Utvärdering av oscillometrisk teknik för ankelblodtrycksmätning vid perifer kärlsjukdom | Application
Utvärdering av oscillometrisk teknik för ankelblodtrycksmätning vid perifer kärlsjukdom
Registration number: LIO-10539
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Björn Jönsson, 2007-05-24
Professional title at the time of application: Med. dr., överläkare
Work place at the time of application: Thorax-kärlkliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-01-25
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Björn Jönsson
Med. dr., överläkare, Hjärt- och Medicincentrum

Projektinformation

Sammanfattning

Mätning av det systoliska ankelblodtrycket ingår rutinmässigt i utredningen av patienter med misstänkt benartärsjukdom. Vid undersökningen används vanligen en blodtrycksmanschett av standardtyp (12cm cuff) samt en ultraljuds-Dopplerpenna (oftast 8-10MHz). Under senare år har armblodtrycksmätning med automatiserad utrustning blivit allt vanligare. Dessa blodtrycksmätare är i regel baserade på oscillometrisk teknik, där manschett-trycket vid de maximala pulssynkrona volymförändringarna i armens mjukdelar registreras, och systoliskt och diastoliskt blodtryck därefter beräknas med hjälp av algoritmer. Dessa algoritmer är i regel hemlighållna av tillverkaren. För att mätningen ska ge tillförlitligt resultat måste vissa kriterier vara uppfyllda; bl.a. innebär aterosklerossjukdom i a. brachialis stor risk för att mätningen ger felaktigt resultat. Detta är väl känt betr. armblodtrycksmätning (1, 2). Det är därför förvånande att man i ett flertal publikationer från senare år redovisat studier av oscillometrisk ankelblodtrycksmätning och dragit slutsatsen att tekniken är användbar för detta syfte, även om perifer kärlsjukdom föreligger (3-6). Skälet till detta förefaller i stor utsträckning vara att patientmaterialen är skevt sammansatta, med övervikt för lindrig kärlsjukdom eller ingen kärlsjukdom alls. Vi har själva i en tidigare studie, där även patienter med avancerad benartärsjukdom inkluderades, visat att de basala algoritmer som tekniken bygger på inte är tillförlitliga vid avancerad kärlsjukdom (7). Vi avser nu att mer specifikt validera en kommersiellt tillgänglig utrustning mot konventionell teknik med penn-Doppler i ett material av patienter på den kärlkirurgiska enheten, med bekräftad svår perifer kärlsjukdom (genomgången undersökning med ultraljud och eller angiografi). Någon sådan studie har tidigare inte publicerats.

Referenser

1. van Popele N, Bos W, de Beer N, van der Kuip D, Hofman A, Grobbee D, et al. Arterial stiffness as underlying mechanism of disagreement between an oscillometric blood pressure monitor and a sphygmomanometer. Hypertension. 2000;36:484-8.
2. Wonka F. Oscillometric blood pressure measurement: description of the method used. Z Kardiol. 1996;85:1-7.
3. Benchimol A, Bernard V, Pillois X, Hong N, Benchimol D, Bonnet J. Validation of a new method of detecting peripheral artery disease by determination of ankle-brachial index using an automatic blood pressure device. Angiology. 2004;55:127-34.
4. Lee BY, Campbell JS, Berkowitz P. The correlation of ankle oscillometric blood pressures and segmental pulse volumes to Doppler systolic pressures in arterial occlusive disease. J Vasc Surg. 1996;23:116-22.
5. Beckman J, Higgins C, Gerhard-Herman M. Automated oscillometric determination of the ankle-brachial index provides accuracy necessary for office practice. Hypertension. 2006;47:35-8.
6. Cortez-Cooper M, Supak J, Tanaka H. A new device for automatic measurements of arterial stiffness and ankle-brachial index. Am J Cardiol. 2003;91:1519-22.
7. Jönsson B, Lindberg LG, Skau T, Thulesius O. Is oscillometric ankle pressure reliable in leg vascular disease? Clin Physiol. 2001;21:155-63.

Ange forskningsområdet

Hjärta och blodkärl

Decision

Decision date: 2007-11-08

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
3 veckor79 20026 4000ALF 1 vecka
Björn Jönsson
Allmän forskningsersättning
Inköp av oscillometrisk blodtrycksmätare2 00000 
sum81 20026 4000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Thorax-kärlkliniken

Contributes with 26400 SEK


Utvärdering av oscillometrisk teknik för ankelblodtrycksmätning vid perifer kärlsjukdom | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10539