Om anslagen

Om anslagen

FORSS

Forskningsrådet i sydöstra Sverige delar ut forskningsmedel till projekt som har relevans för kliniskt  patientnära områden och som innebär samverkan över länsgränser i sydöstra Sverige. FORSS har en egen webbsida på Researchweb.

Mer om FORSS ändamål och olika anslag går att läsa här.

Forsknings-ALF

Utlysningen riktar sig till disputerad och anställd i Region Östergötland eller vid Linköpings universitet. Syftet med medlen är att stimulera till klinisk forskning med hög kvalitet som utförs i Sydöstra sjukvårdsregionen och som utgår från Linköpings universitet. 

Från student till docent

Är ett koncept som Region Östergötland tillsammans med Linköpings universitet arbetat fram för att hjälpa medarbetare i sin akademiska karriär och utveckling. Inom konceptet finns flera olika forskningsmedel att söka där  utgångspunkten är sökandes yrkeskategori och akademiska nivå. 

Stipendier

Det finns flertal stipendier att söka via Region Östergötland och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Varje stipendium har olika ändamål och kriterier.

Övriga forskningsmedel

Region Östergötland har också forskningsmedel som riktar sig till specifika ändamål såsom forskning inom primärvård/rehabiliteringsorganisation, patientsäkerhetsforskning, forskningsmedel till gästforskare och resebidrag. 

PublishedDocument information: Om anslagen | Last modified: 2019-10-08 by Lisa Viktorsson

Om anslagen, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/anslag