Riktlinjer för omhändertagande av patienter med interstitiell lungsjukdom | Application
Riktlinjer för omhändertagande av patienter med interstitiell lungsjukdom
Registration number: LIO-10621
Ansökan om enbart LFoU-medel (NYTT!)
Application started by: Maria Sege, 2007-05-28
Work place at the time of application: Lungkliniken US
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-12
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Maria Sege
överläkare, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård

Projektinformation

Sammanfattning

Interstitiell lungsjukdom (ILD)är en stor och heterogen grupp sjukdomar som ofta är svårbehandlade och som medför betydande problem för patienten. Vid ILD krävs ett strukturerat omhändertagande avseende diagnostik, funktionsutredning, behandling och uppföljning. Det krävs ett multidisciplinärt samarbete mellan lungläkare, radiolog, fysiolog, reumatolog, patolog och thoraxkirurg.
Nationella riktlinjer finns sedan några år tillbaka för delar av denna sjukdomsgrupp. I egenskap av diagnosansvarig för ILD vid lungkliniken, US ser jag stort behov av komplettering med lokala/regionala riktlinjer. Bl a behövs pm ang omhändertagande av patienter med misstänkt akut ILD, patienter som ofta respiratorvårdas på IVA.
Dessutom behöver vi förbättra den skriftliga patientinformationen vid denna sjukdom inklusive de olika immunosuppressiva behandlingarna. Vi behöver också stärka det multidisciplinära samarbetet här hos oss och även arbeta aktivt mot regionen i form av t ex regiondagar med detta tema.

Projektbudget

Summa projektbudget

51 200.00

Ange antal år projektbudgeten är baserad på

1 år

Decision

Decision date: 2007-11-08

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoU (kr)Decision comment
Lönemedel läkare
 51 200052 800LFoU 2 veckor
sum51 200052 800 

Riktlinjer för omhändertagande av patienter med interstitiell lungsjukdom | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10621