FoU i Region Västmanland

Du är också välkommen att besöka Region Västmanlands hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Västmanland.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Västmanlands forskningsbokslut.

Nya projekt

Mia Leufvén
2019-04-02
Se vilka kliniska och histopatologiska karaktäristiska som relaterade till om en patient med ductal cancer in situ opererades med sentinel node eller inte och en uppskattning av hur många patienter som på den preoperativa biopsin hade ductal cancer in situ som senare visade sig ha invasiv cancer ...
Published
Helena Sjöström
2019-07-04
Typ 1 diabetes är en sjukdom som dygnet runt påverkar ungdomars liv, bl.a. genom upprepade blodsockermätningar och behov av ständig kontroll. Ungdomar som utför tätare blodsockerkontroller får bättre HbA1c vilket i sin tur ger mindre risk för långtidskomplikationer. Trots upprepade ...
Published
Lennart Jansson
2019-03-27
Syftet med studien är att undersöka (1) patientens förväntade och subjektiva upplevelse av sin prestation på Qb Test samt (2) effekten av metylfenidat och placebo på ADHD kärnsymtomen hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet. Försökspersoner är konsekutiva patienter som kommer ...
Published
Abdi-Fatah Hersi
2019-03-26
Bröstcancer är den i särklass vanligaste cancersjukdomen att drabba kvinnor. Portvaktskörtel är den första körtel som dränerar tumörområdet i bröstet. Ifall tumören skulle sprida sig är det dessa körtlar det går till först. Portvaktskörteln hittas vanligtvis med hjälp av ett ...
Published


FoU i Region Västmanland, from FoU i Region Västmanland
http://researchweb.org/is/en/foultv