Utvärdering av en s.k. tredje generationens hjärtpump | Application
Utvärdering av en s.k. tredje generationens hjärtpump
Registration number: LIO-10641
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Bengt Peterzén, 2007-05-28
Work place at the time of application: Thorax-kärlkliniken, HC, US
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-06-09
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Bengt Peterzén
Öl, Hjärt- och Medicincentrum

Projektinformation

Sammanfattning

Sk tredje generationens hjärtpumpar finns nu för såväl kort- som långtidsbruk. Indikation för temporära pumpar, t.ex. Centri Mag, är f.a. kardiogen chock i samband med hjärtkirurgi. De kan användas som vänster (LVAD)- höger kammarstöd (RVAD) eller som biventrikulart stöd (BIVAD). För Centri Mag systemet, kan man vid kombinerad hjärt- och lungsvikt, inkorporera en artificiell "lunga" i systemet som extracorporeal membranoxygenering (ECMO).
Dessa pumpar bygger på principen som tidigare axialflödespumpar med en impeller, vilken accellererar blodet från den sviktande kammaren och ut i respektive artärsystem. Den tredje genartionens pumpar saknar upphängngsanordning, sk bear rings. Pumpens accelerator "hänger fritt" i ett elektromagnetsikt fält. Den teoretiska fördelen är att man minskar risken för slitage i mekaniska mekansika komponent. Vid stort slitage riskeras pumpstopp under pågående behandling med pumpstopp som följd.
Centri Mag har rapporterats vara mindre traumatisk avseende blodförstörning jämfört med t.ex. den idag använda centrifugalpumpen.
Vi har tidigare utvärderat Heart Mate II, vilken tillhör andra generationens pumpar, med invasiv- och noninvasiv värdering av central hemodynamik. Vi har funnit att man kan diskrimininera mellan det nativa hjärtats och HeartMate pumpens bidrag till cikulationen vid olika manipulationer av kärlresistans och grad av myokarddepression.

Målsättning:
10 kalvar har för avsikt att studeras avseende;
1. Inlärande av kirurgisk teknink avseende implantation av pumpen, av pumpens olika komponenter samt dess tekniska funktioner.
2. Studie av pumpens funktion som RVAD vid högerkammarsvikt, vilken induceras med progressivt ökat utflödesmotstånd för höger kammare, genom progressiv stypning av arteria pulmonalis i kombination med farmakologiskt inducerad myokarddepression med beta-blockad.
3. Studier av central hemodynamik och nativa hjärtats funktion med både invasiva - och noninvasiva metoder. Även respiratinosfysiologiska parametrar kommer att studeras.

Ange forskningsområdet

Hjärta och blodkärl

Decision

Decision date: 2007-11-08

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
26500 * 4 veckor105 60026 4000ALF 1 vecka
Bengt Peterzén
Allmän forskningsersättning
 180 00070 0000ALF 70 tkr
sum285 60096 4000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Thorax-kärlkliniken

Contributes with 96400 SEK


Utvärdering av en s.k. tredje generationens hjärtpump | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10641