Kärlväggens mekaniska egenskaper - betydelse för hjärtfunktionen | Application
Kärlväggens mekaniska egenskaper - betydelse för hjärtfunktionen
Registration number: LIO-10608
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Toste Länne, 2007-05-28
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: Institutionen för medicin och vård
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-27
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Toste Länne
Professor, överläkare, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Sammanfattning

Bakgrund
Reglering av kärlväggars mekaniska egenskaper har signifikant betydelse både för utvecklandet av kärlsjukdom samt för hjärtfunktionen, och defekt kärlväggsmekanik kan leda till störd hjärtfunktion med ökad kardiell morbiditet som följd. Kunskapen är emellertid bristfällig avseende reglering av kärlväggsmekanik samt relationen mellan hjärt- och kärlfunktion både hos friska och vid hjärt-kärlsjukdom.
Målsättning
Att studera relationen mellan kärlväggsmekanik och hjärtfunktion hos friska och vid hjärt-kärlsjukdom.
Arbetsplan
Tekniker utvecklas för att studera olika typer av kärlväggstress i aorta på den friska människan, och stressens betydelse för fysiologisk remodellering utvärderas, samt som bakomliggande faktor i utvecklingen av åderförkalkning och pulsåderbråck (aneurysm). Betydelsen av genetisk polymorfism med specifik inriktning på fibrillin-1, metalloproteinaser och AGE-genotyp, för kärlväggens mekanik studeras, och dess betydelse för hjärtfunktion på friska individer. Sambandet mellan kärlfunktion och hjärtsjukdom undersöks med specifik inriktning på könsskillnader vid diabetes mellitus, och fysiologiska och farmakologiska möjligheter att förändra kärlväggsfunktionen för att förbättra den kardiovaskulära kopplingen värderas.
Betydelse
Kunskapen om bakomliggande genetiska och fysiologiska mekanismers betydelse för kärlväggsmekaniken på människa ökar. Relationen mellan kärlväggsmekanik och hjärtarbete hos friska, samt vid hjärt- kärlsjukdom definieras. Projektet kan leda till möjligheten att designa specifika medicinska behandlingar för att förbättra den kardiovaskulära kopplingen hos patienter med kardiovaskulär sjukdom.

Referenser

1. Dynamic behaviour of the common femoral artery: Age and gender of minor importance. Rydén Ahlgren Å, Åstrand H, Sandgren T, Vernersson E, Sonesson B, Länne T. Ultrasound Med and Biol. 2001 Feb;27(2):181-8.
2. Arterial dimensions in the lower extremities of patients with abdominal aortic aneurysms- no indication of a generalized dilating diathesis. Sandgren T, Sonesson B, Rydén Ahlgren Å, Länne T. J Vasc Surg. 2001 Dec;34(6):1079-84.
3. Treatment of Bleeding in Severe Necrotizing Pancreatitis with Recombinant Factor VIIa. Svartholm E, Annerhagen V, Länne T. Anaesthesiology 2002 June;96(6):1528.
4. Altered vascular function in healthy normotensive pregnant women with bilateral uterine artery notches. Brodszki J, Länne T, Stale H, Batra S, Marsál K. BJOG 2002 May;109(5):546-52.
5. Female gender increases stiffness of elastic but not of muscular arteries in type I diabetic patients. Rydén Ahlgren Å, Sundkvist G, Sandgren T, Länne T. Clin Physiol Func Im 2002;22(6):409-415.
6. Use of Recombinant Activated Factor VII in Patients with Sever Coagulopathy and Bleeding. Ho AM, Dion PW, Karmakar MK, Weiskopf RB, Slappendel R, Huvers FC, Benraad B, Novakova I, Van Hellemondt GC, Svartholm E, Annerhagen V, Länne T. Anesthesiology 2003 Apr;98(4):1025-6. Letter.
7. Non-invasive ultrasound measurements of aortic intima-media thickness. Implications for the in vivo study of aortic wall tension in man? Astrand H, Sandgren T, Rydén Ahlgren Å and Länne T. J Vasc Surg June 2003;37(6):1270-6.
8. Influence of glucose and insulin on transcapillary fluid absorption from the arm during lower body negative pressure in man. Olsen H, Groop L, Länne T. Eur J Appl Physiol 2003(90):138-143.
9. Age affects proximal brachial artery stiffness; differential behaviour within the length of the brachial artery? Bjarnegård N, Rydén Ahlgren Å, Sandgren T and Länne T. Ultrasound Med Biol. 2003 Aug;29(8):1115-21.
10. The popliteal artery, an unusual muscular artery with wall properties similar to the aorta: implications for susceptibility to aneurysm formation? Debasso R, Åstrand H, Bjarnegård N, Ryden Ahlgren A, Sandgren T, Länne T. J Vasc Surg. 2004;39:836-842.
11. The effect of sympathetic stimulation on proximal brachial artery mechanics in humans – differential behavior within the length of the brachial artery? Bjarnegård N, Rydén Ahlgren Å, Sonesson B, Länne T. Acta Physiol Scand. 2004;182:21-27
12. A Respiration MonitorBased on Electrocardiographic and Photo-plethysmographic Sensor Fusion. C. Ahlstrom, A. Johansson, T. Lanne, P. Ask. Proc. IEEE Eng. Med. Biol Soci. (EMBS). 2004;pp 2311-2314.
13. Abnormal mechanical properties of larger arteries in postmenopausal women with systemic lupus erythematosus. Brodszki J, Bengtsson Ch, Länne T, Sturfelt G, Marsál K. Lupus. 2004;13(12):917-23.
14. Impaired vascular growth in late adolescence after intrauterine growth restriction. J. Brodszki, T. Länne, K. Maršál, D. Ley. Circulation. 2005;111 p.2623-2628.
15. Increased aortic stiffness is persistent in type 1 diabetic women: a follow-up study. Rydén Ahlgren A, Åstrand H, Sundkvist G, Länne T. Diabetologia. 2005; 48 p.780-783.
16. Increased stiffness of the abdominal aorta in women with rheumatoid arthritis Turesson C, Jacobsson L, Rydén-Ahlgren Å, Sturfelt G, Wollmer P, Länne T. Rheumatology (Oxford); 2005:44(7):896-901.
17. The influence of fibrillin-1 genotype on the aortic stiffness of men. Powell JT, Turner RT, Sian M and Länne T. 2005. J Appl Physiol. 2005;99:1036-1040.
18. Wall stress of the human abdominal aorta – an in vivo study. Åstrand H, Rydén-Ahlgren Å, Sandgren T, Länne T. J Vasc Surg. 2005; 42 p.926-931.
19. Non-invasive Investigation of Blood Pressure Changes using Pulse Wave
Transit Time: a novel approach in the monitoring of dialysis patients
C. Ahlstrom, A. Johansson, T. Länne, P. Ask. J Artifical Organs, 2005, Vol. 8(3), pp 192-197.
20. Influence of fibrillin-1 genotype on aortic stiffness in men: a note of caution. Yasmin, Wilkinson I, O´Shaugnhnessy K, Länne T, De Basso R, Powell JT. J Appl Physiol. 2006:1431-1432.
21. Increased aortic pulse wave velocity in middle aged women with systemic lupus erythematosus.Bjarnegård, N., Bengtsson, C., Brodszki, J., Sturfelt, G., Nived, O., Länne, T. Lupus. 2006.15(10):644-50.
22. Pulse wave transit time for monitoring respiration rate. A Johansson, C Ahlström, T Länne and P Ask. Med & Biol Eng & Comput.2006.44:471-478.
23. Feasibility of Patient Specific Aortic Blood Flow CFD Simulation. J. Svensson, R. Gårdhagen, E. Heiberg, T. Ebbers, D. Loyd, T. Länne and M. Karlsson. Medical Image Computing and Computer assisted Intervention - MICCAI proceedings 2006:257-263.
24. Sex-related effects on venous compliance and capillary filtration in the lower limb. Lindenberger, M., Länne, T.Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol.2007;292(2):R852-9.
25. Reduced Aortic Wall Stress in Diabetes Mellitus. Åstrand, H., Ryden-Ahlgren, A., Sundkvist, G., Sandgren, T., Länne, T. Eur J Vasc Endovasc Surg. 33(5):592-8. 2007.

Ange forskningsområdet

Hjärta och blodkärl

Decision

Decision date: 2007-11-08

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
ACE-gentotyp samt hjärtkärlsjuklighet i Kisa populationen132 00052 8000ALF 2 veckor
Björn Jönsson
Allmän forskningsersättning
i huvudsak ersättning för BMA-kostnad, samt även som driftmedel avseende genotypningar avseende hjärt-kärlsjukdom400 000275 0000ALF 275 tkr
sum532 000327 8000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Thorax-kärlkliniken

Contributes with 327800 SEK


Kärlväggens mekaniska egenskaper - betydelse för hjärtfunktionen | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10608