FoU-enheten, Region Jämtland Härjedalen

Välkommen till ansökningsförfarandet för Region Jämtland Härjedalen


Ska du söka forskningsanslag för 2020?

FoU-enheten administrerar olika forsknings- och utvecklingsanslag inom området hälso- och sjukvård.

Följande anslag har du möjlighet att ansöka om för år 2020:

Uppdaterade anvisningar och ansökningsformulär finns tillgänglig från och med 18 juli 2019.
Sista ansökningsdag för ovanstående anslag är den 15 september 2019.

Den 16 september 2019 öppnar ansökningsomgången gällande basenheternas ALF-medel 2020.
Sista ansökningsdag för basenheternas ALF-medel är den 13 oktober 2019.

Alla anslag söks via researchweb.


Eventuella frågor gällande ansökan kan skickas till e-postadress:

Systemteknisk support:


TIPS
Du kan förbereda din ansökan genom att skriva in den text som ska vara i ansökan i ett ordbehandlingsprogram för att sedan klippa ut och klistra in aktuell text i formuläret.

Innan du fyller i ansökan, läs manualen som du återfinner under "Hjälp och service" i menyn till vänster. Ta också del av anvisningen till respektive anslag och de informations- och hjälptexter som finns i formulären.

Länk till FoU-enheten Region Jämtland Härjedalen.

nyheter
sista ansökningsdag


FoU-enheten, Region Jämtland Härjedalen, from FoU-enheten, Region Jämtland Härjedalen
http://researchweb.org/is/en/jll