Kvantifiering av fosformetaboliter i muskel med hjälp av MR spektroskopi | Application
Kvantifiering av fosformetaboliter i muskel med hjälp av MR spektroskopi
Registration number: LIO-10764
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Ann Bengtsson, 2007-05-30
Professional title at the time of application: överläkare
Work place at the time of application: Reumakliniken Universitetsjukhuset LINKÖPING
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-01-25
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Ann Bengtsson
överläkare, Reumakliniken Universitetsjukhuset LINKÖPING

Projektinformation

Sammanfattning

MR spektroskopi har visat sig vara en envändbar metod för att undersöka energimetabolismen i muskler. Man utnyttjar då fosfor som ingår i metabolismen. I en tidigare studie har vi jämfört metabolismen hos friska och hos patienter med fibromyalgi i vila och i kvantifierat arbete (1). Emellertid har vi då endast gjort relativa bestämningar. Biokemiska undersökningar (2) och tidigare försök till kvantifieringar(3) visar emellertid att även om det relativa förhållandet mellan olika metaboliter i forsforkreatin, ATP och oorg fosfor inte skiljer sig åt mellan friska och sjuka så har de sjuka en lägre halt av totalt fosfor.Därför önskar vi fortsätta studien genom att bestämma absolutkonc av någon eller några av dessa metaboliter i en vilande muskel. Från 2004 har metodutveckling pågått och ett litet antal försökspersoner har undersökts med lovande resultat.

Referenser

1. E Lund. Muscle metabolism in fibromyalgia studie by p31 magnetic resonance spectroscopy during aerobic and anaerobic exercise. Scand J Rheumatol 2003
2. A Bengtsson et al Reduced high energy phosphate levels in the painful muscles of patients with primary fibromyalgia Arthr& Rheum 1986
3. Park J et al. Use of 31 P magnetic resonance spectroscopy to detect metabolic abnomalities in muscles of patients with fibromyalgia Arthr & Rheum 1998

Ange forskningsområdet

Muskuloskeletala systemet

Decision

Decision date: 2007-11-07

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Ann Bengtsson52 80000 
Lönemedel ALF-läkare 2
Radiofysiker enligt ovan52 80000 
Allmän forskningsersättning
MR körningar 60 00060 00060 0000ALF 60 tkr
sum165 60060 0000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Reumakliniken

Contributes with 60000 SEK


Kvantifiering av fosformetaboliter i muskel med hjälp av MR spektroskopi | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10764