Molekylära och immunologiska mekanismer vid inflammatoriska myopatier | Application
Molekylära och immunologiska mekanismer vid inflammatoriska myopatier
Registration number: LIO-10803
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Magnus Vrethem, 2007-05-31
Professional title at the time of application: Läkare
Work place at the time of application: Neurologiska klin
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-04-02
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Magnus Vrethem
Läkare, Neurologiska och Neurofysiologiska klin

Projektinformation

Sammanfattning

Projektet syftar till att de undersöka molekylära och immunologiska processer som pågår i tvärstrimmig muskulatur vid inflammatoriska myopatier. En ökad kunskap om detta kan förhoppningsvis leda fram till en förbättrad diagnostik och behandling vid dessa sjukdomar.

Arbetet består av delarbeten som är delar i Olof Danielssons avhandlingsarbete (undertecknad är bitr. handledare). Däri ingår:

att undersöka muskelvävnadsprov (befintliga biopsier)från patienter med inflammatorisk
muskelsjukdom och friska kontroller avseende markörer för apoptos (programmerad
celldöd), där undersökning i första hand sker med immunhistokemisk teknik och
immunoblotting (gjort även med RT-PCR),

att i en uppföljande studie pröva en hypotes om muskelfiberundergång som framsprungit ur
resultat från studien ovan, som talar för förekomsten av en typ av celldöd som skiljer
sig från både nekros och apoptos (undersöks med ovan nämnda metoder),

att undersöka muskelceller i vävnadskultur avseende förekomst av proteiner som är
involverade i programmerad celldöd under sedvanlig tillväxt och efter tillsats av
apoptosinducerande substanser

att hos ett konsekutivt material av patienter med konstaterade inflammatoriska myopatier: inventera olika typer av biopsifynd, klassificera patienterna enligt gamla och nya kriterier, samt hos patienterna undersöka
förekomst av glutenintolerans (undersöks med blodprov avseende endomysieantikroppar
och, vid förhöjda värden, duodenalbiopsi).

Vi har färdigställt ett manuskript från den första studien som vi avser skicka för övervägande till "J Neuromusc disord". Vi har utvecklat lämpliga metoder och inlett samarbete med andra forskargrupper för att påbörja andra och tredje studien och avslutar inom kort bearbetning av insamlade data för den fjärde studien.

Referenser

Referenser
1 Henriksson K.G, Lindvall B: Polymyositis and Dermatomyositis in diagnosis, treatment
and prognosis. Progress in neurobiologi, vol 35;pp 181-193, 1990.

2 Dalakas M: Inflammatory disorders of muscle: Progress in polymyositis, dermatomyositis
and inclusion body myositis. Current Opinion of Neurology, 17:561-567, 2004.

3 Tews D.S: Apoptosis and muscle fibre loss in neuromuscular disorders. Neuromuscular
disorders, 12:613-622, 2002

4 Engel A.G et al: The polymyositis and dermatomyositis syndromes. in Myology, A.G.
Engel and C. Franzini-Armstrong, Editors. 2004, McGraw-Hill: New York.

5 Henriksson K.G et al: Polymyositis and adult coeliac disease. Acta Neurol Scand 65:
301-309, 1982.

6 Jacobson M and Mc Carthy N: Apoptosis, Oxford 2002.

7 Engel A.G, Banker B.Q, Ultrastructural Changes in Diseased Muscle, in Myology, A.G.
Engel and C. Franzini-Armstrong, Editors. 2004, McGraw-Hill: New York. p. 846-851.

Ange forskningsområdet

Nervsystemet

Decision

Decision date: 2007-12-17

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Olof Danielsson 4 ALF-veckor105 60079 2000ALF 3 veckor
Allmän forskningsersättning
Lön för biomedicinsk analytiker 2 v.och
materialkostnader
40 80040 0000ALF 40 tkr
sum146 400119 2000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Neurologiska kliniken

Contributes with 119200 SEK


Molekylära och immunologiska mekanismer vid inflammatoriska myopatier | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10803