Trombocytlysat och dess inverkan på tillväxtstimulering/differentiering av mesenkymala celler. | Application
Trombocytlysat och dess inverkan på tillväxtstimulering/differentiering av mesenkymala celler.
Registration number: LIO-10609
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Ola Wahlström, 2007-05-28
Professional title at the time of application: docent/överläkare
Work place at the time of application: US/ ortopedi
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-12
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Ola Wahlström
professor em/överläkare, LiM/Ortopedi

Projektinformation

Sammanfattning

Tromocytlysater och dess inverkan på tillväxtstimulering/differentiering av mesenkymala celler.

Bakgrund:
Den inledande fasen i frakturläkningsprocessen kännetecknas av inflammation och konsolidering av frakturhämatomet i frakturområdet. Detta följs av proliferation av fibroblaster, chondroblaster och osteoblaster. Celler i periost, endost och benmärg i frakturområdet och odifferentierade mesenkymala celler från området prolifererar och differentieras för att bilda stabiliserande läkningsvävnad(callus). Callusen mognar efterhand och cellinnehållet ändras från att initialt bestå av fibroblaster, senare chondroblaster och slutligen osteoblaster, osteocyter och osteoclaster. Det första omogna filtbenet, ersätts med moget lamellärt ben. Den sista fasen, reorganisationsfasen, pågår under flera år och bygger om den mogna callusen så att det läkta benet både till form och struktur liknar det ursprungliga.
Differentieringsprocessen av mesenkymala stamceller och progenitorceller till benbildande celler är ofullständigt känd. Flera kända tillväxtfaktorer är betydelsefulla i detta sammanhang, men sannolikt finns flera ännu okända faktorer inblandade och många steg i processen är okända.
Den första fasen med organisering av frakturhämatomet innebär förändringar i miljön från surt pH följt av en ökning av såväl pH som syrgastension under förloppet.
Trombocyternas alfagranulae innehåller flera olika tillväxtfaktorer, som deltar i sårläkningsprocessen och vid differentiering och tillväxt av brosk och benvävnad.
Betydelsen av frisättning av dessa faktorer under varierande pH har inte klarlagts.
Trombocyter finns på plats i frakturhämatomet, det finns dessutom god tillgång på trombocyter under hela processen.
Vi vill därför studera hur trombocytkoncentrat påverkas av olika miljöer, som kan vara relevanta för de miljöförändringar som sker i frakturområdet under läkningsprocessen.
Vi vill också studera hur trombocytkoncentrat, som inkuberats i olika miljöer påverkar odlingar av mesenkymala celler och vilka mRNA som uttrycks.
Målet är att finna en metod att påverka trombocytkoncentrat, så att det kan användas för stimulering/förändring av mesenkymala cellers proliferation och differentiering.

Delarbete 1, Om permeabilisering av trombocyter
Mätning av TGF-beta och PDGF (ELISA-metoder) i aktiverat trombocytkoncentrat, som inkuberats i varierande pH.

Delarbete 2, Mätning av cellproliferation och kollagen I, II, III som bildats av fibroblaster.
Metoder: Odling av fibroblaster. Stimulering med trombocytkoncentrat, som inkuberats i varierande pH. Mätning av cellproliferation med MTT . Mätning av kollagen I, II, III- produktionen med Western blot teknik.

Delarbete 3. Studie av cellproliferation och ALP aktivitet hos osteoblaster efter stimulering med trombocytlysat. Mätning av tillväxtfaktorer, cellproliferation och ALP-aktivitet.

Delarbete 4 och 5 kommer att omfatta mätning i pH varierat trombocytlysat av tillväxtfaktorer VEGF, PDGF, TGF-?, BMP, samt blockering av dessa vid odling av mesenkymala celler.

Delarbete 6: mRNA uttryck i osteoblastodlingar efter stimulering med trombocytlysat i olika pH.GeneChip Affymetrix.

Delarbete 7-8 kommer att omfatta framställning av kliniskt användbar produkt för tillväxtstimulering.

Delarbete 1 , 2 och 3 har genomförts och rapporterats i referens 1 , 2 och 3. Delarbete 4 och 5 har delvis genomförts och rapporteras i referens 4,5,6.

Studierna genomförs i samarbete mellan avdelningarna för Ortopedi/INR(Ola Wahlström, Anders Kalen, Olof Risto), Klinisk Kemi/IBK(Per Magnusson, Cecilia Linder), samt Cellbiologi/IBK(Mats Söderström)

Referenser:

Referenser

Referenser:
1.Liu Y, Kalén A, Risto O, Wahlström O. Fibroblastproliferation, due to exposure to platelet concentrate in vitro, is pH dependent. Wound Repair and regeneration (2002) 10: 336-340.
2.Liu Y, Kalén A, Risto O, Wahlström O. Time- and pH-dependent release of PDGF and TGF-? from platelets in vitro. Platelets(2003) 14, 239-243.
3.Wahlström O, Kalén A , Linder C, Magnusson P. Variation of pH in lysed platelet concentrate influence proliferation and alkaline phosphatase activity in human osteoblasts-like cells. Platelets 2007; 18(2): 113-118
4.Wahlström O, Linder C, Kalén A, Magnusson P. Acidic preparations of platelet concentrates release bone morphogenetic protein-2. (Submitted 2007)
5.Wahlström O, Linder C, Kalén A, Risto O, Magnusson P. The stimulatory effect of lysed platelet concentrates on osteoblastproliferation and alkaline phosphatase synthesis is pH dependent. (accepterat abstract vid 17 th Scientific Meeting of the International Bone and Mineral Society, June 24-30, 2007, Montreal, Canada).
6.Wahlström O, Linder C, Kalén A, Risto O, Magnusson P. Lysed platelet concentrates release several BMPs in a pH-dependent fashion and show a considerable variation among healthy platelet donors. (accepterat abstract vid 17 th Scientific Meeting of the International Bone and Mineral Society, June 24-30, 2007, Montreal, Canada).

Ange forskningsområdet

Muskuloskeletala systemet

Decision

Decision date: 2007-11-06

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Anders Kalén 4 veckor för lab-arbete, planering och rapportering105 60052 80052 800ALF 2 veckor
LFoU 2 veckor
Lönemedel ALF-läkare 2
Olof Risto 2 veckor för planering och rapportering52 80026 4000ALF 1 vecka
Allmän forskningsersättning
Laboratoriearbete, inklusive kemikalier, GeneChip m.m.278 000278 0000ALF 278 tkr
sum436 400357 20052 800 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Ortopedicentrum

Contributes with 357200 SEK


Trombocytlysat och dess inverkan på tillväxtstimulering/differentiering av mesenkymala celler. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10609