Prognostiska och Prediktiva Faktorer vid Behandling av Kolorektal Cancer | Application
Prognostiska och Prediktiva Faktorer vid Behandling av Kolorektal Cancer
Registration number: LIO-10476
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Hans Starkhammar, 2007-05-21
Professional title at the time of application: Överläkare
Work place at the time of application: Onkologi
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-04
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Hans Starkhammar
Överläkare, Regionalt cancercentrum sydöst, Universitetssjukhuset i Linköping

Projektinformation

Sammanfattning

Målsättning: Att undersöka gener/genprodukter (p53, apoptosis, survivin, Nup88, Cox-2, legumain, p130, MAC30, ST3, PINCH och angiogenesis) vid tjock- och ändtarmscancer. Att relatera dessa till prognos och behandlingsvinst vid preoperativ strålbehandling, adjuvant och palliativ cytostatika behandling.
Arbetsplan: Vi kommer att undersöka gener och genprodukter med PCR-SSCP(single strand conformation analysis)-DNA sekvensering, PCR-RFLP (restriction fragment length polymorphism)-LOH (loss of heterozygosity), TUNEL(TdT-mediated dUTP-biotin nick end labelling), IHC (immunhistokemi), WB (Westen blot), proteomic och TMA (tissue microarray) i tumörprover från 665 patienter behandlade för tjock-och ändtermscancer (163 med ändtarmscancer, randomiserade mellan strålbehandling och operation eller enbart operation i en nationell studie, och 200 behandlade med preoperativ strålbehandling utanför studien, 200 som deltagit i läkemedelsstudier med adjuvant cytostatikaterapi och 102 är behandlade med palliativ cytostatikaterapi).
Betydelse: Identifieringen av nya gener/tumörrelaterade proteiner ökar förståelsen för hur tjock- och ändtarmscancer uppstår, utvecklas och kan förutsäga känslighet för kompletterande tumörbehandling med strålning och/eller cytostatika. Detta möjliggör en mer individanpassad behandling utan ”underbehandling” med försämrad prognos som följd eller ”överbehandling” med biverkningar för individen och kan förhindra dålig resursandvändning inom sjukvården.
Lägesrapport: Sedan 2004 har vi publicerat 22 vetenskapliga artiklar i diverse internationella tidsskrifter, tre artiklar är i press, och tio är i manuskrift.

Referenser

Bardelli A, Saha S, Sager JA, et al: PRL-3 expression in metastatic cancers. Clin Cancer Res 2003;15:5607-15.
Kayed H, Kleeff J, Ding J, et al. Expression analysis of MAC30 in human pancreatic cancer and tumors of the gastrointestinal tract. Histol Histopathol 2004;19:1021-31.
Liu C, Sun C, Huang H, Janda K, Edgington T. Overexpression of legumain in tumors
is significant for invasion/metastasis and a candidate enzymatic target for prodrug therapy. Cancer Res 2003;63:2957-64.
Wang-Rodriguez J, Dreilinger AD, Alsharabi GM, Rearden A. The signaling adapter protein PINCH is upregulated in the stroma of common cancers, notably at invasion edges. Cancer 2002;95:1387-95.

Ange forskningsområdet

Cancer

Decision

Decision date: 2008-12-08

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 2
Vivi Bergman, 4 veckor79 200105 6000ALF 12 veckor
Lönemedel ALF-läkare 3
Charlotte Bratthäll, 1 veck26 40000 
Lönemedel ALF-läkare 4
Siv Dore, 4 veckor
Thomas Seip Blystad
105 600211 2000Thomas Seip Blystad
ALF 8 veckor
Lönemedel ALF-läkare 5
Per Loftås, 4 veckor105 60000 
Allmän forskningsersättning
Kostnader för PCR-SSCP (single strand conformation analysis)-DNA sekvensering, TUNEL (TdT-mediated dUTP-biotin nick end labelling), och IHC (immunhistokemi).900 000278 000300 000ALF 278 tkr
LFoU 300 tkr
sum1 216 800594 800300 000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Onkologkliniken

Contributes with 594800 SEK


Prognostiska och Prediktiva Faktorer vid Behandling av Kolorektal Cancer | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10476