Utveckling av kvantitativa PCR analyser för detektion av Hepatit C Hepatit B samt HIV virus | Application
Utveckling av kvantitativa PCR analyser för detektion av Hepatit C Hepatit B samt HIV virus
Registration number: LIO-10555
Ansökan om enbart LFoU-medel (NYTT!)
Application started by: Lena Serrander, 2007-05-24
Professional title at the time of application: ST-läkare i Klinisk Mikrobiologi
Work place at the time of application: Klinisk mikrobiologi
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-12
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Lena Serrander
Överläkare i klinisk bakteriologi och virologi och infektionsmedicin, Klinisk mikrobiologi

Projektinformation

Sammanfattning

Infektion med Hepatit B virus ger vanligtvis upphov till en akut hepatit som spontanläker av sig självt. I ca 5-10 % av fallen blir infektionen dock kronisk och antiviral behandling kan övervägas. Hepatit C ger ofta en mer stillsam och ibland subklinisk hepatit som däremot ofta (ca 80 %) ger upphov till en kronisk hepatit med ökad risk för cirros och hepatocellulär cancer. Behandlingen av dessa två infektioner är numera nästan helt baserad på koncentrationen av viruspartiklar i blodet, varför det är av största vikt att kunna erbjuda kvantitativa analyser som kan visa detta.

HIV epidemin har kommit att bli en av vår tids svåraste pandemier, med idag över 65 miljoner infekterade individer globalt. Man beräknar att varje ny dag resulterar i c:a 14 000 nya HIV-infektioner, varav ungefär 10 % drabbar barn under 15 års ålder.
Tiden från det att man smittas med HIV-virus till dess att man utvecklar AIDS varierar mellan olika individer. Detta är beroende dels på variationer hos viruset men även på genetiska skillnader mellan olika personer.
Även för HIV infektioner har behandlingsstrategier utvecklats som inte bara stöder sig på minskat antal CD4 positiva celler, men även på koncentration av HIV-virus i blod.
De metoder som har visat sig mest klinisk användbara för att påvisa mängden av virusförekomst är PCR-baserade kvantitativa analyser med prober specifika för mål-DNA, vilket ger ytterligare en säkerhetsnivå jämfört med inkorporerade märkta nukleotider ( t.ex. biotinyliserade nukleotider) alternativt interkalerande agenter i dubbelsträngat DNA (t.ex cybergreen). Vi ämnar i dessa fall sätta upp och validera en kommersiell metod (primer-prob-analys från Roche) för stor säkerhet i diagnostiken, eftersom det är av stor vikt att koncentrationen mäts på ett korrekt sätt då den antivirala terapin är påfrestande för patienten samt att dessa virus orsakar allvarliga sjukdomstillstånd. Behandlingen styrs obligat utifrån viruskoncentrationen i blodet.

Sammantaget finns ett stort behov och önskan från doktorer som behandlar dessa patienter att vi ska kunna erbjuda metoder de kan basera behandlingen på.

Projektbudget

Summa projektbudget

186 000.00

Ange antal år projektbudgeten är baserad på

1 år

Äskade medel

DescriptionShort description of the costSum
Lönemedel övriga medarbetare2 månader 25 % MG41 600
Lönemedel övriga medarbetare2 månader 25% S41 600
Allmän forskningsersättningMaterial (plast, kit)50 000
Sum 186 000

Decision

Decision date: 2007-10-30

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoU (kr)Decision comment
Lönemedel läkare
1 vecka LS för planering och utvärdering26 40000 
Lönemedel läkare
1 vecka BÅ för planering och utvärdering26 40000 
Lönemedel övriga medarbetare
2 månader 25 % MG41 60000 
Lönemedel övriga medarbetare
2 månader 25% S41 60000 
Allmän forskningsersättning
Material (plast, kit)50 0000150 000LFoU 150 tkr
sum186 0000150 000 

Utveckling av kvantitativa PCR analyser för detektion av Hepatit C Hepatit B samt HIV virus | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10555