Utvärdering av biosyntetiska hornhinnor efter implantation på människa | Application
Utvärdering av biosyntetiska hornhinnor efter implantation på människa
Registration number: LIO-10061
Medel för Gästforskare 2007
Application started by: Per Fagerholm, 2007-03-19
Professional title at the time of application: professor
Work place at the time of application: Avd, f, Oftalmologi, INR
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-01-15
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Per Fagerholm
professor emeritus, IKE-oftalmologi

Forskningsområde

Sinnesorgan

Ansökan avser:

Medel för Gästforskare>Sökanden har tillsammans med en forskningsgrupp vid Eye Institute, University of Ottawa, Ontario,Canada utvecklat biosyntetiska hornhinnor föranpassning till implantation och därmed ersättning för dagens donerade humana hornhinnor. Utveckling har skett såväl i Canada som i Linköping med bl a implantation av hornhinnematriserna på kanin i Linköping och på gris i Canada. Resultaten har varit goda. Inläkningen är snabb, god transparens utvecklas över en period om 3-6 månader. Ingen kärlinväxt ses. Suturerna kan tas redan efter några veckor mot ett år efter sedvanlig transplantation. Vi står nu inför utvärderingen av materialet som hornhinnesubstitut hos människa. Ansökan hos Läkemedelsverket pågår och Humanetisk kommitté har givit sitt tillstånd för studien.
10 hornhinnor avses opereras och följas upp under ett års tid efteråt. I uppföljningen ingår bl.a. in-vivo konfokal mikroskopi av den inplanaterade hornhinnan. detta mikroskop har en hög upplösning och förmår att visualisera enskilda celler i hornhinnans olika lager liksom nerver. Man kan alltså följa hur den från början cellfria matrisen invaderas av celler och nerver , täcks av celler och byggs om till transparent hornhinnevävnad.Mycket av undersökningarna kan med moderna datorprogram göras kvantitativa. Exemplelvis har vi hos gris kvantifierat nervregenerationen vid olika tidpunkter och djup i hornhinnan. Man kan också räkna celltätheten på insidan av hornhinnan, endotelet, vars täthet är helt avgörande för prognosen för att transplantat idag.
Dr Niel Lagali har förtjänstfullt gjort denna utvärdering av transplantaten hos de 40-talet grisar som transplanterats i utvärderingssyfte.
In-vivo konfokalmikroskopi kommer att vara en viktig utvärderingsdel av matrisernas användbarehet. Ett Heidelberg in-vivo konfokal mikroskop är inköpt till ögonkliniken.

Rapport

Neil Lagali har varit verksam med projektet i drygt 1 år nu och sista uppföljningskontrollen av de 10 opererade patienterna inträffade den 4 coh 5 december 2008.
Dokumentationen av patienterna är omfattande och resultaten sammanställs för närvarande. En interimsrapport från 6 månaderuppföljningen har accepterats för publikation ( Per Fagerholm, Neil S Lagali, David J Carlsson, Kimberley Merrett,
May Griffith Corneal Regeneration Following Implantation of
a Biomimetic Tissue-Engineered Substitute . Clinical and Translational Science.
Accepted for publication)
Sammanställningen av data tillsammmans med kontrollmaterialet (Nationella Cornearegistret: Resultat av Keratokonuspatienter opererade 2005)beräknas föreligga slutet januari 2009.
Neil Lagali har erhållit ett stipendium från EU som omfattar förutom lön också endel forskningsmedel för ytterligare 2 års vistelse på avd f oftalmologi, IKE fr o m april 2009.

Publikationer

Rafat M., Li F., Fagerholm, P., Lagali N., Watsky M.A.
Munger R., Hodge W., Matsuura T., and Griffith M.
PEG-Stabilized Carbodiimide Crosslinked Collagen-Chitosan
Hydrogels for Corneal Tissue Engineering. Biomaterials.
29,3960-3972,2008
M. Griffith, F. Li, C. Deng, K. Merrett, C.R. McLaughlin ,
D. E. Fogg and. P. Fagerholm.
Biomimetic Corneal Substitutes for Transplantation:
From Benchtop to Bedside
MACRO 2008 ProceedinM. Griffith, F. Li, C. Deng, K. Merrett, C.R. McLaughlin , D. E. Fogg
P. Fagerholm
Biomimetic Corneal Substitutes for Transplantation:
From Benchtop to Bedside
EITC 2008 Proceedings
McLaughlin, C.R., Fagerholm, P., Muzakare, L., Lagali, N., Forrester, J.V.,
Kuffova, L., Rafat, M.A., Liu, Y, Shinozaki, N., Vascotto, S.G.,
Carlsson, D.J., Munger, R. and Griffith, M. Regeneration of Corneal Cells
and Nerves in an Implanted Collagen Corneal Substitute.
Cornea 27(5):580-9, 2008
Merrett, K., Fagerholm, P., Tsai RJF.,., Dravida, S., Lagali, N.,
Shinozaki, N., Watsky, M.A., Munger, R., Kato, Y., Li, F., Marmo, C.J.
and Griffith M. Tissue engineered recombinant human collagen-based
corneal substitutes for implantation: performance of type I versus type III
collagen. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 49,3887-3894,2008
Lagali N, Griffith M, Fagerholm P, Merrett K, Huynhh M and Munger R
Innervation of tissue engineered recombinant human
collagen – based corneal substitutes: a comparative in-vivo
confocal microscopy study.
Invest Ophthalmol Vis Sci 49,3895-3902,2008
Fagerholm P and Eckerlund I
Refractive surgery. An Allert rapport from SBU
Läkartidningen 1;105 (26-27) 1926-1928, 2008
Lagali N and Fagerholm P . Corneal injury by formic acid: 1-year
clinical course and in-vivo confocal microscopic evaluation. Clinical
and experimental Ophthalmology, 36,692-94,2008
Lagali N and Fagerholm P. Delayed mustard gas keratitis: clinicalcourse
and in- vivo confocal microscopy findings. Cornea 2008 ( In press)
Lagali N, Dellby A and Fagerholm P In-vivo confocal microscopy of
the cornea in Darier Whitedisease. ArchOpthalmol 2008 (In press)
Per Fagerholm, Neil S Lagali, David J Carlsson, Kimberley Merrett,
May Griffith Corneal Regeneration Following Implantation of
a Biomimetic Tissue-Engineered Substitute . Clinical and Translational Science.
Accepted for publication
Lagali N, Stenevi U,Claesson M Fagerholm P Hansson C
and the Swedish Society of Corneal Surgeons.
Survival of donor derived cells in penetrating keratoplasty.
Subm Invest Ophthalamol Vis Sci 2008
Hammar B,Lagali N. Ek S Seregard S, and Fagerholm P.Morphological
characteristics of a new corneal disease with recurrent erosive symptoms
dystrophia smalandia.Submitted to Acta Ophthalmol 2008
Lagali N,Gottvall E and Fagerholm P. A case of bilateral acute angle
closure glaucoma in a young patient. Glaucoma (subm) 2008
Lagali N and Fagerholm P A case of Chronic ocular irritation
associated withprogressive corneal opacification. Acta Ophthalmol Scand (subm) 2008
Griffith M, Jackson WB, Lagali N, Merret K, Li F and Fagerholm P
Artificial cornea: A regenerative medicine approach
Subm. To Eye.

Decision

Decision date: 2007-06-14

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Gästforskare
25 000:-/ mån +LKP433 536433 536 
Resekostnader
Canada - Sverige t.o.r 7 500:-+
Sverige - USA tor (ARVO mötet) 14 000:-
Sverige -Slovenien tor (EVER möte)
12 000:-
Sverige - Tromsö,Norge (Nordiska Ögonlök mötet) 10 000
43 5006 464 
Hyreskostnader
5000:-/ mån
(4 personer i familjen)
60 00060 000 
Drift
Datorprogram, publiceringskostnader inkl posters mm42 0000 
sum579 036500 000 

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Medel för Gästforskare

Contributes with 500000 SEK


Utvärdering av biosyntetiska hornhinnor efter implantation på människa | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10061