Graviditetsrelaterade fysiska och psykiska avvikelser | Application
Graviditetsrelaterade fysiska och psykiska avvikelser
Registration number: LIO-10760
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Ann Josefsson, 2007-05-30
Professional title at the time of application: överläkare, med.dr
Work place at the time of application: Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-01-25
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Ann Josefsson
Centrumchef, Medicinska fakulteten, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård

Projektinformation

Sammanfattning

I forskargruppen pågår ett flertal projekt rörande avvikelser under graviditet.
1. Prevalens av blod- och injektionsfobi under graviditet; associerad psykisk ohälsa,graviditets-& förlossningsutfall, förekomst av maternell stress och ev. påverkan på barnen, behandlingsprogram för gravida.
2. Snarkning under graviditet och relation till ökad förekomst av hypertoni hos gravida snarkare.
3. Fetma under graviditet; interventionsprogram, graviditets & förlossningsutfall, associerad psykisk ohälsa samt metabola förändringar hos mor & foster.
4. Föräldrautbildning (FUB) under graviditet; kartläggning av föräldrautbildningens effekter (är i dag helt okända), framtagande av ny pedagogiska modell samt jämförelse med den traditionella föräldrautbildningen.
5. Attityder till kejsarsnitt; en attitydundersökning bland barnmorskor i sydöstra sjukvårdsregionen, gynekologer/obstetriker i sverige samt blivande föräldrar i regionen.
6. Betydelsen av bäckenbottenmuskulaturens funktion vid graviditetsrelaterade ryggbesvär.

Referenser

#Claesson IM, Josefsson A, Cedergren M, Brynhildsen J, Jeppsson A, Nyström F, Sydsjö A, Sydsjö G. Consumer satisfaction with a weight-gain intervention programme for obese pregnant women. Midwifery 2007 Feb 20.
#Sydsjö A, Claesson IM, Ekholm Selling K, Josefsson A, Brynhildsen J, Sydsjö G. Influence of obesity on the use of sickness absence and social benefits among pregnant working women. Public Health. 2007 Apr 23
#Josefsson A, Sydsjö G. A follow-up study of postpartum depressed women: Recurrent maternal depressive symptoms and child behavior after four years. Arch Womens Ment Health 2007 May 29
#Gutke A, Josefsson A, Oberg B. Lumbopelvic pain and postpartum depression. In press. Spine.
#Larsson C, Ekholm Selling K, Josefsson A. Prevalence of Blood- and Injection phobia among pregnant women. Submitted
#Sydsjö G, Ekholm-Selling K, Josefsson A. Treatment of injection- and blood phobia in pregnant women - A group intervention program. Submitted.
#Claesson I-M*, Sydsjö G*, Brynhildsen J*, Cedergren M*, Jeppsson A*, Nyström F†,
Sydsjö A*, Josefsson A*. Weight gain restriction for obese pregnant women: A case-control intervention study. Submitted.

Ange forskningsområdet

Prenatal och perinatal forskning

Decision

Decision date: 2007-11-01

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Caroline Larsson105 60052 8000ALF 2 veckor
Lönemedel ALF-läkare 2
Maria Sarberg52 80052 8000ALF 2 veckor
Lönemedel ALF-läkare 3
Ann Josefsson79 20079 2000ALF 3 veckor
Allmän forskningsersättning
 127 900125 0000ALF 125 tkr
sum365 500309 8000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Kvinnokliniken

Contributes with 309800 SEK


Graviditetsrelaterade fysiska och psykiska avvikelser | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10760