Kvaliteten och aktiviteten av hepatocyte growth factor hos patienter med kronisk njursvikt | Application
Kvaliteten och aktiviteten av hepatocyte growth factor hos patienter med kronisk njursvikt
Registration number: LIO-10564
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Fariba Nayeri, 2007-05-25
Professional title at the time of application: Specialist
Work place at the time of application: Infektionskliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-04-01
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Fariba Nayeri
Specialist, Infektionskliniken

Projektinformation

Sammanfattning

Hepatocyte growth factor är en tillväxtfaktor med läkningsegenskaper efter sakdor. Vi har studerat HGF sedan 1996. Under tiden har det skett stora framgång både i Sverige och internationellt i HGF forskning. Japanska forskare som har upptäckt HGF har börjat samarbeta med oss i Sverige och i USA med en mycket potent HGF. Fas I studierna har börjat i USA för att behandla akut njursvikt med HGF och i Sverige Huddinge skall börja fas II studierna för HGF och behandling av bensår som ursprungligen kommer från Linköping.
Vi har studerat egenskaper av HGF hos olika patientgrupper. Patienter med kroniska bensår hade en blodprofil som skilde sig signifikant från normal kontroll grupp. Skillnaden ses vi i hur HGF och olika delar av HGF sitter på sitt ligand. Aktiv HGF som hittas vid akuta sjukdomar är biologiskt aktiv och har bra affinitet till alla sina ligand. Hos pat med kroniska sjukdomar är HGF inaktiv och har inte en homogen affinitet till olika epitoper. Vi har satt upp metoden i Linköping att studera affinitet profilen. I aktuella studien skall vi studera patienter i slutfasen av kronisk njurinsuff; dialysbeh. Studien påbörjas på 13 patienter med kronisk njurinsuff jämförd med 20 friskkontroll. Vi har godkännande av etiskakommitten att påbörja pilotstudien. Senare kommer vi att gå vidare och söka lov att samla mera patienter i samarbete med njurmedicin.

Referenser

1High serum hepatocyte growth factor levels in acute stage of community-acquired infectious diseases. Nayeri F, Nilsson I, Brudin L, Fryden A, Söderström C, Forsberg P. Scand J Infect Dis 34: 127-30, 2002.

2Hepatocyte growth factor in faeces; a high specific method to distinguish infectious gastroenterit from non-specific diarrhoea. Nayeri F, Almer S, Brudin L, Nilsson I, Åkerlind B, Forsberg P. Scand J Infect Dis 35:858-862, 2003.

3Hepatocyte growth factor; expression, concentration and biological activity in chronic leg ulcers. Nayeri F, Olsson H, Peterson C, Sundqvist T, J Dermatol Sci. 2005 Feb;37(2):75-85.

4The stability of faecal Hepatocyte Growth Factor determination. Nayeri F, Nilsson I, Almer Scand J Clin Lab Invest, 2004;64:589-598.

5Hepatocyte growth factor (HGF) in fecal samples: rapid detection by surface plasmon resonance Nayeri F, Aili D, Nayeri T, Xu J, Almer S, Lundström I, and Liedberg B. BMC gastroenterology 2005, 5:13.

6Hepatocyte growth factor in chronic leg ulcers-no biological activity-no improvement. Nayeri F, Olsson H, Söderström C, Forsberg , Brudin L; eterson C, Sundqvist T. J. Dermatol.Sci 2005;39:62-4.

7Hepatocyte growth factor is a better indicator of therapeutic response than C-reactive protein within the first day of treatment in pneumonia. Abednazari H, Xu J, Millinger E, Brudin L, Forsberg P, Nayeri F. Chemotherapy 2006;52:260-263

8Autocrine production of biologically active hepatocyte growth factor (HGF) by injured human skin. Nayeri F, Xu J, Abdiu A, Nayeri T, Aili D, Lieberg B, Carlsson U. J Dermatol Sci. 2006 Jul;43(1):49-56

9An in vitro method for evaluation of biological activity of hepatocyte growth factor. Nayeri F, Holmgren Petterson K, Perskvist N, Forsberg P, Sundqvist T. Accepted Growth Factors 2006.

10Apoptotic eosinophils in sputum from asthmatic patients correlate with levels of IL-5 and eotaxin, Junyang Xu, Fengxia Jiang, Fariba Nayeri, Olle Zetterstrom. Accepted Journal of Respiratory Medicine jan 2007.

Ange forskningsområdet

Medicin generellt

Decision

Decision date: 2007-10-24

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
3 veckors forskningsledighet.
Fariba Nayeri
79 20079 20079 200ALF 3 veckor
LFoU 3 veckor
Lönemedel ALF-läkare 2
3 veckors forskningsledighet
Gabriel Almroth
79 20000 
sum158 40079 20079 200 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Infektionskliniken

Contributes with 79200 SEK


Kvaliteten och aktiviteten av hepatocyte growth factor hos patienter med kronisk njursvikt | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10564