Inflammationsreaktioner och reparativa processer medierade av cytokiner vid hjärnskada. | Application
Inflammationsreaktioner och reparativa processer medierade av cytokiner vid hjärnskada.
Registration number: LIO-10913
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Jan Hillman, 2007-06-01
Professional title at the time of application: klinikchef
Work place at the time of application: Neurokirurgiska kliniken, US
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-06-09
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Jan Hillman
klinikchef, Neurokirurgiska kliniken, US

Projektinformation

Sammanfattning

Mikrodialystekniken har utvecklats under den senaste 10-årsperioden till att numera ingå som rutinmetod inom neurointensivvården. Via sitt semipermeabla membran öppnar katetern ett fönster mot den regionala vävnadsbiokemin. Tekniken har påtagligt ökat kunskapen kring basala skademekanismer vid hjärnskada. Idag använder vi standardkatetrar som medger analys av substanser med molekylstorlek upp till 100 kD. Förutom studier av basala ischemimarkörer såsom laktat, puruvat, glycerol och glutamat, ger katetern möjligheten att studera inflammationsprocessen i hjärnan genom cytokiners samspel i skademekanismer och deras roll också i reparativa processer. Djurförsök har visat att inflammation har vittgående konsekvenser för cellskada och att cytokiner har en nyckelroll i detta. Flödescytometrisk baserad teknik för att mäta ett stort antal olika cytokiner finns tillgänglig på US. Samarbetet med berört laboratorium är väl etablerat. Det handlar om mycket små substanskoncentrationer och alltjämt är porstorleken på katetermembranet en begränsande faktor. För att optimera fortsatta studier av hjärnskada har tillverkaren vidareutvecklat en kateter med större porstorlek, 300 kD. Projektet koncentreras på den tekniska applikationen av denna kateter och studier av cytokiners roll som tidiga markörer för progredierande hjärnskada. Projektet har redan genererat 4 arbeten och härigenom väckt nya spännande frågeställningar utifrån givna intensivvårdssituationer, såsom cytokinreaktioner vid cerebral kärlspasm, inflammationsrespons vid steroidtillförsel m m. Alltjämt finns inte mycket skrivet om detta varför projektet ger en specialprofil åt US.

Referenser

Holmin S, Söderlund J, Biberfeld P, Mathiesen T. Intracerebral inflammation after human brain contusion. Neurosurgery 42(2):291-298, 1998

Sjögren F, Svensson C, Anderson C. Technical prerequisites for in vivo microdialysis of interleukin-6 in human dermis. Brit. J Dermatology 146:1-8, 2002

Winter CD, Iannotti F, Pringle AK, Trikkas C, Clough GF, Church MK. A microdialysis method for the recovery of IL-6 and nerve growth factor from human brain in vivo. J Neurosci Meth, 119:45-50, 2002

Hillman J, Åneman O, Anderson C, Sjögren F, Säberg C, Mellergård P. A microdialysis technique for routine measurement of macromolecules in the injured human brain. Neurosurgery 56(6):1264-8, 2005

Hillman j, Milos P, Yu ZQ, Sjögren F, Anderson C, Mellergård P. Intracerebral microdialysis in neurosurgical intensive care patients utilising catheters with different molecular cut-off (20 and 100 kD). Acta Neurochir 148(3):319-24, 2006

Hillman J, Åneman O, Persson M, Anderson C, Dabrosin C, Mellergård P. Variations in the respons of interleukins in neurosurgical intensive care patients monitored with intracerebral microdialysis

Mellergård P, Åneman O, Sjögren F, Pettersson P, Hillman J. Changes in extracellular concentrations of some cytokines, chemokines and neutrophic factors following a microtrauma to the human brain.

Ange forskningsområdet

Nervsystemet

Decision

Decision date: 2007-11-01

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Oscar Åneman 4 ALF-veckor105 60052 80026 400ALF 2 veckor
LFoU 1 vecka
Lönemedel ALF-läkare 2
Fredrik Ginstman 2 ALF-veckor52 80000 
Allmän forskningsersättning
Forskningssköterska 150 tim
Katetrar, dialysat, microray-kit 150.000:-
228 00046 0000ALF 46 tkr
sum386 40098 80026 400 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Neurokirurgiska kliniken

Contributes with 98800 SEK


Inflammationsreaktioner och reparativa processer medierade av cytokiner vid hjärnskada. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10913