Informationsstudie, patientinformation vid behandlingsbeslut | Application
Informationsstudie, patientinformation vid behandlingsbeslut
Registration number: LIO-10742
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Christer Ahlstrand, 2007-05-30
Professional title at the time of application: Överläkare
Work place at the time of application: Urologiska kliniken
Last updated / corrected by: Christer Ahlstrand, 2007-05-30
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Christer Ahlstrand
Överläkare, Urologiska kliniken

Projektinformation

Sammanfattning

grupp varav en allt större andel söker behandling. Utredning och diagnostik är svår eftersom nyttan av olika undersökningar är oklar och det inte finns
consensus om vilken utredning som är bäst. Dessutom finns stora problem att kvantifiera patientens besvär och dessa korrelerar inte alltid så bra till grad av symtom. Patientens oro, hans totala livssituation och hans förväntningar på eventuell
behandling har stor effekt på hans uppfattning av sina besvär. Dessutom har ett antal nya behandlingsmetoder med oklar effekt tillkommit de sista åren vilket ytterligare försvårar val av behandling. Långtidsresultat och kostnadseffektivitet hos
dessa nya behandlingar är föga känt. Risk finns för överbehandling pga glidande indikationer eftersom diagnos och behandlingsindikationer är oklara.
Beslutsfattande vid behandling av miktionsbesvär är således komplicerat och kräver mer patientmedverkan eftersom behandlingsvalet är så beroende av patientens subjektiva besvär och hans förväntningar. Dessutom kräver många avdagens patienter mer information och delaktighet i behandlingen. Detta krav har bland annat kommit till uttryck i Hälso- och sjukvårdsutredningens betänkande ”Patientens rätt” och senare i förändringar i Hälso-och sjukvårdslagen vars syfte är attstärka patientens ställning i vården. Patientinformation, muntlig och skriftlig, är ofta undermålig idag. Men även god
information ger inte alltid nöjdare patienter eller bättre resultat. Denna studie riktar sig till patienter som ska behandlas för prostataförstoring och miktionsbesvär. De randomiseras antingen till dagens rutin, muntlig information och behandlingsbeslut direkt vid läkarbesöket, eller till utvidgad information med
interaktiv CD-ROMskiva före sedvanlig muntlig information och behandlingsbeslut. Avsikten är att studera skillnader i faktiskt valda behandlingsmetoder, patienttillfredsställelse, behandlingsresultat och kostnader. Inklusionen av patienter har avslutats och studien analyseras nu och manuskript har börjat skrivas.

Ange forskningsområdet

Matsmältningssystemet och njurarna

Decision

Decision date: 2007-11-09

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Christer Ahlstrand52 80000 
Lönemedel ALF-läkare 2
Anders Spångber52 80000 
sum105 60000 

Informationsstudie, patientinformation vid behandlingsbeslut | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10742