Utveckling av kvantitativa PCR-baserade metoder för detektion av herpesgruppens virus | Application
Utveckling av kvantitativa PCR-baserade metoder för detektion av herpesgruppens virus
Registration number: LIO-10553
Ansökan om enbart LFoU-medel (NYTT!)
Application started by: Lena Serrander, 2007-05-24
Professional title at the time of application: ST-läkare i Klinisk Mikrobiologi
Work place at the time of application: Klinisk mikrobiologi
Last updated / corrected by: Lena Serrander, 2007-05-25
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Lena Serrander
Överläkare i klinisk bakteriologi och virologi och infektionsmedicin, Klinisk mikrobiologi

Projektinformation

Sammanfattning

Vid universitetssjukhuset i Linköping hanteras svårt sjuka patienter vid tex infektions-, onkologisk och hematologisk avdelning. För tidigt födda barn sköts om inom pediatriken. Detta är patientgrupper där en herpesvirus-infektion kan vara mycket allvarlig.
Till herpesvirusfamiljen hör: cytomegalovirus (CMV), herpes simplex virus (HSV), epstein barr virus (EBV) och varicella zoster virus (VZV). De har alla gemensamt att de är DNA-virus och att de ger latenta infektioner. Detta innebär att virus infekterar primärt och kan i och med detta ge symptomatiska eller asymptomatiska infektioner. Dock gör sig den infekterade aldrig av med viruset utan det lägger sig latent och kan reaktiveras.
CMV: Reaktivering kan vara ett stort problem vid tex organdonationer. Östergötland deltar i det nationella programmet kring organdonationer. Analys avseende CMV är ett krav för att en donation skall kunna genomföras. CMV kan även ge svåra infektioner hos immunsupprimerade tex pneumoniter och retiniter. CMV orskar myokarditer, encefaliter och Guillain-Barrés syndrom. Svåra fosterskador kan orsakas av CMV.
PCR-teknik har visats vara mycket användbar för klinisk diagnostik, speciellt efter organtransplantation då genomet kan detekteras före serologiskt IgM-svar. Serologi finns både avseende IgG samt IgM, men negativa fynd utesluter inte CMV-infektion. Vid primärinfektion hos immunkompetenta patienter ses ett ökat antal mononukleära celler i perifert blod.
CMV-infektion kan idag behandlas med ganciklovir och har dokumenterat god effekt vid svår CMV-infektion. Vid mildare tillstånd och vid infektioner hos barn har det dock haft begränsad användning.
Verksamt vaccin saknas mot CMV.
HSV: Herpes simplex infektioner drabbas ca 80% av svenskarna av. HSV kan orsaka bl a encefaliter med svåra sequele samt svåra fosterskador. Nya rön har visat att HSV orsakar långt fler meningiter än man tidigare trott. Reaktiverande genitala infektioner är vanliga. PCR-teknik är idag bästa diagnostiska metoden i kombination med serologi. HSV-infektioner kan idag behandlas med antivirala medel med stor framgång.
EBV: Infektion med primärfokus lymfoida organ. Vanlig sjukdom hos ungdomar med ofta långa konvalescent-tider. Om ungdomarna är odiagnostiserade är det vanligt med oförstående föräldrar och lärare. Enstaka tillfällen ger EBV dödliga sjukdomstillstånd. EBV kan även ge encefaliter.
VZV: Vattkoppor får de flera i yngre åldersgrupper. Reaktiveringen zoster kan vara nog så besvärlig. Idag rekommenderas allmän antiviral behandling till alla över 65 år och utsatta riskgrupper. Fosterskador kan vara svåra under den sista perioden av moderns graviditet.
Herpesgruppens virus ger tillsammans ett vitt spektrum av patientfall spritt på de flesta avdelningar inom vården.
Behovet av att införa diagnostik avseende herpesvirus familjens virus är påtagligt. Detta med molekylärbiologisk diagnostik liksom med serologisk diagnostik.

Projektbudget

Summa projektbudget

232 400.00

Ange antal år projektbudgeten är baserad på

1 år

Äskade medel

DescriptionShort description of the costSum
Lönemedel övriga medarbetare25% tid i en månad för DB, MN, TL och KO för planering, utveckling, och validering av utvecklade metoder83 200
Allmän forskningsersättningMaterial (plast, enzymer, primers och prober)70 000
Sum 232 400

Decision

Decision date: 2007-10-30

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoU (kr)Decision comment
Lönemedel läkare
2 veckors tid för planering, uppföljning och utvärdering av metoder för LS52 80000 
Lönemedel läkare
1 veckatid för planering, uppföljning och utvärdering av metoder för BÅ26 40000 
Lönemedel övriga medarbetare
25% tid i en månad för DB, MN, TL och KO för planering, utveckling, och validering av utvecklade metoder83 20000 
Allmän forskningsersättning
Material (plast, enzymer, primers och prober)70 00000 
sum232 40000 

Utveckling av kvantitativa PCR-baserade metoder för detektion av herpesgruppens virus | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10553