Biomarkörer i relation till respons på strålningsbehandling och cytostatikabehandling hos kolorektalcancerpatienter | Application
Biomarkörer i relation till respons på strålningsbehandling och cytostatikabehandling hos kolorektalcancerpatienter
Registration number: LIO-10463
Ansökan Centrala ALF-projektmedel
Application started by: Xiao-Feng Sun, 2007-05-18
Professional title at the time of application: Professor, MD, PhD
Work place at the time of application: Onkologi, US
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-17
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Xiao-Feng Sun
Professor, MD, PhD, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

BAKGRUND: Förbättrad operationsteknik, strålbehandling före operation vid ändtarmscancer och cytostatikabehandling efter operation vid kolorektalcancer har bidragit till förbättrad överlevnad. Endast en minoritet av patienterna verkar ha nytta av tilläggsbehandling i anslutning till operation. För att undvika "överbehandling", med risk för biverkningar hos den enskilde patienten, och dålig resursanvändning inom sjukvården är det värdefullt att kunna förutsäga nyttan av strål- och cytostatikabehandling i anslutning till operation.
FRÅGESTÄLLNING: Kan biomarkörer relateras till vinsten av förebyggande och lindrande behandling, risk för recidiv samt prognos.
PATIENTER OCH CELLINJER: (a) 164 rektalcancerpatienter, varav hälften randomiserats till strålbehandling preoperativt, (b) 150 kolorektalcancerpatienter som deltagit i studier med palliativ cytostatikaterapi, och (c) 3 kolorektalacancer cellinjer.
METODER: PCR-single strand conformation analysis-DNA sekvenering, allelförlust, TdT-mediated dUTP-biotin nick end labelling, realtids-PCR, microarray, vävnadsarray, immunhisto (cytok)kemi, Western blotting, proteomics och cellinjeanalys.
BETYDELSE: Förändringar i gener/genprodukter kan medverka i utvecklingen av cancer. Dessa förändringar kan eventuellt relateras till risken för lokalt recidiv och fjärrmetastasering. Huvudfrågan är hur dessa förändringar är associerade med risken för recidiv och överlevnad speciellt inom samma tumörstadium. Även om det är relativt många patienter som har nytta av onkologisk behandling vid kolorektalcancer finns det en stor grupp som inte får någon positiv effekt – trots krävande insatser med svåra biverkningar. Det är viktigt att kunna urskilja grupper som saknar biologiska förutsättningar att svara på terapi och de som har en god chans att svara. Analysen av dessa gener/proteiner i tumörer kan få klinisk betydelse om de kan bidra till en mer individanpassad behandling vid kolorektalcancer och kopplas till recidiv och prognos.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel200 000
Sum200 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Seminar 1
Jing-Fang Gao
Titel för seminarium: Molecular and biological Characteristics of stroma and tumor cells in colorectal cancer.
Datum för seminarium: 2008-01-16
Plats för seminarium: Karl-Johansalen, O-huset, HU.

Seminar 2
Åsa Wallin
Titel för seminarium: Strålbehandling och topoisomerashämning på kolorektalcancer - vad händer med cellerna?
Datum för seminarium: 2008-05-21
Plats för seminarium: Karl-Johansalen, O-huset, HU.

Decision

Decision date: 2007-12-20

Decision 
Applied sum200 000
Granted sum200 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 200000 SEK


Biomarkörer i relation till respons på strålningsbehandling och cytostatikabehandling hos kolorektalcancerpatienter | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10463