Sök alla projekt, Region Västmanland, som handlar om Neurologi
Predicting and preventing fragility fractures in Parkinson´s disease.
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierAmmar Salih
Medicinkliniken Västerås
1
Planering/förberedelse av studie
Samsjuklighet och gångutveckling hos nordiska barn med ataktisk CP
Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudierKatina Pettersson
Habiliteringscentrum Västmanland
1
Planering/förberedelse av studie
SJÄLVMONITORERING MED SMARTA SULOR VID GÅNGTRÄNING I VARDAGSMILJÖ FÖR PERSONER MED STROKE- En feasibilitystudie med mixad metod
Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)Maria Dubois
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
7
Studien avslutad (datum)
PublishedDocument information: Sök alla projekt, Region Västmanland, som handlar om Neurologi | Last modified: 2019-12-02 by Researchweb Support 7

Sök alla projekt, Region Västmanland, som handlar om Neurologi , from FoU i Region Västmanland
http://researchweb.org/is/en/foultv/sok/projekt?name=Region%20V%C3%A4stmanland&wp=1121&field=Neurologi&fieldoption=field:1184991:26%3E0&extra1=som%20handlar%20om