Hudfysiologi barriärfunktion och metabolism | Application
Hudfysiologi barriärfunktion och metabolism
Registration number: LIO-10920
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Chris Anderson, 2007-06-01
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: Hudkliniken Universitetssjukhuset Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-06-29
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Chris Anderson
Professor, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Sammanfattning

Projektgruppen har erfarenhet av forskning med en rad medfödda (”intrinsic”) eller förvärvda immunreaktioner. Samtliga reaktioner speglar hudens fysiologiska mekanismer. Till de medfödda reaktioner hör, den urtikariella reaktionen till metylnicotinat, triple responsen och UVB-eaktionen. Till de förvärvda hör kotaktallergiskareaktioner och Typ I allergi/histamindrivna reaktioner. Blodflödesförändringar är gemensamma nämnare för dessa reaktioner och eftersom blodflödet är en av de viktigaste faktorer i mikrodialysmodellering är det naturligt att mätnig av blodflödet är av central betydelse. I ett långt samarbete med Institution för Medicinsk Teknik har man utvecklat nånga tekniker och applikationer. Tissue viability imaging (TiVi) är en ny imaging teknik baserad på polarisations spektroskopi av reaktioner. En omfattande EU-ansökan kring utveckling av tekniken är under bedömning som kommer att omfatta en rad applikationer såsom hudtestning, psoriasis, sårläkning och vasoconstriktion.Särskilt viktiga "work packages" inom projektet är tillämpning av TiVi i area bestämning av psoriasis utbredning samt möjligheten att förse patienten med bärbara kamera för självbedömning av reaktioner såsom epikutantest och pricktest (sen avläsning) i hemmet. Patienthantering kräver forskningsköterska instaser som gränsar med klinikens behov av ökad dokumentation av psoriasis utbredning.
UVB reaktivitet har varit ett forskningsområde länge inom projektet. En doktorand (Magnus Falk) som arbetat med divergent UVB-stråle ljustest beräknas disputera 2007 som den andra doktorand inom "divergentstråle projektet". Detta projekt drivs vidare i samarbete med IMT som fördjupningsarbete för studerande inom medicinsk och tek fak.
En doktorand (Rani Toll) är anmäld i ett projekt som använder blodflödesfärändringar (mät med LDPI och TiVi) i basaliom som redskap för uppföjlning med konfokalmikroskopi som diagnostisk steg. Ämnet kommer att utgöra första delen av hennes avhandling. Med en teknikutveckling av polarisationsspektroskopi har det blivit möjlig att studera kapillär återfyllnad efter borttryckning av blodflödet som en bedömning av systemisk cirkulationspåverkan. Dessutom kan vattenhalt i huden kvantiferas genom studier på återställande av mekanisk intryck på huden. En patentansökan föreligger. Både dessa applikationer kommer att användas i bedömning av systemisk status hos akutpatienter under övervakning för över resp under dehydrering samt misstänkt cirkulatorisk påfrestning. En projektplan för akutkliniken där Rani Toll går på en ST-utbildning har lagts fram och godkänts av klinikledningen.
Hudens barriärfunktion har varit ett centralt tema i forskningen vid hudkliniken Linköping. Den drivande klinisk motor har varit irritant kontakteksem där bristande barriärfunktion av endogen och exogen orsak är den dominerande patogenetisk mekanism. Inte heller vid allergiskt kontakteksem är förmågan att bjuda motstånd till penetration av ämnen (allergener eller potentiella allergener) av underordnad betydelse. Lokalbehandling för eksem och många andra dermatologiska åkommor bygger på förståelse för perkutanpenetration. Utveckling av kutan mikrodialysteknik har inneburit ökade möjligheter att studera perkutanpenetration av xenobiotiker samtidigt som händelseutvecklingen för endogena ämnen såsom histamine och cytokiner har kunnat studieras i realtid.
Behovet av att kartlägga effekterna av mikrodialyskatetrar på normal hud som en del av studier på sjukhud har gjort att focus på hudens normal fysiologi har ökat. Hudens metaboliska förmåga behöver nu studeras i detalj och kunskapen sammanföras till modelleringsprocessen för mikrodialysdata särskilt avseende blodflöde (högre blodflöde för bort en större mängd målagen från området kring mikrodialyskatetern). Data används också för modellering i ett samarbetsprojekt med Prof MS Roberts i Brisbane. Arbete kring det metaboliska skeendet i dermis och subcutis görs tillsammans med Professor Folke Sjöberg.

Referenser

Magnusson B.M, Pugh W.J, Roberts M.S. Rules defining the potential for transdermal delivery or toxicity. Accepted for publication in Pharmaceutical Research, 2004.
Magnusson B.M, Anissimov Y.G, Cross S.E, Roberts M.S. Prediction of transdermal maximum flux: Deriving delivery rates from aqueous solutions using solute structural parameters. Journal of Investigative Dermatology, 2003.
Cross S.E, Anissimov Y.G, Magnusson B.M, Roberts M.S. Bovine serum albumin containing receptor phase better predicts transdermal absorption parameters for lipophilic drugs. Journal of Investigative Dermatology, 2003, 120 (4) 589-591.
Cross S.E, Magnusson B.M, Winckle G, Anissimov Y.G, Roberts M.S. Determination of the effect of lipophilicity on the in-vitro permeability and tissue reservoir characteristics of topically applied solutes in human skin layers. Journal of Investigative Dermatology, 2003, 120 (5) 759-764.
Magnusson B.M, Walters K.A, Roberts M.S. Veterinary drug delivery: Potential for skin penetration enhancement. Advanced drug Delivery Reviews, 2001, 50: 205-227.

MAGNUSSON BM, NILSSON GE and ANDERSON, C. The polarization spectroscopy camera a promising tool for assessment of erythemateous reactions to topically applied agents, La Grande Motte, France, 18-22 April, 2006.
Leahy, M.J., O’Doherty, J., McNamara, P. Henricson, J., Nilsson, G.E., Anderson, C. and Sjöberg, F., (Accepted) 2007. Diffuse reflection imaging of sub-epidermal tissue haematocrit using a simple RGB camera. Proceedings of SPIE vol. 6535: Optical Technologies in Biophysics and Medicine VIII, V.V. Tuchin, ed. SPIE Digital Library http://www.spiedl.org/.
Nilsson, G, Anderson, C., Henricson, J., Leahy, J, O’Doherty, J. and Sjöberg, F. Polarization Spectroscopy camera: a new technique for mapping redness. Invited for presentation at the 16th congress of the European Academy of Dermatology and Venerology, Vienna, May 2007.
Nilsson, G.E., Anderson, C., Henricson, J., Leahy, M., O'Doherty, J., and Sjöberg, F, 2007. Tissue Viability Imaging in Dermatology , accepted for 21st World Congress of Dermatology in Buenos Aires, Argentina, September 2007.
O’Doherty, J. Nilsson, G. E., Henricson,J Anderson C, Sjöberg, F. and Leahy, M. J., (Accepted) 2007. Sub-epidermal imaging by polarised light rejection for assessment of microvascular patency. Skin Research and Technology - Official journal of the International Society for Bioengineering Edited by: Jørgen Serup.
Henricson, J., Nilsson, G., Sjöberg, F. And Anderson, C. The polarization scectroscopic camera allows assessment of vasoconstriction after topical application of clobetasol, 16th congress of the European Academy of Dermatology and Venerology, Vienna, May 2007.
Clancy, N., Leahy, M., Nilsson, G.E. and Anderson C. Analysis of skin recovery from mechanical indentation using diffuse lighting and digital imaging. European Conferences on Biomedical Optics (ECBO), Munich, June 2007. (Also proceedings of SPIE).
O’Doherty, J., Henricson, J., Nilsson, G.E., Anderson, C, Leahy, M. Real time diffuse reflectance polarization spectroscopy imaging to evaluate skin microcirculation. European Conferences on Biomedical Optics (ECBO), Munich, June 2007. (Also proceedings of SPIE).

Ange forskningsområdet

Dermatologi

Decision

Decision date: 2007-10-24

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Rani Toll Johan132 000105 6000ALF 4 veckor
sum132 000105 6000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Hudkliniken

Contributes with 105600 SEK


Hudfysiologi barriärfunktion och metabolism | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10920