Optimering av immunoterapi-undersökning av intratumoralt skeende och identifiering av parametrar av betydelse för interaktionen tumör -immunsystem. | Application
Optimering av immunoterapi-undersökning av intratumoralt skeende och identifiering av parametrar av betydelse för interaktionen tumör -immunsystem.
Registration number: LIO-10852
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Bertil Gustafsson, 2007-05-31
Professional title at the time of application: Överläkare
Work place at the time of application: Univesitetssjukhuset, LMC, klinisk patologi och cytologi
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-01-25
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Bertil Gustafsson
Överläkare, Univesitetssjukhuset, LMC, klinisk patologi och cytologi

Projektinformation

Sammanfattning

Immunoterapi innebär att försöka förmå kroppens eget immunsystem att igenkänna, angripa och destruera maligna tumörceller. Modaliteter som används för detta är t ex interferon, interleukin, vaccination el monoklonala antikroppar. Ett betydande problem är dock att endast en mindre del av tumörpatienter uppnår objektiv (50%) tumörregress enl WHO, vilket medför dålig cost-benefit både med avseende på ekonomi och biverkningar.

Mycket talar för att tumörceller i många fall initialt uppfattas som kroppsfrämmande av immunsystemet och att de i bästa fall då destrueras eller åtminstone kontrolleras. Vid progredierande tumörsjukdom har troligen det inträffat att antingen tumören inte längre uppfattas som kroppsfrämmande eller att immunsystemet på något sätt hämmats (immunsuppression), möjligen av substanser som producerats av tumören. Händelseförloppet intratumoralt vid immunoterapi är dock fortfarande till stor del okänt.

Tumörimmunologigruppen på US har i flera år forskat för att bättre förstå interaktionen mellan tumör och immunsystem och begripa vilka faktorer/ämnen/celler som kan vara av betydelse för progression eller destruktion av tumören. Detta arbete har stötts med ALF-medel och resulterat i ett 35-tal vetenskapliga arbeten där jag är medförfattare till drygt hälften. Flera olika parametrar som t ex förekomst av celler positiva för CD 3,4,8,11c,28,52 och 56 samt BCL-2,ICAM-1, klass I och II antigen, interleukinreceptor m fl har undersökts. Senaste året har vi även beskrivet en metod där preoperativ nivå av interleukin 6 i blodmonoyter predikterar överlevnad hos patienter opererade för coloncancer, publicerad i Cancer. Vi har nyligen (ej publicerat) funnit en antikropp som tycks igenkänna peptider som förefaller ha stor betydelse för nedreglering av immunsystemets aktivitet gentemot tumörceller.

Det jag nu vill göra är att, i görligaste mån före min pensionering, avsluta de undersökningar vi startat. Vi har ett stort material av frysta tumörbiopsier som delvis färgats med avseende på olika parametrar men som till stor del ännu är osnittade och ofärgade. Bl a skall de parametrar som nämnts ovan undersökas vidare och även det morfologiska utseendet och relationen mellan tumörceller och immunoreaktiva celler/ämnen. Även den nya antikroppen skall användas vid undersökningarna för att om möjligt bättre förstå immunsupressionens mekanismer vid tumörsjukdomar.
De sökta medlen skall användas för färgning av biopsimaterial samt för förbrukningsmaterial/reagenser och till läkartid för mikroskopisk analys.

Referenser

1. A. Håkansson, B. Gustafsson, L. Krysander and L. Håkansson.
Tumour-infiltrating lymphocytes in metastatic malignant melanoma and response to interferon-alpha treatment. Br.J.Cancer, 74,670-676, 1996.

2. A. Håkansson, B. Gustafsson, L. Krysander and L. Håkansson.
Effect of IFN-alpha on tumour-infiltrating mononuclear cells and regressive changes in metastatic malignant melanoma. Journal of Interferon and Cytokine Research, 18,33-39, 1998.

3. A. Håkansson, B. Gustafsson, L. Krysander, B. Hjelmqvist, B. Rettrup and L. Håkansson. On down-regulation of the immune response to metastatic malignant melanoma. Cancer Immunology Immunotherapy, 48,253-262, 1999.

4. A. Håkansson, B. Gustafsson, L. Krysander, B. Hjelmqvist, B. Rettrup and L. Håkansson. Biochemotherapy of metastatic malignant melanoma. Predictive value of tumor-infiltrating lymphocytes. Br.J.Cancer, 85:1871-1877, 2001.

5. A. Håkansson, L Håkansson, B. Gustafsson, L. Krysander, B. Rettrup, D. Ruiter and M. Bernsen. Biochemoterapy of metastatic mailgnant melanoma. On down-regulation of CD28. Cancer Immunol. Immunother. 51,499-504, 2002.

6. M. R. Bernsen, L. Håkansson, B. Gustafsson, L. Krysander, B. Rettrup, D. Ruiter and A. Håkansson. On the biological relevance of MHC class II and B7 expression by tumour cells in melanoma metastasis. Br.J.Cancer, 88:424-431, 2003.

7. A. Håkansson, L. Håkansson, B Gustafsson, L. Krysander, B Rettrup, D. Ruiter and M. R. Bernsen. On the effect of biochemotherapy in metastatic malignant melanoma: An immunopathological evaluation. Melanoma Research, 13:401-407, 2003.

8. A. Håkansson, B. Gustafsson, L. Håkansson, L. Krysander, B Rettrup, D. Ruiter and M. R. Bernsen. On the effect of biochemotherapy in metastatic malignant melanoma. Enhancer – Biotherapy of Cancer, 2(1),19-21, 2004.

9. J. Schyle, L. Bergkvist, L. Håkansson, B. Gustafsson and A. Håkansson. CD28 expression in sentinel node biopsies from breast cancer patients in comparison with CD3-zeta chain expression. Journal of Translational Medicine, December 21,2(1):45, 2004.

10. B. Clinchy, A. Fransson, B. Druvefors, A. Hellsten, A. Håkansson, B. Gustfsson, R. Sjödahl and L. Håkansson.
Preoperative interleukin-6 production by mononuclear blood cells predicts survival after radical surgery for colorectal carcinoma. Cancer 109(9) 1742-1749, 2007.

Ange forskningsområdet

Cancer

Decision

Decision date: 2007-10-31

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
4 st LUS-veckor för Bertil Gustafsson
Lönekostnad
105 60079 2000ALF 3 veckor
Allmän forskningsersättning
Lönekostnad för BMA/tekniker samt kostnad för antikroppar/reagenser68 20068 0000ALF 68 tkr
sum173 800147 2000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Klinisk patologi

Contributes with 147200 SEK


Optimering av immunoterapi-undersökning av intratumoralt skeende och identifiering av parametrar av betydelse för interaktionen tumör -immunsystem. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10852