FoU i Region Västmanland

Du är också välkommen att besöka Region Västmanlands hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Västmanland.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Västmanlands forskningsbokslut.

Nya projekt

Gull-Britt Eriksson
2019-11-12
ABC-risc scores for reduction of stroke and mortality in atrial fibrilation-a multicenter, registry baseda, randomised controlled parallel-group open -label study
Published
Emeli Månsson
2019-11-08
Infektionssjukdomar orsakar en betydande andel av förlorade levnadsår värden över och exakt och snabb bakteriell identifiering är därför av stor betydelse. Gold standard för detta är idag odling, vilken dock begränsas av tidsåtgång samt att antibiotikabehandling eventuellt redan ...
Published
Yvette Andersson
2019-10-18
I Sverige insjuknar årligen cirka 10 000 kvinnor i bröstcancer. Prognosen är mycket bra för de flesta, men 15-20% utvecklar så småningom spridd sjukdom. Återfall av bröstcancer kan komma mycket lång tid efter avslutad behandling. Man har sett att bröstcancerceller kan gå in i ett ...
Published
Christina Carlander
2019-10-08
Bakgrund I dag lever 7500 personer med diagnostiserad hiv i Sverige. Gruppen domineras av personer födda utanför Sverige. Forskning visar att personer med tidig diagnos och god tillgång och följsamhet till antiretroviral behandling (ART) har en livslängd nära den allmänna befolkningen. ...
Published


FoU i Region Västmanland, from FoU i Region Västmanland
http://researchweb.org/is/en/foultv