Jämförande studie av olika operationsmetoder för rekonstruktion av urethra och penis på grund av penismissbildning (hypospadi). | Application
Jämförande studie av olika operationsmetoder för rekonstruktion av urethra och penis på grund av penismissbildning (hypospadi).
Registration number: LIO-10909
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Johan Thorfinn, 2007-06-01
Professional title at the time of application: Specialistläkare
Work place at the time of application: Hand- och plastikkirurgiska kliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-11-19
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Johan Thorfinn
Överläkare, Hand- och plastikkirurgiska kliniken i Linköping

Projektinformation

Sammanfattning

Hypospadi-teamet vid Hand- och plastikkirurgiska kliniken, US, har sedan tidigare upprättat ett databaserat operationsregister. Syftet med detta är bland annat att kunna extrapolera olika variabler som skulle kunna påverka det slutliga resultatet efter operation.

Tidigare gjordes hypospadi-rekonstruktion i två steg. Först gjordes en uppresningsplastik, och vid ett senare tillfälle rekonstruktion av urethra. PÅ senare tid har vi övergått till att göra en rekonstruktion enl Snoddgrass där hela rekonstruktionen görs under ett och samma ingrepp.

Vi ämnar göra en jämförande studie för att analysera eventuella skillnader mellan det tidigare 2-seansförfarandet jämfört med det nyare 1-seansförfarandet: komplikationsfrekvens, skillnad mellan operatörer, typ av komplikationer etc. För att kunna extrapolera data måste registret hållas aktuellt med gamla och nya operationer, samt den specialprogrammerade mjukvaran uppdateras. Projektet beräknas hålla på under 2008.

Referenser

Snodgrass W. Tubularized, incised plate urethroplasty for distal hypospadias. J Urol. 1994 Feb;151(2):464-5.

Ange forskningsområdet

Medicin generellt

Decision

Decision date: 2007-10-24

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Erkki Tarpila. Inmatning av data, uppdatering av registeruppgifter.52 80000 
Lönemedel ALF-läkare 2
Lennart Krysander. Inmatning av registeruppgifter.26 40026 4000ALF 1 vecka
Lönemedel ALF-läkare 3
Johan Thorfinn. Databearbetning. Skrivarbete.26 40000 
Allmän forskningsersättning
Konsulttid programmerare (20h á 600 kr), etisk ansökan.17 00000 
sum122 60026 4000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Hand- och plastikkirurgiska kliniken

Contributes with 26400 SEK


Jämförande studie av olika operationsmetoder för rekonstruktion av urethra och penis på grund av penismissbildning (hypospadi). | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10909