Utveckling av kromatografiska analyser | Application
Utveckling av kromatografiska analyser
Registration number: LIO-10849
Ansökan om enbart LFoU-medel (NYTT!)
Application started by: Dzeneta Nezirevic Dernroth, 2007-05-31
Professional title at the time of application: Sjukhuskemist
Work place at the time of application: Klinisk kemi
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-12
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Dzeneta Nezirevic Dernroth
Sjukhuskemist, Diagnostikcentrum, Klinisk kemi

Projektinformation

Sammanfattning

Syfte
Avsikten med utvecklingen av LC-MS/MS-metoder och kromatografiska metoder är att kunna beskriva de olika pigmentens kvalitativa egenskaper i form av olika innehåll av ”feomelanin” och ”eumelanin”. Identifiering av pigment i urinen hos patienter med melanom har givit oss en unik möjlighet till strukturbestämning av dessa pigment. Vi har vidare för avsikt att använda dessa metoder för att följa förändring av pigmentprodukter vid malignt melanom särskilt vid spridning av dottertumörer. I förlängningen kan utredas varför personer med övervägande feomelanin i sitt melanin har större risk att utveckla melanom.
Bakgrund och tidigare resultat
Bildningen av hudens pigment är känd till stora delar och vissa byggelement är kända, men är fortfarande att betrakta som icke väldefinierade heteropolymerer uppbyggda av byggstenar bestående av både eumelanin och feomelanin. Vi har nyligen kunnat påvisa att pigment i betydelsen struktur som emanerar från pigment i melanomceller utsöndras i urinen hos patienter med spridd sjukdom av melanom. Det har givit oss en unik möjlighet till strukturanalys av dessa pigment. Hittills har de data vi fått fram tytt på att de flesta av dessa pigment har karaktär av feomelanin. Den metodmässiga uppbyggnaden har kommit långt med både HPLC och LC-MS/MS. Det är väl känt att patienter med hög halt av feomelanin in sitt hudpigment har större risk att utveckla melanom. Man känner också delvis till den molekylärbiologiska mekanismen bakom skiftet mellan eumelanin och feomelanin, men däremot ej varför feomelanin ger högre frekvens av melanom i befolkningen.
Arbetsplan
1. Att vidareutveckla HPLC-metod för aminohydroxyfenylalaniner
2. Att vidareutveckla LC-MS/MS-metoder för bestämning av karboxyliska föreningar efter oxidation av melaniner (syntetiserade och från melanosurin)
3. Att vidareutveckla LC-MS/MS-metoder för bestämning av aminoföreningar efter reduktiv hydrolys av melaniner (syntetiserade och från melanosurin)
4. Att strukturbestämma större komponenter av melanin i urin från patienter med melanom
5. Att kvantifiera pigment i hår, mätt med LC-MS/MS, i relation till transkripten för pigmentrelaterade enzymer i hårroten
6. Att kvantifiera pigment i metastaser av melanom
Betydelse
Melanom utgående från pigmentproducerande celler är en svår sjukdom med hög dödlighet vid spridd sjukdom. Det är känt att pigmentets karaktär influerar incidensen och utvecklingen av melanom. Därför är det väsentligt att pigmentens struktur klarläggs.
För laboratoriets del är det viktigt att tekniska kompetensen inom kromatografi vidmakthålls och ökar. Vi har i Linköping nationellt unika kunskaper i pigmentkemi och är det enda laboratorium som tillhandahåller analys av cysteinyldopa i plasma och urin för diagnostik och behandlingskontroll av melanom. Med erfarenhet av dessa metoder kommer också andra metoder att sättas upp som inbegriper hormoner och proteiner. Att vidareutveckla kromatografiska tekniker och kunskapsutveckling hos den laborerande personalen även för andra än här nämnda komponenter ger laboratoriet en unik möjlighet till förbättrade intäkterna i framtiden.

Referenser

1. Nezirevic D, Johansson M, Takasaki A, Wakamatsu K, Ito S, Kågedal B. LC-MS/MS analysis with simultaneous PDA detection of pigment markers. ESPCR, Rome 2003.
2. Nezirevic D, Årstrand K, Wakamatsu K, Ito S, Kågedal B. Determination of pigment structures in human melanosis urine by high-performance liquid chromatography with indirect UV detection and confirmation with electrospray ionization ion-trap mass spectrometry. Abstract. Pigm Cell Res 2005;18(Suppl 1):55.
3. Johansson M, Takasaki A, Lenner L, Årstrand K, Kågedal B. Quantitative relationships between pigment-related mRNA and biochemical melanoma markers in melanoma cell lines. Melanoma Res 2002;12(3):193-200.
4. Takasaki A, Nezirevic D, Årstrand K, Wakamatsu K, Ito S, Kågedal B. HPLC Analysis of Pheomelanin Degradation Products in. Human Urine. Pigm Cell Res 2003;16:480-486.
5. Årstrand K, Kullman A, Andersson R, Rasmuson T, Kågedal B. Improved method for analysis of cysteinyldopa in human serum. Scand J Clin Lab Invest 2004;64(6):559-64.
6. Rundström A, Nezirevic D, Kågedal B. Development of a gas chromatography and mass spectrometry method for analysis of aminohydroxyphenylalanines. Preliminary manuscript 2006.
7. von Euler P, Asaad Marouf S, Lenner L, Kågedal B. Development of quantitative real-time RT-PCR assays for detection of metastatic disease in canine melanoma. Manuscript 2006.
8. Nezirevic D, Årstrand K, Appelblad P, Kågedal B. A new rapid HPLC method for analysis of aminohydroxyphenylalanines in melanin pigment. Manuscript 2006.
9. Wakamatsu K, Takasaki A, Kågedal B, Kageshita T, Ito S. Determination of eumelanin in human urine. Pigment Cell Res 2006;19(2):163-9.
10. Nezirevic D, Årstrand K, and Kågedal B. A new rapid method for analysis of aminohydroxyphenylalanines in melanin pigments. J Chromatogr A Subm. 2007-04-16

Projektbudget

Summa projektbudget

154 000.00

Ange antal år projektbudgeten är baserad på

1 år

Äskade medel

DescriptionShort description of the costSum
Lönemedel övriga medarbetareLön för medarbetare Kerstin Årstrand, Carl Otto Öquist, Karin Daréus, totalt 10 veckor.104 000
Sum 104 000

Decision

Decision date: 2007-11-26

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoU (kr)Decision comment
Lönemedel övriga medarbetare
Lön för medarbetare Kerstin Årstrand, Carl Otto Öquist, Karin Daréus, totalt 10 veckor.104 000060 000LFoU 60 tkr
sum104 000060 000 

Utveckling av kromatografiska analyser | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10849