Search information | Project | FoU i Region Västmanland

Search result

Search gave 160 hits in 0.29 seconds

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: score | date | title | author | status

Published ABC-risc scores for reduction of stroke and mortality in atrial fibrilation-a multicenter, registry baseda, randomised controlled parallel-group open -label study
Gull-Britt Eriksson, Hjärtintensiven, 273197
Projektbeskrivning, FoU i Region Västmanland
ABC-risc scores for reduction of stroke and mortality in atrial fibrilation-a multicenter, registry baseda, randomised controlled parallel-group open -label studyKliniska läkemedelsprövningar
researchweb.org/is/en/foultv/project/273197
Published Clinical utility of 16S rRNA PCR and impact on patient management
Emeli Månsson, Infektionskliniken Västmanlands sjukhus Västerås, 273170
Projektbeskrivning, FoU i Region Västmanland
Infektionssjukdomar orsakar en betydande andel av förlorade levnadsår värden över och exakt och snabb bakteriell identifiering är därför av stor betydelse. Gold standard för detta är idag odling, vilken dock begränsas av tidsåtgång samt ...Hälso- och sjukvård
researchweb.org/is/en/foultv/project/273170
Published Ökar fysiologiska stressreaktioner risken för återfall i bröstcancer?
Yvette Andersson, Kirurgkliniken, 273114
Projektbeskrivning, FoU i Region Västmanland
I Sverige insjuknar årligen cirka 10 000 kvinnor i bröstcancer. Prognosen är mycket bra för de flesta, men 15-20% utvecklar så småningom spridd sjukdom. Återfall av bröstcancer kan komma mycket lång tid efter avslutad behandling. Man har ...Hälso- och sjukvård
researchweb.org/is/en/foultv/project/273114
Published Anknytning till arbetsmarknaden hos individer som lever med hiv. En nationell popultionsbaserad registerstudie med 20 års uppföljning
Christina Carlander, Infektionskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås, 273069
Projektbeskrivning, FoU i Region Västmanland
Bakgrund I dag lever 7500 personer med diagnostiserad hiv i Sverige. Gruppen domineras av personer födda utanför Sverige. Forskning visar att personer med tidig diagnos och god tillgång och följsamhet till antiretroviral behandling (ART) har en ...Hälso- och sjukvård
researchweb.org/is/en/foultv/project/273069
Published Nya biomarkörer som hjälp för diagnosticering och riskstratifiering av patienter med nedsatt glukostolerans och typ 2 diabetes
Matthijs A. Velders, Medicinkliniken, Västerås, 272847
Projektbeskrivning, FoU i Region Västmanland
Bakgrund: Den höga prevalensen av oupptäckt typ 2 diabetes mellitus (T2D) gör det angeläget att utvärdera alternativa diagnosmetoder och att undersöka kausaliteten. Det finns också ett behov av förbättrad kardiovaskulär riskstratifiering ...Hälso- och sjukvård
researchweb.org/is/en/foultv/project/272847
Published Utvärdering och klinisk betydelse av ePlex® på blodisolat under jourtid
Anders Krifors, Infektion avd. 1, 272846
Projektbeskrivning, FoU i Region Västmanland
Bakteriella infektioner som leder till sepsis (i.e. blodförgiftning) är vanligt förekommande inom flertalet medicinska specialiteter. Sepsis är förenat med både hög sjuklighet och dödlighet samt långa vårdtider och stora kostnader för ...Hälso- och sjukvård
researchweb.org/is/en/foultv/project/272846
Published Val av PEEP vid väckning påverkar postoperativ syresättning hos överviktiga
Erland Östberg, Operationskliniken, Västerås, 272845
Projektbeskrivning, FoU i Region Västmanland
Varje år genomförs i världen över 230 miljoner större operationer, de flesta i generell anestesi, d.v.s. patienterna sövs. Hos nästan alla vuxna patienter som sövs utvecklas atelektaser vilket innebär att delar av lungan faller samman. ...Hälso- och sjukvård
researchweb.org/is/en/foultv/project/272845
Published Clinical utility of two sensitivity/specificity-maximized cut-off scores of The World Health Organization ADHD Self-Report for Adolescents (ASRS-A)
Agueda Fernandez Quintana, Psykiatricentrum, 272842
Projektbeskrivning, FoU i Region Västmanland
ADHD hör till de vanligaste tillstånden inom barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) och samsjukligheten är hög. Diagnostik och behandling av patienter med detta tillstånd utgör därför huvuddelen av verksamheten som bedrivs på BUP. ...Hälso- och sjukvård
researchweb.org/is/en/foultv/project/272842
Published Scandinavian Diverticulitis Trial SCANDIV II Treatment of acute complicated diverticulitis: a prospective observational study
Abbas Chabok, Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås, 272835
Projektbeskrivning, FoU i Region Västmanland
Divertikulit är vanlig förekommande, växande sjukdom med en livstdsrisk av 4-25% och cirka 25% av de drabbade genomgår kirurgi. (1-6). Var fjärde patient drabbas av komplicerad divertikulit definerad som förkomst av perforation, abscess. ...Hälso- och sjukvård
researchweb.org/is/en/foultv/project/272835
Published Impact of prophylactic measures and hospitalisation on the strain profile of S. epidermidis communities in patients undergoing total joint replacement surgery
Emeli Månsson, Infektionskliniken Västmanlands sjukhus Västerås, 272827
Projektbeskrivning, FoU i Region Västmanland
En betydande andel av ledprotesinfektioner orsakas av Staphylococcus epidermidis (förkortas S. epidermidis), en bakterie som är vanligt förekommande i människans normalflora. Under de senaste åren har modern teknik för identifiering av ...Hälso- och sjukvård
researchweb.org/is/en/foultv/project/272827
Published Metodologiska och kliniska studier av analytisk interferens vis tyreoidehormonutredningar
Per Bjellerup, Laboratoriemedicin Västmanland, 272826
Projektbeskrivning, FoU i Region Västmanland
Hormonella rubbningar i sköldkörteln (tyreoidea) är vanligt förekommande och provtagning och mätning av involverade hormoner (TSH, fritt T4 och fritt T3) görs i stor mängd. Metoderna som används för mätningarna använder så kallad ...Hälso- och sjukvård
researchweb.org/is/en/foultv/project/272826
Published Långtidsuppföljning av FPIES hos svenska barn
Josefin Ullberg, Barn- och ungdomskliniken, 272824
Projektbeskrivning, FoU i Region Västmanland
Food protein-induced enterocolitis syndrome (FPIES) är en allergi mot födoämnesprotein som förekommer framför allt hos spädbarn. Ett par timmar efter intag av födoämnet får barnet symtom från mag-tarmkanalen i form av intensiva, ...Hälso- och sjukvård
researchweb.org/is/en/foultv/project/272824
Published Hållbar digital verkSAMhetsutveckling i offentlig sektor
Malin Lohela Karlsson, Regionkontoret, 272823
Projektbeskrivning, FoU i Region Västmanland
Offentlig sektor står inför en av sina största utmaningar på lång tid med ett ökat behov av välfärdstjänster, brist på arbetskraft och försämrad ekonomi vilket ställer krav på effektivisering för att upprätthålla kvaliteten i ...Hälso- och sjukvård
researchweb.org/is/en/foultv/project/272823
Published Malaria in high risk groups: optimised care, prevention, immunology and the need for parasite screening
Andreas Wångdahl, Infektionskliniken Västerås, 272822
Projektbeskrivning, FoU i Region Västmanland
Malaria är en sjukdom som ofta orsakar feber och andra symptom. Hos personer som har bott i områden med malaria, förekommer det också att malariaparasiterna finns i blodet utan att ge symptom. Trots avsaknad av symptom kan parasitbärarskap ...Hälso- och sjukvård
researchweb.org/is/en/foultv/project/272822
Published Detection of lymph node metastasis in colorectal cancer with the help of deep neural network
Csaba Miklos Kindler, Laboratoriemedicin, Patologen, 272821
Projektbeskrivning, FoU i Region Västmanland
Utveckling av en maskininlärningsalgoritm för diagnostik av lymfkörtelmetastaser vid kolorektal cancer på digitala histopatologiska bilder. Hälso- och sjukvård
researchweb.org/is/en/foultv/project/272821
Published PRAXIS-studien
Caroline Ahlroth Pind, 272819
Projektbeskrivning, FoU i Region Västmanland
Tidigare studier har visat att astmapatienter i Mellansverige har en otillräcklig astmakontroll. Trots introduktion av nya vårdprogram har kontrollen inte förbättrats över tid (2015 vs 2005). 2015 bedömdes endast en tredjedel av alla ...Hälso- och sjukvård
researchweb.org/is/en/foultv/project/272819
Completed Utvärdering av rehabilitering efter rotatorcuffsutur - en randomiserad kontrollerad studie
Katja Berglinn, Ortopedklinikens rehabenhet, 272817
Projektbeskrivning, FoU i Region Västmanland
Rotatorcuffmuskulaturen är viktig för axelstabiliteten. Det finns lite forskat om hur rehabilitering efter rotatorcuffsutur ska genomföras för att uppnå ett optimalt resultat. Rehabiliteringen bygger i huvudsak på praktisk erfarenhet, och den ...Hälso- och sjukvård
researchweb.org/is/en/foultv/project/272817
Published Kylbehandling av nyfödda med asfyxi - förändrad sjuklighet i cerebral pares?
Mattias Åberg, Barnkliniken, 272812
Projektbeskrivning, FoU i Region Västmanland
Kylbehandling av nyfödda med asfyxi (syrebrist) Hälso- och sjukvård
researchweb.org/is/en/foultv/project/272812
Published Predicting and preventing fragility fractures in Parkinson´s disease.
Ammar Salih, Medicinklinik/Neurologi, 272811
Projektbeskrivning, FoU i Region Västmanland
Parkinsons sjukdom och dess läkemedelsbehandling innebär risk för att drabbas av benskörhet och ostadighet, vilket leder till att man lättare faller och bryter benen. Att få ett benbrott vid Parkinsons sjukdom har värre konsekvenser än hos ...Hälso- och sjukvård
researchweb.org/is/en/foultv/project/272811
Ongoing revision Lokalisation av lymfkörtelmetastaser vid öppen jämfört med robotkirurgisk teknik av patienter som opererats för rektalcancer
Rene @Reyes Araujo, Västmanland Hospital, 272807
Projektbeskrivning, FoU i Region Västmanland
.Hälso- och sjukvård
researchweb.org/is/en/foultv/project/272807
Filter search
type
status
year
coworkers (81)

Search information | Project | FoU i Region Västmanland, from FoU i Region Västmanland
http://researchweb.org/is/en/foultv/project/search?backref=/sok