Akut pankreatit, lokala effekter analyserade med mikrodialys och probiotikas roll lokalt och systemiskt | Application
Akut pankreatit, lokala effekter analyserade med mikrodialys och probiotikas roll lokalt och systemiskt
Registration number: LIO-10475
Fortsättningsanslag - Medel för nydisputerade (föregående ansökan elektronisk)
Application started by: Per Sandström, 2007-05-20
Professional title at the time of application: Spec läkare
Work place at the time of application: Kirurgkliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-03-04
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Per Sandström
Överläkare, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård

Välj den originalansökan du söker fortsatt anslag för

 1. LIO-4751 : Akut pankreatit-aminosyraomsättning, genetiska enzymdefekter och etiologiska studier, Medel för nydisputerade läkare
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2005-05-14 , Applicant: Per Sandström, Kirurgkliniken
 2. LIO-7349 : Akut pankreatit-aminosyraomsättning, genetiska enzymdefekter och etiologiska studier, Vidimering av Centrala ALF-projektmedel och Medel för nydisputerade läkare
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2006-05-26 , Applicant: Per Sandström, Kirurgkliniken
 3. LIO-10475 : Akut pankreatit, lokala effekter analyserade med mikrodialys och probiotikas roll lokalt och systemiskt, Fortsättningsanslag - Medel för nydisputerade (föregående ansökan elektronisk)
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2007-05-20 , Applicant: Per Sandström, Kirurgkliniken

Projektinformation

Kort sammanfattning av projektet

Pat med akut pankreatit har reducerade serumnivåer av bl.a. arginin och glutamin. Detta stör kväveoxid bildningen i bukspottkörteln men också i andra organ. De reducerade nivåerna av glutamin ökar tarmens permeabilitet för bakterier vilket är huvudorsaken till att patienter dör i senare fas av svår akut bukspottkörtelinflammation. Dessa resultat har lett fram till de fortsatta frågeställningarna om hur man kan 1)förhindra läckage av bakterier från tarmen och hur ,2) man lokalt kan studera sjukdomsutvecklingen i den tidiga fasen av akut bukspottkörtelinflammation.
1) Probiotika, bakterier som när de tillförs mag tarm kanalen har hälsofrämjande effekter. I våra preliminära resultat finner vi att om man tillför probiotika till råttor innan inflammationen utvecklas kan man förhindra läckage av bakterier och molekyler och också reducera inflammationsutveckligen i bukspottkörteln, tarm och i levern. Vi vill nu gå vidare och studera djupare vilka mekanismer som är orsaken till dessa positiva effekter, data talar för att probiotika skyddar mot den cellulära stressen genom att öka mängden syreradikal skyddande faktorer som glutation.
2) I djurförsök har vi nu också börjat studera de lokala effekterna på bukspottkörtel, tarm och lever i den tidiga fasen av akut pankreatit med hjälp av mikrodialys. Mikrodialys är en tunn kateter med ett semipermeabelt membran i änden som man låter genomflödas av vätska och därigenom fångar upp små molykyler i vävnaden. Vi studerar både lokala ämnesomsättningsfaktorer men också lokala inflammationsmarkörer vilket ej varit möjligt tidigare. Vi hoppas på detta få en klarare uppfattning hur dessa organ reagerar lokalt och hur detta påverkar den systemiska bilden.
Både probiotika och mikrodialys studier planerar vi framgent att överföra till humana studier för att se om vi kan få samma positiva behandlingseffekter och om vi kan med mikrodialys lokalt i bukhålan på patienter kunna studera inflammationsutvecklingen.

Decision

Decision date: 2007-10-29

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lönekostnad
50800 kr/mån x 1,535 x 2155 956155 956 
Driftsmedel
100 000 kr100 000100 000 
sum255 956255 956 

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Medel för nydisputerade

Contributes with 255956 SEK


Akut pankreatit, lokala effekter analyserade med mikrodialys och probiotikas roll lokalt och systemiskt | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10475