Komplementär terapi av behandlingsresistent epilepsi. | Application
Komplementär terapi av behandlingsresistent epilepsi.
Registration number: LIO-10930
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Anders Österberg, 2007-06-01
Professional title at the time of application: Dr
Work place at the time of application: Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-04-02
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Anders Österberg
Läkare, Medicinska Specialistkliniken (MSK), NSV

Projektinformation

Sammanfattning

Bakgrund:
Vid terapiresistent epilepsi finns vissa möjligheter att pröva psykologiskt baserade metoder som t ex bio feed back, där den mest kända mekanismen är vagal stimulering, t ex genom sväljning, vilket har resulterat i en avancerad behandlingsmetod subkutant applicerad nervus vagus-stimulator med pace maker. En intressant metod som utvecklats av prof. Dahls team är avancerad biofeedback vilket även utarbetats genom metoder som yoga. Se referrenser.
Syfte: Att bemöta patienternas önskemål vid behandlingssvikt av konventionell terapi, att gå vidare med komplementära metoder, i vårt fall yoga.
Metod: Vi kommer att inkludera pat med såväl partiell som primärgeneraliserad epilepsi. Patienternas anfallsfrekvens mäts via anfallskalender, sedan randomisering i två grupper 50:50 där den behandlade gruppen får behandling med yoga av utbildad yogalärare. QoL monitoreras genom SF36 före och efter 3 mån behandling i bägge grupperna.
Tidsplan: 15 pat har anmält intresse och vi har idenitiferat 15 pat med liknande anfallsbild (minst 4 anfall/månad i genomsnitt) som ska tillfrågas om deltagande. Därefter randomisering genom lottning. Efter behandlingsperiodens slut (=12 mån) ska alla prel. erbjudas terapi.

Referenser

Dahl et al. Effects of a contingent reaxation program treatmetn program on adults with refractory epileptic seizures. Epilepsia 1987
Dahl et al. Effects of a behavioural intervention on EP seizure. Epilepsia 1988.
Dahl et al. Evaluation of Acceptance and Commitment Therapy for drug epielpsy. Epilepsia 2006.

Ange forskningsområdet

Nervsystemet

Decision

Decision date: 2007-11-27

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Wolfgang Doerfler26 40026 4000ALF 1 vecka
Lönemedel ALF-läkare 2
AM Landtblom26 40026 4000ALF 1 vecka
Allmän forskningsersättning
Fo sköt + resor +15 20015 2000ALF 15,2 tkr
sum68 00068 0000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: NSV

Contributes with 68000 SEK


Komplementär terapi av behandlingsresistent epilepsi. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10930