Sömn, sexualitet och livskvalitet vid LUTS och BPH | Application
Sömn, sexualitet och livskvalitet vid LUTS och BPH
Registration number: LIO-10712
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Anders Spångberg, 2007-05-29
Professional title at the time of application: Överläkare
Work place at the time of application: Urologkliniken, US
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-12
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Anders Spångberg
Överläkare, Urologiska kliniken i Östergötland, US

Projektinformation

Sammanfattning

Bakgrund: Besvär med vattenkastningen är mycket vanliga hos äldre män. Orsaken kan bl a. vara svag urinblåsa eller godartad prostataförstoring. Dessa män genomgår en standardiserad utredning för att fastställa orsaken samt om besvären är tillräckligt stora för att motivera behandling. Tradionellt har man endast värderat miktionen men under senare år har intresset för att utvärdera livskvalitet och för att utreda hur partnerns/hustruns liv påverkas ökat.
Vetenskaplig frågeställning: Studera hur sömn, sexualitet och livskvalitet påverkas hos patienter med LUTS och/eller BPH samt hur dessa faktorer påverkas hos deras partners.
Material: Män äldre än 45 år remitteratade till urologisk mottagning med symtom från de nedre urinvägarna samt deras hustrur/partners. Som kontrollgrupper används dels ett slumpmässigt urval av par från populationen samt en patientgrupp med ljumskbråck.
Metod: patienter, partners och kontrollgrupper besvarar strukturerade och validerade frågor som berör sömn, sexualitet, livskvalitet och allmänna bakgrundsfaktorer. Uppföljning görs efter ett år för att studera förlopp och behandlingseffekter.
Klinisk betydelse: Symtom från urinvägarna är mycket vanliga hos den äldre delen av befolkningen. Många av dessa symtom beror på godartade förändringar. I en situation med begränsade resurser har denna patientgrupp en tendens att prioriteras lågt och inte få behandling. Det är viktigt att undersöka hur mycket livskvaliteten påverkas av dessa sjukdomar och vilken förbättring man kan åstadkomam med behandling. Kunskap om dessa faktorer kan hjälpa oss prioritera mellan olika sjukvårdsinsatser.
I en tilläggsstudie studeras symtom och livskvalitet retrospektivt hos de drygt 700 patienter som behandlades vid Urologiska kliniken, US 1997-2002.

Ange forskningsområdet

Matsmältningssystemet och njurarna

Decision

Decision date: 2007-11-09

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Anders Spångberg105 60079 2000ALF 3 veckor
Allmän forskningsersättning
Lön Helén Marklund-Bau, kopiering, porto, sekreterarhjälp, gåva försökspersoner, avgift SPAR för populationssample344 000160 0000ALF 160 tkr
sum449 600239 2000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Urologkliniken

Contributes with 239200 SEK


Sömn, sexualitet och livskvalitet vid LUTS och BPH | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10712