Fästingspridda sjukdomar - dektektion, kvantifiering och typning för epidemiologiska studier av infektiösa agens med molekylärbiologisk metodik. | Application
Fästingspridda sjukdomar - dektektion, kvantifiering och typning för epidemiologiska studier av infektiösa agens med molekylärbiologisk metodik.
Registration number: LIO-10582
Ansökan medel för nydisputerade läkare 2008
Application started by: Jakob Paues, 2007-05-26
Professional title at the time of application: ST-läkare
Work place at the time of application: IBK, avd för Cellbiologi
Last updated / corrected by: Beslut ALF Region Östergötland, 2007-10-23
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Jakob Paues
Överläkare, Hjärt- och Medicincentrum

Projektinformation

Sammanfattning av forskningsprogram (max 2000 tecken)

Fästingar är ofta bärare av såväl bakterier som virus, vilka kan överföras till människor. Flera av dessa mikroorganismer, Borrelia, Anaplasma phagocytophilum, Rickettsia helvetica samt "tick-born encephalitis" (TBE)-virus, är kända att orsaka sjukdom hos människan. Risken att bli smittad av dessa infektiösa agens genom enstaka fästingbett är inte känd, men uppskattningar har gjorts baserade på förekomsten av smittade fästingar som samlats in.
Inom detta projekt vill vi med nyutvecklad molekylärbiologisk teknik för detektion och kvantifiering av mikroorganismer skapa bättre verktyg för studier av fästingburna sjukdomar. Genom denna studie hoppas vi få ökade kunskaper om såväl risken att bli sjuk efter ett bett av en infekterad fästing samt varför vissa personer blir sjukare än andra.
Projektet syftar att belysa kopplingar mellan infekterade fästingar och risken att drabbas av infektion efter fästingbett. Vidare vill vi undersöka kvantitativa aspekter/dos av infektiöst agens i samband med symptomatiska respektive asymptomatiska infektioner. En annan del av projektet handlar om klonalitet - är vissa kloner mer aggressiva än andra? Det är av stor betydelse att ytterligare belysa dessa frågeställningar i syfte att på ett mer adekvat sätt göra riskbedömningar och insättande av åtgärder. Projektets resultat kan härigenom komma att på ett direkt sätt kunna utnyttjas inom vården inför riskbedömning, diagnostik och val av behandlingsstrategi vid konstaterad infektion.

Decision

Decision date: 2007-10-29

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lönekostnad
Lönekostnad ALF-läkare 8 v/ år x2422 4000 
Driftsmedel
BMA 15 v/år (216000), forskningssköterska 15 v/år (216000), driftmedel till immunologiskt och molekylärbiologiskt arbete (350000/år)1 132 0000 
sum1 554 4000 

Fästingspridda sjukdomar - dektektion, kvantifiering och typning för epidemiologiska studier av infektiösa agens med molekylärbiologisk metodik. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10582