Optimering av estrogenadministration till ooforektomerade råttor | Application
Optimering av estrogenadministration till ooforektomerade råttor
Registration number: LIO-10731
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Annette Theodorsson, 2007-05-30
Professional title at the time of application: Överläkare, MD., PhD
Work place at the time of application: Neurokirurgiska kliniken, US Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-01-25
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Annette Theodorsson
Överläkare, Bitr Professor, Neurokirurgiska kliniken, US Linköping

Projektinformation

Sammanfattning

Den förmenta gynnsamma effekten av estrogen på hjärnan har tilldragit sig betydande vetenskapligt och allmän intresse under de senaste 5-10 åren. Medan experimentella studier och vissa befolkningsstudier har visat positiva effekter av estrogen på kognitiva funktioner och överlevnad av nervceller vid syrebrist, visade Roussow- och medarbetares WHI studie en klart ökad risk för stroke vid östrogenbehandling av kvinnor i 60- års åldern.
Djurexperimentella studier av östrogeneffekter baseras som regel på ooforektomerade djur. Det finns ingen koncensus om optimalt sätt att administrera estrogen till ooforektomerade råttor, och vi ha i tidigare studie visat att de kommersiellt- tillgängliga osmotiska pumpar som finns på marknaden ger inte det förlopp av plasmakoncentrationer av estrogen som tillverkarna hävdar. Estrogen är kraftigt proteinbundet när det transporteras i plasma, och det finns inte heller enighet om man skall mäta estrogen i extraherat eller oextraherat plasma, även om det är allmänt accepterat att det är den fria fraktionen estrogen som är biologiskt aktiv.
Vi hoppas denna studie skall ge bättre insikter i farmakokinetiken för estrogen hos råtta, samt kunskaper om betydelsen av sätt att administrera och att mäta estradiol i de fall där man behöver ge estrogen över längre tidsperiod.

Djuren indelas i sju grupper:
I. Estrogen pellets 0,5 mg
Råttornas äggstockar tas bort 2 veckor innan blodplasma tas. Osmotisk pump (2,5 mm i diameter) innehållande 0,5 mg estrogen placeras in under råttans hud på nacken i samband med att äggstockarna avlägnas.
II. Estrogen pellets 0,1 mg
Råttornas äggstockar tas bort 2 veckor innan plasma tas. Osmotisk pump (2,5 mm i diameter) innehållande 0,1 mg estrogen placeras under råttans hud på nacken i samband med att äggstockarna avlägnas
III. Estrogen - silastic tubes
Råttornas äggstockar tas bort 2 veckor innan plasma tas. En silastic tube på ca 3 mm innehållande estrogen placeras under huden på nacken.
IV. Estrogen - silastic tubes
Råttornas äggstockar tas bort. Ingen wash out period. En silastic tube på ca 3 mm innehållande estrogen placeras under huden på nacken.
V. Estrogen injektion
Råttornas äggstockar tas bort 2 veckor innan plasma tas. Estradiol injiceras in under råttas hud på nacken dagligen fram till avlivningen.
VI. Kontroll grupp
Råttornas äggstockar tas bort. Endast blodprov i samband med avlivningen.
VII. Kontroll grupp
Nativa råttor, där äggstockarna är kvar. Endast blodprov i samband med avlivningen.

Del 1.
Som en första del i försöket opereras äggstockarna bort och därmed råttornas egen ostrogenproduktion. Operationen görs i Isoflurane-narkos via en 2-3 cm lång hudöppning i ryggens medellinje. Detta följs av en "wash out" period på två veckor så att resterna av det ostrogen som producerats i äggstockarna har eliminerats och för att råttan ska få återhämta sig efter operationen. Grupp IV har ingen wash out period, utan erhåller silastic tube vid ooforectomin. Det långverkande smärtstillande medlet Rimadyl administreas till samtliga råttor vid operationens början i enlighet med djuravdelningens riktlinjer.

Del 2.
De råttor som skall ha slow- release pellet sövs med Isofluran två veckor efter det att äggstockarna togs bort och slow release pellet införs under huden på nacken med en speciell införare

Råttorna som skall ha ”silastic tube” efter wash out period (grupp III) sövs med Isofluran två veckor efter det att äggstorckarna togs bort och ”silastic tube” införs under huden på nacken genom ett litet snitt som sluts med sutur efter införandet.

De råttor som skall ha estrogen med injektion, injiceras under nackskinnet daligen efter 2 veckor wash out period.

Del 3.
Blodprov(extraktion av plasma) 1 g/v i 6 v (GR 1-5)

Del 4.

Plasma separeras från blodkropparna genom centrifugering och estrogenkoncentrationerna analyseras med två olika metoder for att mäta estrogen den ena med extraktion av plasma och den andra utan.

Referenser

1.Theodorsson A, Hilke S, Rugarn O, Linghammar D, Theodorsson E. Serum concentrations of 17β-estradiol in ovariectomized rats during 2 times 6 weeks crossover treatment by daily injections in comparison with slow-release pellets. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 2005;65:699-706
2.Theodorsson A, Theodorsson E. Estradiol increases brain lesions in the cortex and lateral striatum after transient occlusion of the middle cerebral artery in rats: No effect of ischemia on galanin in the stroke area but decreased levels in the hippocampus. Peptides 2005;26(11):2257-64
3.Theodorsson A, Holm L, Theodorsson E. Modern anesthesia and peroperative monitoring methods reduce per- and postoperative mortality during transient occlusion of the middle cerebral artery in rats. Brain Research Protocols 2005;14(3):181-90.
4.Hilke S, Theodorsson A, Fetissov S, Åman K, Holm L, Hökfelt T, Theodorsson E. Estrogen induces a rapid increase in galanin levels in female rat hippocampal formation - possibly a nongenomic⁄indirect effect. European Journal of Neuroscience 2005;21:2089-2099.
5.Hilke S, Theodorsson A, Rugarn O, Hökfelt T, Theodorsson E. Galanin in the hippocampal formation of female rats – effects of 17β-estradiol. Neuropeptides 2005;39:253-257.
6.Rugarn O, Hammar M, Theodorsson A, Theodorsson E, Stenfors C. Sex differences in neuropeptide distribution in the rat brain. Peptides 1999;20(1):81-86.
7.Rugarn O, Theodorsson A, Hammar M, Theodorsson E. Effects of estradiol, progesterone, and norethisterone on regional concentrations of galanin in the rat brain. Peptides 1999;20(6):743-748.
8.Rossouw, J.E., Anderson, G.L., Prentice, R.L., LaCroix, A.Z., Kooperberg, C., Stefanick,M.L., Jackson, R.D., Beresford, S.A., Howard, B.V., Johnson, K.C., Kotchen,J.M. & Ockene, J. (2002): Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results From the Women’s Health Initiative randomized controlled trial. Jama 288(3): 321-33.

Ange forskningsområdet

Nervsystemet

Decision

Decision date: 2007-11-01

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Annette Theodorsson153 600052 800LFoU 2 veckor
Allmän forskningsersättning
Försöksdjur 31.500kr
Avgifter djuravd/uppställningskostnad 12.500kr
Estradiol 12.000kr
Kirurgiska instrument 7.000kr
Anestesigaser o läkemedel 2.500kr
RIA (2 olika)28.000kr
Lön Lovisa Holm
218 30000 
sum371 900052 800 

Optimering av estrogenadministration till ooforektomerade råttor | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10731