Staplad anopexi för behandling av hemorrojder - tekniska aspekter och långtidsresultat | Application
Staplad anopexi för behandling av hemorrojder - tekniska aspekter och långtidsresultat
Registration number: LIO-10839
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Johan Dabrosin Söderholm, 2007-05-31
Professional title at the time of application: Docent, Överläkare
Work place at the time of application: Kirurgiska klniken i Östergötland; IBK, avdelningen för kirurgi
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-05-15
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Johan Dabrosin Söderholm
Professor, Överläkare, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Sammanfattning

En ny operation för mucoanal prolaps (hemorrojder) lanserades för en internationell publik 1998. Operationen bygger på ett nytt koncept för sjukdomens natur och orsak och skiljer sig därmed från de tidigare operationerna. I korthet betyder operationen att prolapsen av slemhinnan från ändtarmen resekteras med hjälp av en cirkulär stapler. Hemorrojderna skärs inte bort men kommer att lyftas till sin normala plats och fästas till ärret ovanför analkanalen i nedersta ändtarmen. Omkring 20 randomiserade kliniska prövningar har publicerats och visar att den nya operationen ger ett likvärdigt resultat i avseende funktion och recidiv med den traditionella operationen. Den nya operationens fördelar är att den ger betydligt mindre postoperativ smärta och därmed ett betydligt kortare postoperativt förlopp. Operationen kan nu enkelt genomföras i dagkirurgi och vi har utvecklat en metod för att även göra operationen i lokal anestesi.

En internationell randomiserad klinisk prövning av den nya operationen har genomförts. I Linköping utfördes de första operationerna i februari 1998 (först utanför Italien som var ursprungslandet) och totalt har i Linköping utförts 215 operationer (2005). För samtliga dessa operationer finns en omfattande prospektiv dokumentation.Den årliga incidensen för en operation för hemorrojder (mucoanal prolaps) är ca 50/100 000 invånare. Den nya operationen, kallad staplad anopexi, har utförts i många länder till ett antal som nu överstiger 1 miljon patienter. Operationen kan därmed anses som internationellt etablerad för behandlingen av mucoanal prolaps. Som oftast har endast en mycket liten andel av operationerna gjorts i vetenskapliga studier. Alldeles särskilt gäller det resultatet av operationen på längre sikt. Staplad anopexi används nu regelbundet på kirurgkliniken US vid operation av hemorrojder med prolaps. Långtidsresultatet för traditionell operation för hemorrojder efter 17 år visade 26% med återfall av prolaps och 48% hade nya symtom av hemorrojder (Konsten & Baeten DCR 2000). Ett initialt gott behandlingsresultat var inte bestående. Det är därför mycket angeläget att veta det långsiktiga resultatet också med den nya operationen anopexi.
I en pågående undersökning genomförs nu en nogrann uppföljning av 215 patienter som opererats i Linköping, 1-7 år efter operationen. Insamlingen av detta material och databearbetning kommer att slutföras under hösten 2007.

Vi har utvecklat en metod för lokalbedövning för operationen med anopexi, vilket avsevärt förenklar och minskar kostnaderna för operationen, som nu kan göras i dagkirurgi. Metoden har publicerats och ett patientmaterial har insänts för publicering. En randomiserad klinisk prövning av lokal bedövning mot generell narkos påbörjades 2004, manuskript är färdigt och artikeln är ämnad att lämnas in för publicering i BJS.

Dessa 2 arbeten är de sista inför Dr Roger Gerjys avhandling med avsedd disputation våren 2008.

Referenser

Nyström PO, Derwinger K, Gerjy R. Perianal local block for anal surgery. Techn Coloproctology 2004;8:23-26.

Gerjy R. Nyström PO. Excsision of residual skin tags does not increase postoperative pain in stapled anopexy. Colorectal Disease 2007, in press

Gerjy R, Derwinger K, Nyström PO. Stapled Anopexy (haemorrhoidopexy) in perianal local block. Dis Colon Rectum. 2006 Dec;49(12):1914-21.

Nyström PO, Gerjy R. Frontiers in haemorrhoid surgery. Textbook chapter in: Phillips R ed: Frontiers in Colorectal Surgery, 2005.

Gerjy R, Lindhoff-Larson A, Nyström PO. Haemorrhoid prolapse and symptoms do not correlate: revised preoperative and postoperative classification in 270 patients. Manuscript 2006. Submitted to Colorectal disease 2007

Randomised trial of stapled anopexy in local block or general anaesthesia. Roger Gerjy, Per-Olof Nyström, Anna Linhoff-Larsson, and Rune Sjödahl. Manuscript.

Ange forskningsområdet

Matsmältningssystemet och njurarna

Decision

Decision date: 2007-10-29

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Roger Gerjy316 800158 4000ALF 6 veckor
sum316 800158 4000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Kirurgkliniken

Contributes with 158400 SEK


Staplad anopexi för behandling av hemorrojder - tekniska aspekter och långtidsresultat | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10839