Sök alla projekt, ,
Scandinavian Diverticulitis Trial SCANDIV II Treatment of acute complicated diverticulitis: a prospective observational study
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierAbbas Chabok
Kirurgkliniken
(not selected)
Breast cancer: A prospective multicentre study of SiennaXP® in patients with breast cancer undergoing sentinel node biopsy
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Abdi-Fatah Hersi
Kirurgkliniken
7
Studien avslutad (datum)
Breast cancer: Use of superparamagnetic iron oxide tracer to avoid unnecessary sentinel node biopsies
Andra studier (t ex kvalitativ studie, litteraturöversikt, feasibility, validering)Abdi-Fatah Hersi
Kirurgkliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Tumour localization and sentinel lymph node identification using a magnetic localisation marker (Magseed) and super paramagnetic iron oxide nanoparticles (Magtrace): The randomised MagTotal trial
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Abdi-Fatah Hersi
Kirurgkliniken, Kirurgi
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Clinical utility of two sensitivity/specificity-maximized cut-off scores of The World Health Organization ADHD Self-Report for Adolescents (ASRS-A)
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierAgueda Fernandez Quintana
Barn- och ungdomspsykiatri Västmanland
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
Sambandet mellan arteriell syrgastension i vaket tillstånd och förändringen av utandad syrgashalt under preoxygenering.
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierAlexander Larsson
Operationskliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Efficacy of preoperative axillary MRI with superparamagnetic iron oxide tracer to localize and assess sentinel node biopsies for a US guided biopsy
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Allan Jazrawi
Kirurgkliniken, Kirurgi
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Predicting and preventing fragility fractures in Parkinson´s disease.
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierAmmar Salih
Medicinkliniken Västerås
1
Planering/förberedelse av studie
Invasiv pulmonell aspergillos hos patienter som vårdas för influensa på svenska intensivvårdsavdelningar
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierAnders Krifors
Infektionskliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Utvärdering och klinisk betydelse av ePlex® på blodisolat under jourtid
DiagnostikAnders Krifors
Infektionskliniken
1
Planering/förberedelse av studie
Internetbaserad behandling vid vestibulodyni
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Andrea Hess Engström
Centrum för klinisk forskning, Övrigt, Gynekologi, Övrigt, Kvinnosjukvård, Kvinnokliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Malaria in high risk groups: optimised care, prevention, immunology and the need for parasite screening
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierAndreas Wångdahl
Infektionskliniken, Infektionskliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Fysiologiska dygnsrytmvariationer och dygnsrytmsrubbningar hos patienter med hjärnskador - en litteraturstudie
Andra studier (t ex kvalitativ studie, litteraturöversikt, feasibility, validering)Aniela Magda
Övrigt
7
Studien avslutad (datum)
Kan metoden ”Gröna slingan” öka inflytande, minska arbetsbelastning och stressymptom bland vårdpersonal?
Andra studier (t ex kvalitativ studie, litteraturöversikt, feasibility, validering)Ann-Sofie Ersson
Övrigt
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Cancer And Anaesthesia - a Dive In Depht
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierAnna Enlund
Kirurgkliniken, Operationskliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
CACZ885M2301-ICF v08
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Carina Andersson
Medicinkliniken Västerås
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
Ffr-gUidance for compLete non-cuLprit REVASCularization-a registry-based randomized clinical trial
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Carina Andersson
Medicinkliniken Västerås
(not selected)
Global Congestive Heart Failure
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierCarina Andersson
Medicinkliniken Västerås
(not selected)
Trocadero II (light)
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Carina Andersson
Medicinkliniken Västerås
7
Studien avslutad (datum)
PRAXIS-studien
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierCaroline Ahlroth Pind
Övrigt, Primärvård Västmanland, Medicinkliniken Västerås, Medicinkliniken Köping–Fagersta
1
Planering/förberedelse av studie
Kirurgi- och tumörrelaterade faktorers inverkan på livskvalitet och överlevnad hos patienter med koloncancer
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierCatarina Tiselius
Kirurgkliniken
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
Studie av behandling, uppföljning och överlevnad av patienter med appendixcancer
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierCatarina Tiselius
Kirurgkliniken
1
Planering/förberedelse av studie
Studie av lokalisation av lymfkörtelmetastaser vid operation av kolon- och rektal cancer och dess betydelse för prognos och överlevnad
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierCatarina Tiselius
Kirurgkliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Arv och miljö, psykisk och somatisk hälsa bland ungdomar i Västmanland, kohort
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierCecilia Åslund
Centrum för klinisk forskning
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Gene-environment interaction effects on autonomic arousal in relation to gambling behaviour
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierCecilia Åslund
Centrum för klinisk forskning
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Anknytning till arbetsmarknaden hos individer som lever med hiv. En nationell popultionsbaserad registerstudie med 20 års uppföljning
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierChristina Carlander
Centrum för klinisk forskning, Infektionsmedicin, Epidemiologi, Avdelningen för infektionssjukdomar
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
Detection of lymph node metastasis in colorectal cancer with the help of deep neural network
DiagnostikCsaba Miklos Kindler
Laboratoriemedicin
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
A 12-month, phase IV, randomized, open label, multicenter study to compare efficacy of 0.5 mg ranibizumab PRN versus 2 mg afliberept bimonthly intravitreal injections on
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Elisabet Granstam
Ögonkliniken
7
Studien avslutad (datum)
A 64-week, two-arm, randomized, double-masked, multicenter, phase IIIb study assessing the efficacy and safety of brolucizumab 6 mg compared to aflibercept 2 mg in a treat-to-control regimen in patients with neovascular agerelated macular degeneration (Randomiserad dubbelblind multicenter studie för att utvärdera effekt och säkerhet av brolucizumab mot aflibercept för patienter med våt åldersrelaterad makuladegeneration.)
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Elisabet Granstam
Ögonkliniken, Novartis Sverige
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
A multicenter, prospective 12 months PMCF study to develop and validate an automated alarm system with the purpose to identify change of disease acitivity based on trends in MultiBIt vision test results.
MedicinteknikElisabet Granstam
Ögonkliniken
7
Studien avslutad (datum)
Anti-VEGF-behandling för våt AMD: utvärdering av behandlingsprotokoll och effekt efter lång tid. Dnr LTV-683311
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierElisabet Granstam
Ögonkliniken
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
Anti-VEGF-behandling för våt AMD: utvärdering av byte av läkemedel.
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierElisabet Granstam
Ögonkliniken
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
Diabetesretinopati efter överviktskirurgi - en registerstudie
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierElisabet Granstam
Ögonkliniken
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
Efficacy and safety of dexamethasone nanoparticles eye drops in diabetic macular edema
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Elisabet Granstam
Ögonkliniken
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
OCT-Angiografi vid våt AMD
LTV-683331
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierElisabet Granstam
Ögonkliniken
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
Utvärdering av behandling med anti-VEGF-läkemedel vid synhotande diabetesrelaterad ögonkomplikation.
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierElisabet Granstam
Ögonkliniken, Ögonmottagning
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
Validering av ögondata i Nationella Diabetesregistret - en delstudie i SMARTEST
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierElisabet Granstam
Ögonkliniken, Ögonmottagning, Endokrinologi
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Preferred posture in lying and it’s association with scoliosis and windswept hips
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierElisabet Rodby Bousquet
Centrum för klinisk forskning, Övrigt
7
Studien avslutad (datum)
Scoliosis in a totalpopulation of 962 young individuals with cerebral palsy
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierElisabet Rodby Bousquet
Centrum för klinisk forskning
7
Studien avslutad (datum)
Utvärdering av EDACS
DiagnostikElisabet Rodby Bousquet
Centrum för klinisk forskning
7
Studien avslutad (datum)
Clinical utility of 16S rRNA PCR and impact on patient management
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierEmeli Månsson
Infektionskliniken, Infektionssjukdomar
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
Disturbance of the Intestinal Microbiota by Temocillin vs Cefotaxime in Treatment of Febrile Urinary Tract Infections
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Emeli Månsson
Infektionskliniken
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
Impact of prophylactic measures and hospitalisation on the strain profile of S. epidermidis communities in patients undergoing total joint replacement surgery
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierEmeli Månsson
Infektionskliniken
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
Positive end-expiratory pressure alone minimizes atelectasis formation in non-abdominal surgery – a randomized controlled trial.
Andra studier (t ex kvalitativ studie, litteraturöversikt, feasibility, validering)Erland Östberg
Operationskliniken
7
Studien avslutad (datum)
Positive end-expiratory pressure and postoperative atelectasis - a randomized controlled trial
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Erland Östberg
Operationskliniken
7
Studien avslutad (datum)
Val av PEEP vid väckning påverkar postoperativ syresättning hos överviktiga
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Erland Östberg
Operationskliniken
1
Planering/förberedelse av studie
Analys av immunologiska faktorer vid urinblåsecancer inför TUR-B och cystektomi
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierFarhood Alamdari
Urologi och andrologi, Urologkliniken, Klinisk immuniologi och tranfusionsmedicin
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Translationell forskning på prostatacancer vid robotassietard laparoskopisk prostatektomi (RALP) och sentinel node detektion
Andra studier (t ex kvalitativ studie, litteraturöversikt, feasibility, validering)Farhood Alamdari
Urologkliniken, Urologi och andrologi, Centralsjukhuset i Karlstad, Klinisk immuniologi och tranfusionsmedicin
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
The clinical impact of antibiotic heteroresistance among E.coli isolated from bacteremic patients in the Uppsala region – a retrospective study
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierGabriel Heyman
Infektionssjukdomar, Infektionskliniken
1
Planering/förberedelse av studie
A phase III, double-blind, randomizes placebo-contrlled study to evaluate the effects of dalcetrapid on cardiovascular (VC) risk in a genetically defined population with a recent Acute Coronary Syndrome (ACS) : The dal-GenE trial
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Gull-Britt Eriksson
Medicinkliniken Köping–Fagersta, Alla områden
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel- Group Study to Evaluate the Effect of Alirocumab( SAR236553/REGN727)on the Occurrence of Cardiovascular Event in Patients who have Recently Experienced an Acute Coronary Syndrome
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Gull-Britt Eriksson
Medicinkliniken Västerås
7
Studien avslutad (datum)
ABC-risc scores for reduction of stroke and mortality in atrial fibrilation-a multicenter, registry baseda, randomised controlled parallel-group open -label study
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Gull-Britt Eriksson
Västmanlands sjukhus Köping
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
The Effect of Dulaglutide on Major Cardiovascular Events in Patients with Type 2 Diabetes: Researching Cardiovascular Events with a Weekly INcretin in Diabetes ( REWIND)
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Gull-Britt Eriksson
Medicinkliniken Köping–Fagersta
(not selected)
Förekomst av aneuploidi vid atrofisk oral lichen planus och lichenoid reaktion i munslemhinna
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierGöran Isacsson
Specialisttandvården
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
Komplikationer efter preparation av icke rotfyllda stödtänder vid tandstödd protetik. En retrospektiv uppföljande fallstudie.
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierGöran Isacsson
Specialisttandvården
7
Studien avslutad (datum)
Oral apparatur vid behandling av obstruktiv sömnapné. En randomiserad kontrollerad blindad multicenter studie som jämför effekten av 2 konstruktioner
MedicinteknikGöran Isacsson
Specialisttandvården
7
Studien avslutad (datum)
Smärtlindring efter en intra-artikulär injektion av metylprednisolon vs. placebo på patienter med artralgi i käkleden. En randomiserad kontrollerad blindad multicenter studie.
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Göran Isacsson
Specialisttandvården, Specialisterna i Eskilstuna, Odontologiska forskningsenheten, Folktandvården
7
Studien avslutad (datum)
isCGM till ungdomar med typ 1 diabetes
MedicinteknikHelena Sjöström
Barn- och ungdomskliniken, Barn - och ungdomskliniken, Specialiserad pediatrik
(not selected)
Patientupplevelser relaterade till behandling och förebyggande åtgärder hos kariesaktiva yngre vuxna individer
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierHåkan Flink
Folktandvården
7
Studien avslutad (datum)
Multivariata referensregioner vid bedömning av hjärtats fyllnad
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierJonas Selmeryd
Fysiologkliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Staphylococcus aureus bacteremia in patients with cardiac implantable electronic devices
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierJonas Selmeryd
Fysiologkliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Food protein-induced enterocolitis syndrome (FPIES) hos svenska barn
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierJosefin Ullberg
Region Västmanland
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
Långtidsuppföljning av FPIES hos svenska barn
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierJosefin Ullberg
Barn- och ungdomskliniken
1
Planering/förberedelse av studie
A randomized phase III study comparing trastuzumab,
pertuzumab plus docetaxel (TPD) followed by 3 cycles of
chemotherapy to the current standard regimen as the treatments
of early HER2-positive breast cancer
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Karin Hubertsson
Onkologkliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Medication Reviews Bridging Healthcare (MedBridge):  a cluster-randomised crossover trial 
Andra studier (t ex kvalitativ studie, litteraturöversikt, feasibility, validering)Karl-Johan Lindner
Medicinkliniken Västerås
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
Smakpåverkan i samband med öronsjukdom och efter öronoperation
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierKatarina Berling Holm
Centrum för klinisk forskning, Öron-Näs-Halskliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Samsjuklighet och gångutveckling hos nordiska barn med ataktisk CP
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierKatina Pettersson
Habiliteringscentrum Västmanland
1
Planering/förberedelse av studie
Utvärdering av rehabilitering efter rotatorcuffsutur - en randomiserad kontrollerad studie
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Katja Berglinn
Ortopedkliniken
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
Datorstöd och samverkan i den äldre personens läkemedelsbehandling
Andra studier (t ex kvalitativ studie, litteraturöversikt, feasibility, validering)Kristina Hägglund
Primärvård Västmanland
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
Utvärdering av hur högintensiv livsstilsbehandling på primärvårdsmottagning påverkar patienter med förhöjd kardiovaskulär risk
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Lena Lönnberg
Centrum för klinisk forskning, Annan
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
Effekten av förväntning, aktivt läkemedel och placebo på objektiv och självskattad prestation vid Qb Test avseende ADHD-kärnsymtomen hyperaktivitet, ouppmärksamhet och impulsivitet hos patienter med obehandlad ADHD.
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Lennart Jansson
Vuxenpsykiatri Västmanland
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
Effekten av förväntning, aktivt läkemedel och placebo på objektiv och självskattad prestation vid QbTest avseende ADHD-kärnsymtomen hyperaktivitet, ouppmärksamhet och impulsivitet hos patienter med obehandlad ADHD och substanssyndrom.
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Lennart Jansson
Vuxenpsykiatri Västmanland
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Effekter av kostråd och kosttillägg till äldre patienter med risk för undernäring som skrivs ut från sjukhus - en randomiserad kontrollerad studie
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Lisa Söderström
Centrum för klinisk forskning
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
A randomized double-blind placebo-controlled study with ASA treatment in colorectal cancer patients with mutations in the PI3K signaling pathway
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Malin Engdahl
Kirurgkliniken
(not selected)
Dagkirurgisk nedläggning av loop- ileostomi: en pilot studie
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierMalin Engdahl
Kirurgkliniken
(not selected)
Datortomografi buköversikt som diagnostisk metod vid misstänkt akut divertikulit: En prospektiv studie
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Malin Engdahl
Kirurgkliniken
7
Studien avslutad (datum)
ESCP snapshot 2017-left colon sigmoid and rectal resection
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierMalin Engdahl
Kirurgkliniken
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
Hartmann eller Abdominoperineal excision med intersfinkterisk dissektion vid rektalcancer: en multicentrisk randomiserad studie avseende postoperativt förlopp
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Malin Engdahl
Centrum för klinisk forskning, Kirurgkliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Internationell observationsstudie av robotassiterad kirurgi för cancer i colon och rektum vid användande av da Vinci robotsystem
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierMalin Engdahl
Centrum för klinisk forskning, Kirurgkliniken
5
Studien avslutades i förtid (datum)
Livskvalitet och välbefinannde hos patienter med koloncancer
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierMalin Engdahl
Kirurgkliniken
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
Low risk of intra-abdominal infections in rectal cancer patients treated with Hartmann’s procedure: a report from a national registry
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierMalin Engdahl
Kirurgkliniken
7
Studien avslutad (datum)
Postoperativa komplikationer, recidiv och överlevnad efter tarmresektion för rektalcancer hos män med prostatacancer som strålbehandlats. En nationell registerstudie.
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierMalin Engdahl
Kirurgkliniken
7
Studien avslutad (datum)
Randomized clinical trial of antibiotics in acute uncomplicated diverticulitis- långtid
Andra studier (t ex kvalitativ studie, litteraturöversikt, feasibility, validering)Malin Engdahl
Centrum för klinisk forskning, Kirurgkliniken
7
Studien avslutad (datum)
Riskfaktorer for tunntarmsileus efter rektalcancerkirurgi
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierMalin Engdahl
Centrum för klinisk forskning, Kirurgkliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Screening of Swedish Colons
DiagnostikMalin Engdahl
Kirurgkliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Hållbar digital verkSAMhetsutveckling i offentlig sektor
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierMalin Lohela Karlsson
Övrigt
1
Planering/förberedelse av studie
Internetbaserad nackspecifik träning för personer med långvariga besvär efter whiplashtrauma. En randomiserad kontrollerad studie.
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Margaretha Jönsson
Primärvård Västmanland, Vårdcentralen Linden Katrineholm
(not selected)
SJÄLVMONITORERING MED SMARTA SULOR VID GÅNGTRÄNING I VARDAGSMILJÖ FÖR PERSONER MED STROKE- En feasibilitystudie med mixad metod
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Maria Dubois
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
7
Studien avslutad (datum)
Psykisk hälsa och psykosocialt välbefinnande hos unga vuxna med födelsevikt under1000g
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierMaria Heyman
Barn- och ungdomskliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Hjärtstopp på sjukhus -
Följsamhet till rapportering och behandlingsriktlinjer samt sjukvårdspersonalens kunskaper och attityder till hjärtlungräddning.
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierMarie-Louise Södersved Källestedt
Annan, Centrum för klinisk forskning
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Hospital employees´ theoretical adherence to resuscitation guidelines decreased markedly five years after an educational intervention
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierMarie-Louise Södersved Källestedt
Centrum för klinisk forskning
7
Studien avslutad (datum)
Lärande och kunskapsutveckling hos nyutexaminerade sjuksköterskor
Andra studier (t ex kvalitativ studie, litteraturöversikt, feasibility, validering)Marie-Louise Södersved Källestedt
Lärcentrum
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
Simulation educators’ perceptions of their own professional development
Andra studier (t ex kvalitativ studie, litteraturöversikt, feasibility, validering)Marie-Louise Södersved Källestedt
Centrum för klinisk forskning
7
Studien avslutad (datum)
Vårdpersonals teoretiska kunskaper och deras attityder till hjärt- och lungräddning (HLR) i Västmanland och Dalarna
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierMarie-Louise Södersved Källestedt
Annan, Övrigt, Övrigt
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
A multicenter, randomized doubleblind, parallel group, active controlled study to evaluate the efficacy and safety of LCZ696 compared to Valsartan on morbidity and mortality in heart failure patients (NYHA class II-IV) with preserved ejection fraction
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Marika Lundqvist
Medicinkliniken Västerås
(not selected)
A phase 3, multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group study to investigate the efficacy ande safety of CSL113 in subjects with acute coronary syndrome
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Marika Lundqvist
Medicinkliniken Västerås
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
A phase III, double blind, randomized placebocontrolled study to evaluate the effects of Dalcetrapib on cardiovascular risk in genetically defined population with a recent Acut Coronary Syndrome
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Marika Lundqvist
Medicinkliniken Västerås
(not selected)
ABC-risk scores for reduction of stroke and mortality in atrial fibrilation - a multicenter, registry-based, randomised controlled parallel-group open-label study
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Marika Lundqvist
Medicinkliniken Västerås
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Canakinumab Anti-inflammatory Thrombosis Outcome Study
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Marika Lundqvist
Medicinkliniken Västerås
7
Studien avslutad (datum)
Effect of Ticagrelor on Health outcomes in diabEtes Mellitus patients Intervention Study
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Marika Lundqvist
Medicinkliniken Västerås
(not selected)
Influenza vaccination After Myocardial Infarction
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Marika Lundqvist
Medicinkliniken Västerås
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Onyx ONE study; A randomized controlled trial with Resolute Onyx in one month DAPT for high-bledding risk patients
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Marika Lundqvist
Medicinkliniken Västerås
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
Prospective ARNI versus ACE inhibitor trial to DetermIne Superiority in reducing heart failure Events after Myocardial Infarction
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Marika Lundqvist
Medicinkliniken Västerås
(not selected)
Randomized evaluation of decreased usage of betablockers after myocardial infarction in the swedeheart registry
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Marika Lundqvist
Medicinkliniken Västerås
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Spironolactone initiation registry randomized interventional trial in heart failure with preserved ejection fraction, SPIRRIT-HFpEF
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Marika Lundqvist
Medicinkliniken Västerås
(not selected)
CAN - Cancer och Anestesi. Kan valet av narkosmedel inverka på överlevnaden efter kirurgi för cancer i bröst, tjock- eller ändtarm?
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Mats Enlund
Centrum för klinisk forskning, Operationskliniken, UCR - Uppsala Clinical Research Center
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Jämförande registerstudie av överlevnad efter bröstcancer-kirurgi mellan sjukhus som använt antingen propofol eller sevofluran för underhåll av anestesin.
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierMats Enlund
Centrum för klinisk forskning
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Nya biomarkörer som hjälp för diagnosticering och riskstratifiering av patienter med nedsatt glukostolerans och typ 2 diabetes
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierMatthijs A. Velders
Centrum för klinisk forskning, Medicinkliniken Västerås, Fysiologkliniken
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
Kylbehandling av nyfödda med asfyxi - förändrad sjuklighet i cerebral pares?
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierMattias Åberg
Barn- och ungdomskliniken
(not selected)
Nordic Extended Abdominoperineal Excision (NEAPE) Study, a Randomized Clinical Trial Comparing a Collagen Implant With a Gluteus Maximus Flap for Reconstruction of Pelvic Floor After Extended Abdominoperineal Excision of Rectum in Rectal Cancer
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Maziar Nikberg
Kirurgkliniken, Kirurgi
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Pre-and postoperative diagnostics of ductal carcinoma in situ - A quality assessment
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierMia Leufvén
Centrum för klinisk forskning, Kirurgkliniken
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
Sentinel node biopsy in ductal cancer in situ
Andra studier (t ex kvalitativ studie, litteraturöversikt, feasibility, validering)Mia Leufvén
Kirurgkliniken
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
Påverkas patienters acceptans av kronisk smärta
av validering och allians under multimodal utredning?
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierMikael Svanberg
Primärvård Västmanland
(not selected)
A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study Evaluating the Safety and Efficacy of Upadacitinib in Subjects with Active Ankylosing Spondylitis
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Milad Rizk
Reumatologkliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
A multicenter, randomized, open-label, blinded-assessor, phase 4 trial, in patients with early rheumatoid arthritis. The overall aim is to compare active conventional therapy (ACT) versus three biologic treatments, and two de-escalation strategies in patients who respond to treatment.
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Milad Rizk
Reumatologkliniken
(not selected)
A Phase 3, Randomized, Active-Controlled, Double-Blind Study Comparing Upadacitinib
(ABT-494) to Abatacept in Subjects with Moderately to Severely Active Rheumatoid Arthritis with
Inadequate Response or Intolerance to Biologic DMARDs (bDMARDs) on Stable Conventional
Synthetic Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs (csDMARDs)
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Milad Rizk
Reumatologkliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
A Phase 3, Randomized, Double-Blind Clinical Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of Abatacept SC with Standard Treatment Compared to Standard Treatment Alone in Improving Disease Activity in Adults with Active Idiopathic Inflammatory Myopathy (IIM)
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Milad Rizk
Reumatologkliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study Comparing ABT-494 to Placebo on Stable Conventional Synthetic Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs (csDMARDs) in Subjects with Moderately to Severely Active Rheumatoid Arthritis with Inadequate Response or Intolerance to Biologic DMARDs (bDMARDs)
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Milad Rizk
Reumatologkliniken
(not selected)
A Phase 4 Trial Assessing the ImPact of Residual Inflammation Detected via Imaging TEchniques, Drug Levels and Patient Characteristics on the Outcome of Dose TaperIng of Adalimumab in Clinical Remission Rheumatoid ArThritis (RA) Subjects
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Milad Rizk
Reumatologkliniken
7
Studien avslutad (datum)
Psykologisk behandling i psykiatrisk slutenvård - insatser för patienter, personal och miljö
Andra studier (t ex kvalitativ studie, litteraturöversikt, feasibility, validering)Mårten Tyrberg
Vuxenpsykiatri Västmanland
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Metodologiska och kliniska studier av analytisk interferens vis tyreoidehormonutredningar
DiagnostikPer Bjellerup
Laboratoriemedicin, Laboratoriemedicin
1
Planering/förberedelse av studie
ATH3G10-006
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Per Grimfjärd
Medicinkliniken Västerås, LINK Medical Research
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Validate Swedeheart – Bivalirudin verus Heparin in NST and ST-elevation myocardial infarction in patients on modern antiplatelet therapy in SWEDEHEART.
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Per Grimfjärd
Medicinkliniken Västerås
7
Studien avslutad (datum)
Immunologiska förändringar och beta-cellsdöd vid typ 1 diabetes
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierPer-Ola Carlsson
Barn- och ungdomskliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Utveckling av en digital applikation som fångar ungdomars hälsa och behov av
stöd på ungdomsmottagningar.
Andra studier (t ex kvalitativ studie, litteraturöversikt, feasibility, validering)Petra Vikman Lostelius
Centrum för klinisk forskning
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
Gangliecellslager och retinalt nervfiberlager i makula hos friska barn utvärderat med Optical Coherent Tomography (OCT)
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierPhilip Wolf
Ögonkliniken
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
Study of atherosclerosis in Vastmanland (including Vastmanland Myocardial Infarction Study and Peripheral Arterial Disease in Vastmanland study)
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierPär Hedberg
Centrum för klinisk forskning, Fysiologkliniken, Medicinkliniken Västerås
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
Personer med typ 2-diabetes och anhörigas syn på hur första linjens diabetesvård bör vara designad för att stärka egenvården
Andra studier (t ex kvalitativ studie, litteraturöversikt, feasibility, validering)Rebecka Husdal
Centrum för klinisk forskning
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
SUVI-Q Handläggning av spädbarns- UVI
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierRenata Sajevic
Barn- och ungdomskliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Lokalisation av lymfkörtelmetastaser vid öppen jämfört med robotkirurgisk teknik av patienter som opererats för rektalcancer
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierRene @Reyes Araujo
Kirurgkliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Safety and Efficacy Study of Roxadustat to Treat Anemia in Patients With Chronic Kidney Disease, on Dialysis
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Researchweb Support
Medicinkliniken Västerås
7
Studien avslutad (datum)
A phase III randomized double-blind, placebo controlled study of alpelisib in combination with fulvestrant for men and postmenopausal women with hormone receptor positive, HER2-negative advanced breast cancer which progressed on or after aromatase inhibitor treatment.
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Sandra Tapper
Onkologkliniken
(not selected)
A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3 Study of Nonsteroidal Aromatase Inhibitors (Anastrozole or Letrozole) plus LY2835219, a CDK4/6 Inhibitor, or Place
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Sandra Tapper
Onkologkliniken
(not selected)
A RANDOMIZED, OPEN-LABEL, MULTI-CENTRE STUDY TO EVALUATE PATIENT PREFERENCE WITH SUBCUTANEOUS ADMINISTRATION OF RITUXIMAB VERSUS INTRAVENOUS RITUXIMAB IN PREVIOUSLY UNTREATED PATIENTS WITH CD20+ DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA OR CD20+ FOLLICULAR NON-HODGKIN’S LYMPHOMA GRADES 1, 2 OR 3A
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Sandra Tapper
Onkologkliniken
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
A Randomized, Open-Label, Phase 3 Study of Abemaciclib
Combined with Standard Adjuvant Endocrine Therapy versus
Standard Adjuvant Endocrine Therapy Alone in Patients with
High Risk, Node Positive, Early Stage, Hormone Receptor
Positive, Human Epidermal Receptor 2 Negative, Breast
Cancer
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Sandra Tapper
Onkologkliniken
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
A randomized multicenter phase III study of cisplatin plus radiotherapy compared to cetuximab plus radiotherapy in locally advanced head and neck cancer.
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Sandra Tapper
Onkologkliniken
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
A Randomized Phase III Study Comparing One Course of Adjuvant Bleomycin, Etoposide and Cisplatin (BEP) and One Course of Carboplatin AUC7 in Clinical Stage I Seminomatous Testicular Cancer
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Sandra Tapper
Onkologkliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
A randomized study comparing maintenance therapy with subcutaneous rituximab continued until progression with observation only in patients with relapsed or refractory, indolent non-Hodgkin’s lymphoma who completed and responded to rituximab-based immunochemotherapy induction and initial 2-year rituximab maintenance therapy administered subcutaneously
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Sandra Tapper
Onkologkliniken
(not selected)
A Study of Pertuzumab in Combination With Trastuzumab (Herceptin) and a Taxane in First-Line Treatment in Participants With Human Epidermal Growth Factor 2 (HER2)-Positive Advanced Breast Cancer (PERUSE)
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Sandra Tapper
Onkologkliniken
(not selected)
A three-arm, randomized, open label, phase II study of evorolimus in combination with exemestane versus evorolimus alone versus capecitabine in the treatment of postmenopausal woman with estrogen receptor positive, locally advanced, recurrent, or metastatic breast cancer after recurrence or progression on prior letrozole or anastrozol.
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Sandra Tapper
Onkologkliniken
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
Autolymfom- Prospektiv observationsstudie av patienter med autoimmun/inflammatorisk sjukdom som utvecklar lymfom
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierSandra Tapper
Onkologkliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
ChemoRadiotherapy after Induction chemoTherapy In Cancer of the Stomach. A multicentre randomised phase III trial of neo-adjuvant chemotherapy followed by surgery and chemotherapy or by surgery and chemoradiotherapy in resectable gastric cancer
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Sandra Tapper
Onkologkliniken
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
Clinical Trial of Nivolumab (BMS-936558) Combined with Ipilimumab Followed by Nivolumab Monotherapy as First-Line Therapy of Subjects with Histologically Confirmed Stage III (Unresectable) or Stage IV Melanoma
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Sandra Tapper
Onkologkliniken
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
EUROPEAN STUDY GROUP FOR PANCREATIC CANCER - TRIAL 4. Combination versus single agent chemotherapy in resectable pancreatic ductal and peri-ampullary cancers.
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Sandra Tapper
Onkologkliniken
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
Full dose monotherapy S-1 (followed by irinotecan) compared to reduced dose combination therapy (S-1/oxaliplatin followed by S-1/irinotecan) as initial therapy for older patients with metastatic colorectal cancer
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Sandra Tapper
Onkologkliniken
7
Studien avslutad (datum)
Kohortstudie av bröstrecidiv efter bröstbevarande operation utan efterföljande strålbehandling vid primär invasiv bröstcancer.
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierSandra Tapper
Onkologkliniken
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
LARCT-US Phase II study of short course radiation therapy followed by pre-operative chemotherapy and surgery in primary high-risk rectal cancer
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Sandra Tapper
Onkologkliniken
(not selected)
MISTRAL – Misteltoe therapy in primary and reccurent inoperable pancreatic cancer
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Sandra Tapper
Onkologkliniken
(not selected)
NUCOG I - VINGEM. A multicenter, randomized phase II trial of vinflunine/gemcitabine versus carboplatin /gemcitabine as first line treatment in patients with metastatic urothelial carcinoma unfit for cisplatin based chemotherapy due to impaired renal function
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Sandra Tapper
Onkologkliniken
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
POST ATHORIZATION SAFETY STUDY (PASS) PROTOCOL. Prospective international observational cohort non-comparative study describing the safety and effectiveness of ZALTRAP administered in combination with FOLFIRI for the treatment of patients with metastatic colorectal cancer in current clinical practice.
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierSandra Tapper
Onkologkliniken
7
Studien avslutad (datum)
PRODAT, A non-interventional, primary data collection, multicenter
study of the combination of Dabrafenib and Trametinib in the
treatment of advanced melanoma
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierSandra Tapper
Onkologkliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Rectal cancer And Pre-operative Induction therapy followed by Dedicated Operation. Randomized Multicentre Phase III study of short course radiation therapy followed by prolonged pre-operative chemotherapy and surgery in primary high risk rectal cancer compared to standard chemoradiotherapy and surgery and optional adjuvant chemotherapy..
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Sandra Tapper
Onkologkliniken
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
Related Quality of Life in newly diagnosed patients with Differentiated Ttyroid Cancer and during follow up.
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierSandra Tapper
Onkologkliniken
7
Studien avslutad (datum)
Short Course Oncology Therapy – A Study of Adjuvant Chemotherapy in Colorectal Cancer. Incorporating the Extension of Follow-up for High Risk Stage II patients (additional 3 years) and Stage III Patients (up to year 3 follow-up) (HTA Project Reference 14/140/84)
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Sandra Tapper
Onkologkliniken
(not selected)
Sunitinib Treatment of Renal Adjuvant Cancer (S-TRAC) A randomized double-blind phase 3 study of adjuvant Sunitinib versus placebo in subjects at high risk of recurrent RCC.
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Sandra Tapper
Onkologkliniken
7
Studien avslutad (datum)
The Synergism OR Long Duration (SOLD) Study. A randomized phase III study comparing trastuzumab plus docetaxel (HT) followed by 5-FU, epirubicin, and cyclophosphamide (FEC) to the same regimen followed by single-agent trastuzumab as adjuvant treatments for early breast cancer.
Klinisk läkemedelsprövning (av icke registrerade läkemedel samt registrerat läkemedel för ny indikation)Sandra Tapper
Onkologkliniken
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
TRIM study protocol – a randomized multicenter Trial to assess the Role of Imaging during follow up after radical surgrey of stage IIb-c and III cutaneous malignant Melanoma.
Andra studier (t ex kvalitativ studie, litteraturöversikt, feasibility, validering)Sandra Tapper
Onkologkliniken
(not selected)
PREOPERATIV MRI OF THE BREAST (POMB) INFLUENCES PRIMARY TREATMENT IN BREAST CANCER, A PROSPECTIVE , RANDOMIZED MULTICENTER STUDY
DiagnostikStaffan Eriksson
Kirurgkliniken, Bröst- och Endokrinkirurgiska Kliniken (BEK), S:t Görans sjukhus
3
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)
SENTINOT, ett sätt att minska onödiga axill operationer vid bröstcancer av portvaktskörteln (SNB) vid Duktal Cancer in situ (DCIS)
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierStaffan Eriksson
Kirurgi, Ryggkliniken i Linköping, Kirurgi Sahlgrenska, Kirurgkliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Korrelation mellan symptomduration och tumörstadium enligt TNM vid koloncancer
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierTuba Tayan
Kirurgkliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Just in TIME – dans och yoga för flickor 9-13 år med funktionella buksmärtor
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Ulrika Lorentzon Fagerberg
Barn- och ungdomskliniken, Övrigt
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Ökar fysiologiska stressreaktioner risken för återfall i bröstcancer?
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierYvette Andersson
Kirurgkliniken
4
Datainsamling avslutades (sista data in i studiedatabasen, databasen stängs) (datum)
Överlevnad och axillrecidiv efter sentinel node-positiv bröstcancer utan kompletterande axillutrymning - en randomiserad studie vid makrometastas i sentinel node
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Yvette Andersson
Kirurgkliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
Överlevnad och axillrecidiv hos bröstcancerpatienter med mikrometastas i sentinel node som inte genomgår kompletterande axillutrymning – en nationell kohortstudie.
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierYvette Andersson
Centrum för klinisk forskning, Kirurgkliniken
2
Rekrytering/datainsamling startade (datum)
PublishedDocument information: Sök alla projekt, , | Last modified: 2019-12-02 by Researchweb Support 7

Sök alla projekt, , , from FoU i Region Västmanland
http://researchweb.org/is/en/foultv/sok/projekt