Plate fixation in 3- and 4-part proximal humerus fractures | Application
Plate fixation in 3- and 4-part proximal humerus fractures
Registration number: LIO-10778
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: lars adolfsson, 2007-05-30
Professional title at the time of application: docent/överläkare
Work place at the time of application: Ortopedicentrum
Last updated / corrected by: lars adolfsson, 2007-05-30
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: lars adolfsson
professor/överläkare, Ortopedkliniken i Linköping

Projektinformation

Sammanfattning

Frakturer på övre delen av överarmsbenet drabbar oftast kvinnor som ofta även har osteoporos. Frakturerna är inte sällan av flerfragmentstyp och är erkänt svårbehandlade. Läkningsstörningar, felläkning och avaskulär nekros av ledhuvudet är välkända och relativt frekventa komplikationer Vid 3- eller 4-fragmentsfrakturer, enligt Neer´s klassifikation, finns flera behandlingsalternativ beskrivna. En del förespråkar konservativ behandling medan andra rekommenderat såväl intern fixation som protes. Oavsett behandling ger skadan, även efter okomplicerad frakturläkning, en betydande funktionsinskränkning. Under senare år har flera förespråkat inter fixation med platta och vinkelstabila skruvar för att få bättre fixering i osteoporotiskt ben. man har hävdat att detta skulle kunna reducera risken för felläkning och utebliven läkning samt möjliggöra tidig rörelseträning. Trots att det nu marknadsförs ett stort antal vinkelstabila system finns ännu mycket sparsamt med resutatredovisningar. En vanlig komplikation efter komplicerade frakturer är avaskulär nekros (AVN) av ledhuvudet vilket är beskrivet med varierande incidens. Hur vanlig AVN är i samband med modern plattfixation är väsentligen okänt.
I den aktuella studien ingår 70 patienter som opererats på grund av proximal osteoporosfraktur i humerus av 3- eller 4-fragmentstyp. Operationerna har utförts vid US Linköping, Kalmar sjukhus eller Ryhovs Sjukhus i Jönköping. Alla patienter med minst 2 års uppföljningstid kontrolleras med röntgen och axelfunktionsscore. Stratifiering görs baserat på frakturtyp och korreleras med resultat av röntgen och funktion.
Syften är att kartlägga frekvensen av AVN efter intern fixation, att jämföra funktion med de i litteraturen beskrivna resultaten efter konservativ behandling respektive proteskirurgi samt att få ett underlag för riktlinjer till behandling vid respektive frakturtyp.

Referenser

Neer CS - Displaced proximal humeral fractures. Part I. Classsification and evaluation. J Bone Joint Surg 52A:1077-1089,1970.

Sturtzenegger et al - Results of surgical treatment of multifragmented fractures of the humeral head. Arch Orthop Trauma Surg 100:249-259,1982.

Ange forskningsområdet

Muskuloskeletala systemet

Decision

Decision date: 2007-11-06

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
materialbearbetning, handledning24 60000 
Lönemedel ALF-läkare 2
materialinsamling, bearbetning24 60000 
Lönemedel ALF-läkare 3
materialinsamling24 60000 
sum73 80000 

Plate fixation in 3- and 4-part proximal humerus fractures | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10778