Tarmbarriären vid infektion och inflammation | Application
Tarmbarriären vid infektion och inflammation
Registration number: LIO-10447
Ansökan Centrala ALF-projektmedel
Application started by: Karl-Eric Magnusson, 2007-05-15
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: Avdelningen för medicinsk mikrobiologi, IMK, HU
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2008-09-11
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Karl-Eric Magnusson
Professor, Medicinsk mikrobiologi, IKE, HU

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Tarmslemhinnan är en viktig arena där kost, mikrober (virus, bakterier och parasiter) möter värden form av slemhinnans alla naturliga funktioner i form av lågt pH i magsäcken, slem- och enzymproduktion, tarmmotorik och naturligt skydd i form av epitelceller och andra celltyper i slemhinnan.Om dessa mekanismer kommer ur balans kan infektion och inflammation uppstå både lokalt i tarmen och mer perifert i leder och andra organ.Vid glutenintolerans eller celiaki är tarmslemhinnan direkt involverad med både barriär- och nutritionsproblem som följd. Vid infektioner med Yersinia och Salmonella är barriärstörningen tydlig man ser ofta ledbesvär. Utfallet beror också på vår genetiska bakgrund. kontakterna med bakterierna börjar redan i munnen.Vi kommunicerar direkt med mikroberna när de binder till eller infekterar våra celler, men vi påverkas också av deras egen kommunikation i form av små, s.k. ”Quorum sensing” molekyler.Vi studerar interaktionen mellan odlade och isolerade värdceller och mikroorganismer, samt betydelsen av ”Quorum sensing” i detta sammanhang och hur olika varianter av ”snälla”, icke-virulenta bakterier kan motverka effekter av deras ”elaka”, virulenta släktingar. Betydelsen av olika inflammatoriska förstärkningsämnen studeras också, liksom effekter av reaktiva syre (O2-, H2O2, OH.)- och kvävemetaboliter (NO, NH3,polyaminer). Vi kommer att genom dessa experiment söka efterlikna de mer komplexa tillstånd, som ses vid celiaki och annan födoämnesintolerans, vid kroniska tarminflammationer och akuta infektioner. Här studerar vi effekter av förändrad kost, kosttillskott i form av fleromättade fettsyror och probiotiska bakterier på tarmslemhinnans struktur och funktion, på olika inflammationsindikatorer och på immunologiska parametrar.Studierna förväntas ha betydelse för förståelse, diagnos och behandling av infektioner och inflammation i tarmslemhinnan, och generellt för överföring av kunskap från teori till praktik, till nytta för berörda patientgrupper.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel200 000
Sum200 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

AIR-seminarium kring "Mucosal barrier mechanisms in infection and inflammation".
Intygstext: 2008-08-222 Härmed intygas att Prof. K-E Magnusson utförde ovanstående seminarium. Seminariet vänder sig till kliniker och forskare och åhörarna var en blandning av dessa. Jan Ernerudh, Professor IKE,öl

Decision

Decision date: 2007-12-20

Decision 
Applied sum200 000
Granted sum200 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 200000 SEK


Tarmbarriären vid infektion och inflammation | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10447