Scandinavian Diverticulitis Trial SCANDIV II Treatment of acute complicated diverticulitis: a prospective observational study
Scandinavian Diverticulitis Trial SCANDIV II Treatment of acute complicated diverticulitis: a prospective observational study
Project number : 272835
Created by: Abbas Chabok, 2019-09-19
Last revised by: Lisa Söderström, 2019-09-27
Project created in: FoU i Region Västmanland

PublishedPublished

Titel och sammanfattning

Lokalt ansvarig forskare/prövare

Added workplaces

Regioner - Region Västmanland - Kirurgkliniken
Namn på lokalt ansvarig forskare/prövare

Abbas Chabok

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Region Västmanland - Kirurgkliniken

Akronym

SCANDIV II

Populärvetenskaplig sammanfattning

Divertikulit är vanlig förekommande, växande sjukdom med en livstdsrisk av 4-25% och cirka 25% av de drabbade genomgår kirurgi. (1-6). Var fjärde patient drabbas av komplicerad divertikulit definerad som förkomst av perforation, abscess. Komplicerad divertikulit är ett allvarligt tillstånd med hög mortalitet och morbiditet. Rekommendationerna för behandling av komplicerad divertikulit varierar från resektion kirurgi till konservativ behandling (7-9). Kirurgin innebär vanligen Hartmann operation, resektion av kolon sigmoideum och anastomos eller laparoskopisk lavage (7, 13-15). Konservativ behandling utan kirurgi har dock visat sig vara effektiv för majoriteten av patienterna (10-12). Det är således oklart om man ska ha en liberal eller konservativ hållning när det gäller kirurgi vid detta tillstånd och kunskapsnivån är låg. Vi vet dessutom inte hur de olika strategierna påverkar livskvaliten för dessa patienterna. Denna studie är en hypotesgenererande icke interventionell observationsstudie för kartläggning och effekten av våra behandlingsstrategier vid komplicerad divertikulit. Resultaten kommer leda att belysa de nationella skillnaderna och kan ligga till grund för utveckling av god jämlikt vård där kunskap styr behandlingarna. Resultaten kommer dessutom öka förståelsen av sjukdomen och dess påverkan på livskvaliten hos patienterna. Baserad på resultaten kommer vi sedan kunna designa nya studier för att ytterligare utforska fältet.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Gastroenterologi
checked Kirurgi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudier

Randomiserad studie

Nej

Övergripande diagnoskod ICD-10

K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar

Diagnoskod för huvuddiagnos

K55-K64 Andra sjukdomar i tarmen

Diagnoskod för underdiagnos

K55-K64 Andra sjukdomar i tarmen

Multicenterstudie

Ja

Direktleverans av läkemedel

Nej

EPM diarienummer

Dnr 2017/448. Beslut 2017-11-29

ClinicalTrials.gov eller motsvarande

ClinicalTrials.gov Record 2017/448

Beräknad inklusion av studiedeltagare

500

Antal inkluderade 2018

80

Antal inkluderade 2019

50

Involverade parter

Är det ett doktorandprojekt?

Ja

Medarbetare i projektet

Maziar Nikberg
Kirurg, Kirurgkliniken, Centrum för klinisk forskning

Roll i projektet

checked Medarbetare
Johanna Sigurdardottir
Specialistläkare, Kirurgkliniken

Roll i projektet

checked Doktorand (om doktorandprojekt)
Malin Engdahl
Forskningssjusköterska, Kirurgkliniken

Roll i projektet

checked Forskningssjuksköterska

Scandinavian Diverticulitis Trial SCANDIV II Treatment of acute complicated diverticulitis: a prospective observational study, from FoU i Region Västmanland
http://researchweb.org/is/en/foultv/project/272835