Experimentell Ortopedi | Application
Experimentell Ortopedi
Registration number: LIO-10677
Ansökan Centrala ALF-projektmedel
Application started by: Per Aspenberg, 2007-05-29
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: Avdelningen för Ortopedi och Idrottsmedicin
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2008-09-26
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Per Aspenberg
Professor, Ortopedi AIM/IKE

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Ortopedi har kommit att betraktas som ett skelettsnickeri, där enkla mekaniska principer och duktiga operatörer är det enda som fordras. Detta är en felsyn, som har lett till att stora delar av ortopedins utvecklingsmöjligheter är outforskade. Förloppet efter skador och operationer styrs av biologogiska principer och kan påverkas med såväl läkemedel som mekaniska stimuli. Dessutom har det visat sig att det naturliga läkningsförloppet efter benbrott eller sen- och ledbandsskador ofta är ineffektivt och kan påskyndas med olika åtgärder. Vår forskargrupp studerar vad som händer efter skador och operationer och försöker förbättra förloppet. Vi studerar flera läkemedel som kan påskynda frakturläkning i olika djurmodeller. För ett av medlen, hormonet PTH, har vi kommit ända fram till en klinisk prövning på patienter med handledsbrott. När man sätter fast konstgjorda leder i benvävnaden sker också ett slags frakturläkning. Denna kan påverkas med annan grupp läkemedel, bifosfonater, som gör att ledprotesen sitter bättre fast. Vi har utvecklat en metod för att sätta fast bifosfonater direkt på metallytor avsedda att sättas in i kroppen. Förhoppningsvis kan detta förbättra flera olika ortopediska och tandkirurgiska ingrepp. Även senors läkning kan påverkas av läkemedel. Den kan påskyndas, men även bromsas. Den mekaniska belastningen under läkningen har avgörande betydelse, och vi vill lära oss att utnyttja detta. För detta ändamål har vi utvecklat en metod för att mäta de mekaniska egenskaperna i senan medan den läker. Detta kan göras på patienter. Det verkar som att det är stor skillnad mellan olika människors läkningsförmåga. Vi avser att mäta serumhalterna av enzymer som bryter ned senvävnaden för att se om dessa kan avslöja patientens mekaniska läkningsförmåga. Vi har även hittat på att fästa läkemedel på sytråden som man syr ihop mjukdelsskador med. På detta sätt kan man hindra vävnaden runt tråden från att brytad ned, och därmed minska risken för att det brister.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel200 000
Sum200 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Vi höll ett heldagseminarium, på ovanstående tid och plats, för strategiområdet Material i Medicin, där hela verksamheten rapporterades av. Samtliga medarbetare i Per Aspenbergs lab beskrev projektresultat för det senaste året.
Vi har också under året haft flera seminarier på ortopediska kliniken, senast 20080919, då Anna Fahlgren talade om sin forskning med experimentella modeller för att förstå mekanismerna bakom lossning av ledproteser. Ytterligare seminarier kommer att hållas 2008 10 21, 2008 11 04 och 2008 12 02 alla ägnade åt olika aspekter av vår senforskning. Dessa möten har obligatorisk närvaro för klinikens läkare. Forskningsresultaten kan studeras via PubMed, där 20 nya publikationer från vår grupp tillkommit under 2008.

Decision

Decision date: 2007-12-20

Decision 
Applied sum200 000
Granted sum200 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 200000 SEK


Experimentell Ortopedi | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10677