Cell fusion, lateral ologonucleotidtransport och cancer | Application
Cell fusion, lateral ologonucleotidtransport och cancer
Registration number: LIO-10836
Ansökan Centrala ALF-projektmedel
Application started by: Joar Svanvik, 2007-05-31
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: Kir klin Universitetssjukhuset i Linköping
Last updated / corrected by: Joar Svanvik, 2007-05-31
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Joar Svanvik
Professor, Transplantationscentrum, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Makrofager tycks ha en viktig funktion vid tumörutveckling och tumörprogression. Kring tumörer finner man s.k. tumörnära makrofager som är av M-2 typ vilket innebär att de påverkar närliggande celler med en regenarativ effekt. Vi arbetar med hypotesen att det kan ske en fusion mellan makrofager och tumörceller och att de bildade hybridcellerna blir mer benägna att sätta metastaser vilket också har visats djurexperimentellt. Vi har funnit att bröstcancerceller uttrycker makrofagantigen som CD163 och MAC387 vilket stödjer tanken att tumörcellerna får makrofagliknande egenskaper.
Vi avser nu att studera preparat från 107 patienter med colo-rektal cancer för att se om dessa uttrycker makrofagantigenerna CD163, MAC387 och CD68. Dessa patienter är kliniskt uppföljda och tumörerna är kliniskt patologiskt graderade enligt Duke. Vi kommer att relatera de kliniska data till uttryck av dessa makrofagantigen. I preliminära studier har vi funnit att colo-rectal cancervävnad ibland uttrycker CD163 medan närliggande colonepitel ej gör detta. I den planerade studien har vi också möjlighet att i 19 fall studera uttryck av dessa antigen också i metastaser.
Kan vi visa att uttryck av makrofagantigen i colo-rektal cancer är relaterat till en ökad benägenhet att sätta metastaser, liksom vi har funnit för bröstcancer stöds hypotesen om fusion mellan tumörceller och makrofager ytterligare. Detta kan ha betydelse för bestämning av prognos och även i förlängningen för behandling av tumörsjukdomar.
--------------------------------------------------------------------------------

Decision

Decision date: 2007-12-20


Cell fusion, lateral ologonucleotidtransport och cancer | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10836