Utvärdering av enantiomerer vid långtidsbehandling av egentlig depression med racemiska substanser. | Application
Utvärdering av enantiomerer vid långtidsbehandling av egentlig depression med racemiska substanser.
Registration number: LIO-10604
Ansökan om enbart LFoU-medel (NYTT!)
Application started by: Maria Dolores Chermá Yeste, 2007-05-28
Professional title at the time of application: specialistläkare
Work place at the time of application: Klinisk kemi och Klinisk farmakologi, LMC
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-12
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Maria Dolores Chermá Yeste
specialistläkare, Diagnostikcentrum

Projektinformation

Sammanfattning

Serotoninåterupptagshämmare (SSRI), t.ex. citalopram, används främst idag vid behandling av egentlig depression. Ett nytt medel för depressionsbehandling är reboxetin som selektiv verkar på noradrenalinåterupptaget. De båda preparaten är racemat dvs, den "aktiva" substansen föreligger som ett enantiomerpar.

Syftet med studien är att utvärdera om enantiomererna av reboxetin och citalopram har olika inverkan på effekten och tolerabiliteten mellan citalopram eller reboxetin behandling.

Från en randomiserad dubbel-blind studie valdes de patienter ut med upprepade prover (4, 12 och 24 veckor efter behandlings inför). Citalopram resp. reboxetin gruppen består av circa 20 patienter. Proverna analyseras med enantioselektiva metoder och utvärderas mot effektparametrarna.

Effektparametrar: Hamilton Depression Rating Scale (HAMD-21), Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), Clinical Global Impression (CGI) och biverkningsrapportering.

Referenser

1.-Song F. Et al. Selective serotonin reuptake inhibitors: meta-analys of efficacy and acceptability. B Med J 1993:306:683-87
2.-Ban T.A. et al. Clinical efficacy of reboxetine: a comparative study with desipramine, with methodological considerations. Hum Psychopharmacol 1998;13(suppl1):S29-39
3.-Langworth S. et al. Efficacy and tolerability of reboxetine compared with citalopram. A double-blind study in patients with major depressive disorder. J Clin Psychopharmacol 2006;26(2):1-7
4.-Öhman D. et al. Determination of serum reboxetine enantiomers in patients on chronic medication with racemic reboxetine. Ther Drug Monit 2003;25:174-82
5.-Carlsson B. et al. Enantioselective analysis of citalopram and metabolites in adolescents. Ther Drug Monit. 2001;23(6):658-664
6.-Reis M. et al. Stereochemistry and drug effects- a neglected field of knowledge. Läkartidningen 2006;103(17):1305-6,1309-11
7.-Reis M. et al. Therapeutic Drug Monitoring of Escitalopram in a
Naturalistic Clinical Setting. Ther Drug Monit. Submitt

Projektbudget

Summa projektbudget

189 200.00

Ange antal år projektbudgeten är baserad på

1 år

Externa bidragsgivare i projektet för samtliga medarbetare

Grants

Vetenskapsrådet Medicin (K2007-62X-20386-01-3)
1 200 000 SEK (applied sum: 3 000 000 SEK)
Finn Bengtsson

2006, Fördjupad klinisk farmakologisk och toxikologisk analys av läkemedel som används inomkärnan av psykiatrins sjukdomar

Äskade medel

DescriptionShort description of the costSum
Lönemedel övriga medarbetareBjörn Carlsson83 200
Lönemedel övriga medarbetare 56 000
Allmän forskningsersättningbearbetning av data+statistisk50 000
Sum 189 200

Decision

Decision date: 2007-10-29

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoU (kr)Decision comment
Lönemedel övriga medarbetare
Björn Carlsson83 20000 
Lönemedel övriga medarbetare
 56 00000 
Allmän forskningsersättning
bearbetning av data+statistisk50 000070 000LFoU 70 tkr
sum189 200070 000 

Utvärdering av enantiomerer vid långtidsbehandling av egentlig depression med racemiska substanser. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10604