Extralaryngeala orsaker till heshet. | Application
Extralaryngeala orsaker till heshet.
Registration number: LIO-10880
Ansökan om enbart LFoU-medel (NYTT!)
Application started by: Torbjörn Ledin, 2007-06-01
Professional title at the time of application: univ lektor /överläk
Work place at the time of application: Hu, INR, Öron
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-12
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Torbjörn Ledin
professor /överläk, Hu, IKE, Öron

Projektinformation

Sammanfattning

Många patienter med refluxsjukdom har också besvär av heshet. Vi vill därför undersöka om det finns något samband heshet – felsväljning – hiatushernia - gastrooesofageal reflux. Det är också av intresse att veta hur vanliga vissa symtom är dels i en befolkningsgrupp och dels i en patientgrupp som remitterats för undersökning på oesofaguslaboratoriet.
Patienter som remitterats till matsrupslaboratoriet blir undersökta med oesofagus-manometri och pH-metri samt får fylla i ett formulär som bl a innehåller frågor om heshet, felsväljning och refluxsymtom. 390 konsekutiva patientformulär har studerats.
Som befolkningsgrupp har vi haft tillgång till Kurt Borchs studie av 506 personer, tagna ur Befolkningsregistret. 387 av dessa har fyllt i formulär bl a innehållande frågor om heshet, felsväljning och refluxsymtom.
Vi försöker korrelera svar från frågeformulär med manometri- och pH-metrifynd, respektive gastroskopifynd.
Vi planerar för en metodologisk studie av sensibiltet i övre luftvägarna hos strokepatienter med orofaryngeal dysfagi.Det vore av värde att ha en enkel metod för att avgöra huruvida en patient som drabbats av stroke, med orofaryngeal dysfagi, kan svälja säkert eller inte. Behöver patienten en PEG eller inte. I rehabiliteringsarbetet är detta av stor betydelse.

Referenser

Johansson KE et al. Oesophageal reflux tests, manomtery, endoscopy, biopsy and radiology in healthy subjects. Scand J Gastroeterol 1986;21:399-406.
Tibbling L. Wrong-way swallowing as a possible cause of bronchitis in patients with gastroesophageal reflux disease. Acta Otolaryngol (Stockh) 1993;113:405-8.
Grontved AM et al. PH monitoring in patients with benign voice disorders. Acta Otolaryngol Suppl 2000;543:229-31.
Olsson NR. Laryngopharyngeal manifestations of gastrooesophageal reeflux disease. Otolaryngol Clin North Am 1991 Oct;24(5):1201-13.
Wiener GJ et al. Chronic hoarseness secondary to gastroeophageal reflux disease: documentation with 24-H ambulatory pH monitoring. Am J Gastroenterol1989;84:1503-8.
Ylitalo R et al. Extraesophageal reflux in patients with contact granuloma; A prospective controlled study. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2002 May; 111(5 Pt 1):441-6.
Mjönes AB et al. Hoarseness and misdirected swallowing before and after antireflux surgery. Acta Ololaryngol. 2005 Jan;125(1):82-5.

Projektbudget

Summa projektbudget

77 000.00

Äskade medel

DescriptionShort description of the costSum
Allmän forskningsersättningStudiebesök5 000
Sum 77 000

Decision

Decision date: 2007-11-09

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoU (kr)Decision comment
Lönemedel läkare
Anna-Britta Mjönes 3 veckors arbete54 000036 000LFoU 2 veckor
Lönemedel läkare
Jonas Graf 1 veckas arbete18 00000 
Allmän forskningsersättning
Studiebesök5 00000 
sum77 000036 000 

Extralaryngeala orsaker till heshet. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10880