Utveckling och utvärdering av estetisk kvalitetsuppföljning efter Läpp-käk-gomspaltskirurgi. | Application
Utveckling och utvärdering av estetisk kvalitetsuppföljning efter Läpp-käk-gomspaltskirurgi.
Registration number: LIO-10934
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Avni Abdiu, 2007-06-01
Professional title at the time of application: överläkare
Work place at the time of application: Hand- och plastikkirurgiska kliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-01-25
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Avni Abdiu
överläkare, Hand- och plastikkirurgiska kliniken

Projektinformation

Sammanfattning

Läpp-käk-gomspaltskirurgi innebär ofta ett flertal operationer på estetiskt "känsliga" områden. Det har hittills inte funnits enkelt applicerbara utvärderingsprotokoll av patientens utseende när tiden för avslutande patientuppföljning närmar sig. Doc Anders Berggren HPK/US har de senaste åren utvecklat och sammanställt ett utvärderingsprotokoll där både behandlande läkare och patienten själv skattar de afficerade opererade- och icke-opererade- ansiktsdelarna. Detta protokoll innebär således en möjlighet till självutvärdering av vad kirurgin medfört, och även en möjlighet för patienten att själv bedöma sitt ansiktes utseende på ett mer strukturerat sätt. Detta protokoll ligger sedan till grund för en diskussion mellan behandlande läkare och patient, där man kan diskutera behandlingen och dess fördelar respektiva begränsningar, samt eventuell fortsatt behandling.
Denna kvalitetsuppföljning kan ses som ett led i LKG-utvecklingen på US det senaste dryga decenniet.
Projektet avser att sammanställa resultaten och sammanställa en kort publikation.

De senaste årens LKG-utveckling på US har resulterat i en artikel om näskroksbehandling och dess genomförande (utvecklad i Linköping), samt ett i princip färdigt manuskript som beskriver hur näskroksbehandling på LKLG-barn vid US medfört att en större näsplastik inte längre är nödvändig vid den primära LKG-kirurgin. Dessutom har datainsamling skett inför skrivandet av ett manuskript som beskriver dels datorberäknad volymsbestämning av näsor, samt hur volymssymmetrin hos näsor på LKG-barn är efter näskroksbehandling.

Referenser

Berggren A, Abdiu A, Marcusson A, Paulin G. The nasal alar elevator: an effective tool in the presurgical treatment of infants born with cleft lip.
Plast Reconstr Surg. 2005 May;115(6):1785-7.

Ange forskningsområdet

Medicin generellt

Decision

Decision date: 2007-10-24

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
forskningstid 2 veckor.52 80052 8000ALF 2 veckor
Avni Abdiu
sum52 80052 8000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Hand- och plastikkirurgiska kliniken

Contributes with 52800 SEK


Utveckling och utvärdering av estetisk kvalitetsuppföljning efter Läpp-käk-gomspaltskirurgi. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10934