Undersökning av hudblodflöde och hudtemperatur i sätesregionen på friska försökpersoner vid stegvis ökande låg belastning. | Application
Undersökning av hudblodflöde och hudtemperatur i sätesregionen på friska försökpersoner vid stegvis ökande låg belastning.
Registration number: LIO-10916
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Johan Thorfinn, 2007-06-01
Professional title at the time of application: Specialistläkare
Work place at the time of application: Hand- och plastikkirurgiska kliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-01-25
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Johan Thorfinn
Överläkare, Hand- och plastikkirurgiska kliniken i Linköping

Projektinformation

Sammanfattning

Trycksårsutveckling är ett stort problem för många patientgrupper, bland annat för personer med ryggmärgsskada. Förekomsten av trycksår bland dessa grupper är rapporterad till så hög som 20 – 30 % (New et al 2004, Raghavan et al 2003). Andra utsatta grupper är äldre personer, eller patienter inom intensivvården (Gunningberg 2004, Fife et al 2001). En förutsättning för att trycksår skall uppstå, är att vävnaderna blir utsatta för syrebrist under tillräckligt lång tid för att skada skall uppstå (Kosiak 1959). Riskfaktorer för trycksår är förutom förhöjt tryck på utsatta kroppsställen, till exempel fuktig miljö, förhöjd kroppstemperatur, samt undernäring, oförmåga att röra sig, förlust av känsel, och hög ålder (Jonsson et al 2005, Lindgren 2004).

Vi har tidigare visat på friska försökpersoner att hudblodflödet upphör vid sittande på hårt underlag (Thorfinn et al 2002). Sittrycken vid sittande på hårt underlag överstiger i många fall 200 mmHg. Eftersom trycket i hudens kapillärer är avsvärt lägre (ca 30 mmHg), är det rimligt att anta att det ytliga hudblodflödet minskar eller upphör (dvs vävnaderna blir ischemiska) vid lägre tryck än vad som blir resultatet av sittande på hårt underlag. Detta är dock inte tidigare visat i huden i sätesregionen under sittande.

För att förbättre trycksårsprofylaxen har vi kosntruerat ett elektroniskt larm kopplat till tryckkänsliga sensorer avsett att monteras i sittdyna i t ex rullstol för att kunna minska risken för vävnadsskada genom att varna brukaren vid farligt förhöjda sittryck. Exakta larmgränser är inte fastställda, men sannolikt bör det inte överstiga kapillärtrycket under en alltför lång tid.

I en pilotstudie (opublicerade data, manuskript under färdigställande) har vi data som talar starkt för att hudtemperaturen i sätesregionen ökar med stigande tryck som enda orsak, även vid låga tryck. För att undersöka detta har vi konstruerat en specialstol med höj- och sänkbar platta där en temperaturkänslig probe monterats. Plattan styrs av en motoriserad viktförskjutning som resulterar i ett bestämbart tryck mot sätet. Vi ämnar nu montera även en laser Doppler-probe i plattan för att undersöka hudblodflödet under stegvis låg belastning. Syftet är att fastställa den trycknivå vid vilket hudblodflödet minskar eller upphör. Med ökade kunskaper om detta hoppas vi att kunna förbättra trycksårsprofylaxen genom att fastställa tryckgränser för vår larmenhet.

Studien kommer att utföras i första hand på friska försökpersoner (n=10), och i ett andra steg även på patienter med traumatisk ryggmärgsskada (n=10).

Referenser

Edlich RF, Winters KL, Woodard CR, et al. Pressure ulcer prevention. J Long Term Eff Med Implants. 2004;14(4):285-304. Review.

Fife C, Otto G, Capsuto EG, Brandt K, et al. Incidence of pressure ulcers in a neurologic intensive care unit. Crit Care Med. 2001 Feb;29(2):283-90.

Gunningberg L. Risk, prevalence and prevention of pressure ulcers in three Swedish healthcare settings. J Wound Care. 2004 Jul;13(7):286-90.

Jonsson A, Linden M, Lindgren M, Malmqvist LA, Backlund Y. Evaluation of antidecubitus mattresses. Med Biol Eng Comput. 2005 Sep;43(5):541-7.

Kosiak M. Etiology and pathology of ischemic ulcers. Arch Phys Med Rehabil. 1959 Feb;40(2):62-9.

Lindgren M, Unosson M, Fredrikson M, et al. Immobility--a major risk factor for development of pressure ulcers among adult hospitalized patients: a prospective study. Scand J Caring Sci. 2004 Mar;18(1):57-64.

New PW, Rawicki HB, Bailey MJ. Nontraumatic spinal cord injury rehabilitation: pressure ulcer patterns, prediction, and impact. Arch Phys Med Rehabil. 2004 Jan;85(1):87-93.

Raghavan P, Raza WA, Ahmed YS, et al. Prevalence of pressure sores in a community sample of spinal injury patients. Clin Rehabil. 2003 Dec;17(8):879-84.

Thorfinn J, Sjoberg F, Lidman D. Sitting pressure and perfusion of buttock skin in paraplegic and tetraplegic patients, and in healthy subjects: a comparative study. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2002;36(5):279-83.

Thorfinn J, Sjöberg F, Lidman D. Perfusion of buttock skin in healthy volunteers after long and short repetitive loading evaluated by laser Doppler perfusion. Accepted for publication in Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg.

Thorfinn J, Sjöberg F, Lidman D. Sitting can cause ischemia in the subcutaneous tissue of the buttocks, which implicates multilayer tissue damage in the development of pressure ulcers. Submitted to Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg.

Thorfinn J, Sjoberg F, Sjostrand L, Lidman D. Perfusion of the skin of the buttocks in paraplegic and tetraplegic patients, and in healthy subjects after a short and long load. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2006;40(3):153-60.

Ange forskningsområdet

Biokemisk struktur och metabolism

Decision

Decision date: 2007-10-24

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
David Ansari-Aleali105 60000 
Allmän forskningsersättning
Avser etisk ansökan (5000). Material, prober (25000). Arvode, förbrukningsmtrl försökpersoner 20 st (20000).50 000030 000LFoU 30 tkr
sum155 600030 000 

Undersökning av hudblodflöde och hudtemperatur i sätesregionen på friska försökpersoner vid stegvis ökande låg belastning. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10916