Uppföljning av makulakirugi | Application
Uppföljning av makulakirugi
Registration number: LIO-10711
Ansökan om enbart LFoU-medel (NYTT!)
Application started by: Anders Wrigstad, 2007-05-29
Work place at the time of application: Ögonkliniken, US, Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-12
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Anders Wrigstad
Ögonkliniken, US, Linköping

Projektinformation

Sammanfattning

Kirurgisk behandling av sjukdomar i gula fläcken (makula) har utvecklats under de senaste åren med tillkomst av färgningsmetoder för att visualisera membraner och nya instrument. Med det aktuella projektet avses en uppföljning av utförda operationer av makulahål och epiretinala membraner utförda i Linköping under i första hand 2006. Genomgång av patientjournaler med sammanställning av data i samband med ingreppet samt uppföljning efter 6 månader planeras.

Referenser

Haritoglou C et al. Long-term functional outcome of macular hole surgery correlated to optical coherence tomography measurements. Clin Experiment Ophthalmol 2007, 35(3): 208-13
Beutel J et al. Internal limiting membrane peeling with indocyanine green or trypan blue in macular hole surgery: a randimized trial. Arch Ophthalmol 2007, 125(3): 326-32
Miura G et al. Early postoperative macular morphology and fuctional outcomes after successful macular hole surgery. Retina 2007, 27(2): 165-8
Hillenkamp J et al. Surgical removal of idiopathic epiretinal membrane with and without the assistance of indocyanine green: a randomized clinical trial. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2006, Dec 21 (epub)
Kadonosono K et al. Comparison of visual function after epiretinal membrane removal by 20-gauge and 25-gauge vitrectomy. Am J Ophthalmol 2006, 142(3): 513-5
Ghazi-Nouri SM et al. Visual function and quality of life following vitrectomy and epiretinal membrane peel surgery. Br J Ophthalmol 2006, 90(5): 559-62
Koestinger A and Bovey EH. Visual aquity after vitrectomy and epiretinal membrane peeling with or without premacular indocyanine green injection. Eur J Ophthalmol 15(6): 795-9

Projektbudget

Summa projektbudget

52 800.00

Ange antal år projektbudgeten är baserad på

1 år

Decision

Decision date: 2007-12-17

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoU (kr)Decision comment
Lönemedel läkare
ALF tid 2 veckor (2x26400)52 800026 400LFoU 1 vecka
sum52 800026 400 

Uppföljning av makulakirugi | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10711