Cystektomi vid lokalt avancerad blåscancer med sentinel node teknik och perioperativ cytostatika behandling. | Application
Cystektomi vid lokalt avancerad blåscancer med sentinel node teknik och perioperativ cytostatika behandling.
Registration number: LIO-10725
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Staffan Jahnson, 2007-05-29
Work place at the time of application: Division of Urology, University Hospital, Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-04
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Staffan Jahnson
MD, PhD, Centralsjukhuset i Karlstad

Projektinformation

Sammanfattning

Urinblåsecancer som växer djupt in i blåsans vägg i muskellagren opereras vanligtvis med cystectomi och urindeviation. Man tar därvid bort hela urinblåsan och ersätter den med ett nytt utlopp för urinen från njurarna och ut ur kroppen. Det är viktigt vid operationen att inte bara avlägsna urinblåsan utan även ett så stort antal av omkringliggande lymfkörtlar som möjligt eftersom växt av tumör utanför urinblåsan kraftigt ökar risken att avlida i tumörsjukdomen. Det är därför av största vikt att finna de patienter som har tumörväxt utanför urinblåsan och att studera om tumörsjukdomen hos dessa patienter har bättre utveckling med cytostatica behandling som givits före eller efter operationen.
Sentinel Node tekniken har använts vid operationer framförallt på bröstcancer och malignt melanom. Man försöker med denna teknik lokalisera den första körtel som dränerar en tumör men kan även användas för att lokalisera alla körtlar med aktivitet i området kring tumören och därmed hitta ett maximalt antal körtlar med tumörväxt. Tekniken går ut på att man före operation sprutar in blåfärg och radioaktiv isotop kring tumören. Vid operationen lokaliserar man blåfärgningen och förekomst av isotopen i lymfkörtlar i anslutning till tumören. Man får därmed information om tumörens spridningsvägar i lymfsystemet och detta kan studeras på ett systematiskt sätt i ett stort antal patienter. Man kan även tänka sig att lokalisering av isotop och blåfärg sker i abherenta lymfkörtlar utanför vanliga körtellokaler och att man med hjälp av sentinel node tekniken kan spåra kvarvarande tumörvävnad efter fullständig borttagande av all makroskopisk tumör. Undersökningen är upplagd som en öppen prospektiv studie och antalet patienter att inkludera beräknat till 200 st och inklusionen pågår här i Linköping.
Det finns stora problem att avgöra före en sådan operation om tumörväxt föreligger ikring urinblåsan. Detta kan man inte få svar på vid konventionell CT undersökning och inte heller med sentinel node tekniken. Enligt internationella rapporter kan MRT och även PET-CT ge ytterligare information om dessa frågeställningar. Det är mycket viktigt att ha dessa frågor besvarade före operationen så att man kan optimera patientens behandling med exempel vis cytostatica eller strålbehandling före operation.
Ytterligare studier med eftergranskning av preparat från patienter som genomgått dessa operationer för att söka finna prediktiva faktorer för tumörrecidiv och död i tumör sjukdom planeras. I första hand räknar vi med att använda oss av immunhistokemiska tekniker för studier av proteinprofiler och senare sannolikt även DNA profiler i samarbete med kompetenta avdelningar på sjukhuset.
Referenser

Referenser

1. Skinner DG, Daniels JR, Russl CA et al. The role of adjuvant chemotherapy following cystectomy for invasive bladder cancer: a prosective comparative trial. J Urol 145;459-67, 1991. 2. Freiha F, Reese J, Torti FM. A randomized trial of radical cystectomy vresus radical cystectomy plus cisplatin,vinblastine, and methotrexate chemotherapy for muscle invasive bladder cancer. J Urol 155;495-499, 1996. 3. Bajorin D, Dodd PM, Mazumdar G et al. Long-term survival of metastatic transitionnal cell carcinoma and prognostic factors predicting outcome of therapy. J Clin Oncol 17;3173-81,1999. 4. Lorusso V, Pollera CF, Antimi M et al. A phase II study of gemcitabine in patients with transitional cell carcinoma of the urinary tract previously treated with cisplatinum, Eur J Cancer 34;1208-12, 1998. 5. Moore MJ, Tannock I, Winquist E, Tolcher A, Bennett K, Seymore L. Gemcitabine+cisplatin:A active regimen in advanced transitional cell carcinoma. Proc Am Soc Clin Oncol 1998 (Abstract 1234) 6.Stein JP et al Risk factors for patients with pelvic node metastases following radical cystectomy with en bloc pelvic lymfadenectomy: concept of lymf node density. J Urol 2003;173:35-41. 7.Herr HW et al Impact of the number of retrieved lymf nodes on outcome in patients with muscle invasive bladder cancer J Urol 2002;167:1295-8. 8.Konety BR et al. Extent of pelvic lymfadenectomy and its impac on outcome in patients diagnosed with bladder cancer: Analyses from the SEER database J Urol 2003; 169:946-50

Ange forskningsområdet

Cancer

Decision

Decision date: 2007-11-09

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Emad Sabir: Undersöka och aktualisera tidigare studerat kliniskt material. Driva undersökningen av lymfkörtlar med sentinel node.51 20052 8000ALF 2 veckor
Lönemedel ALF-läkare 2
Georg Jancke: Bidra till att driva sstudien om sentinel node25 60000 
Lönemedel ALF-läkare 3
Hans Olsson: Studera preparat, organisera och driva färgning och analys med immunhsitokemi25 60000 
Allmän forskningsersättning
Läkare; Extern patolog - studera preparat och immunhistokemi vid sentinel node
Labass; handha preparat samt snitta och färga för sentinel node
Immunhsitokemi- antikroppar för immunhsitokemisk färgning
98 50047 0000ALF 47 tkr
sum200 90099 8000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Urologkliniken

Contributes with 99800 SEK


Cystektomi vid lokalt avancerad blåscancer med sentinel node teknik och perioperativ cytostatika behandling. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10725