Fortsatt uppföljning av patienter opererade för näthinneavlossning | Application
Fortsatt uppföljning av patienter opererade för näthinneavlossning
Registration number: LIO-10592
Ansökan om enbart LFoU-medel (NYTT!)
Application started by: Ola Textorius, 2007-05-27
Professional title at the time of application: Överläkare
Work place at the time of application: Ögonkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-12
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Ola Textorius
Överläkare, Ögonkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Projektinformation

Sammanfattning

Vid ögonkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping bedrivs en omfattande näthinne- och glaskroppskirurgisk verksamhet. Den kvantitativt största delen av denna rör operation av patienter med näthinneavlossning. Operationsmetoderna har under årens lopp successivt utvecklats.
En sammantällning av utfallet för åren 2003 och 2004 visar en förbättring jämfört med förhållandena några år tidigare och jämfört med de resultat som framkommit ur det numera nedlagda registret över ögonsjukdomen näthinneavlossning. Resultaten har redovisats i samband med ögonklinikens regionmöten.
Sammanställning av resultaten för år 2005 pågår.
Det är av värde att kontinuerligt följa behandlingsresultaten. Denna ansökan rör sådan fortsatt uppföljning, närmast av de operationer som utfördes år 2006.

Referenser

Algvere PV, Jahnberg P, Textorius O: The Swedish Retinal Detachment Register. I. A database for epidemiological and clinical studies. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 1999 Feb; 237(2). 137-144.

Projektbudget

Summa projektbudget

86 200.00

Ange antal år projektbudgeten är baserad på

1 år

Äskade medel

DescriptionShort description of the costSum
Lönemedel övriga medarbetareSekreterartid en vecka, avsedd för arbete med journalhantering7 000
Sum 86 200

Decision

Decision date: 2007-12-17

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoU (kr)Decision comment
Lönemedel läkare
Tid tre veckor för undertecknad, avsedd för sammanställning av operationsresultat vid näthinneavlossningskirurgi.79 200026 400LFoU 1 vecka
Lönemedel övriga medarbetare
Sekreterartid en vecka, avsedd för arbete med journalhantering7 00007 000LFoU 7 tkr
sum86 200033 400 

Fortsatt uppföljning av patienter opererade för näthinneavlossning | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10592