Utveckling av säkerhetsdatabas för magnetresonansdiagnostik | Application
Utveckling av säkerhetsdatabas för magnetresonansdiagnostik
Registration number: LIO-10937
Ansökan om enbart LFoU-medel (NYTT!)
Application started by: Peter Lundberg, 2007-06-01
Professional title at the time of application: Docent, MR-fysiker
Work place at the time of application: Universitetssjukhuset i Linköping, Radiofysik
Last updated / corrected by: Peter Lundberg, 2007-06-01
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Peter Lundberg
Adj Professor, MR-fysiker, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Sammanfattning

En anledning till att MR utvecklats så snabbt är att den betraktas som ofarlig jämfört med diagnostik som baseras på joniserande strålning. Inte desto mindre finns det ett antal säkerhetsmässiga begränsningar av dess användning. En hel del presentationer och diskussioner under ISMRM/ESMRB 2007 i Berlin fokuserade till exempel på konsekvenserna av EU-direktivet (2004) beträffande EMF-arbetsmiljön för bland annat MR-personal. Vidare accelererar användningen av implantat i patienter och i allt högre utsträckning är det aktuellt att undersöka patienter med metallimplantat. Metaller är alltid riskabla i samband mer MR-undersökningar om inte särskilda rutiner följs. I en del fall handlar det dessutom om aktiva implantat såsom pacemaker, DBS-elektroder etc.
Detta projektförslag avser implementering av en webbaserad databas för MR-säkerhet speciellt avseende implantat av olika slag. En prototyp har implementerats men den behöver utvecklas och ett flertal implantat behöver dokumenteras bättre än vad som är fallet för tillfället. Vidare behöver rutinerna för inkorporering av nya typer av implantat fastläggas. Ambitionen är att webdatabasen skall vara allmänt tillgänglig och att den är uppdelad dels i en vetenskapligt baserad rapport för varje implantatmodell som är aktuell i MR-sammanhang, dels ett utlåtande som anger de rutiner som efter särskilda överväganden tillämpas vid US.

Referenser

2007Kechagias, S., Ernersson, Å., Dahlqvist, O., Lundberg, P., Lindström, T., Nyström, F. (2007) “Fast food based hyper-alimentation can induce rapid and profound elevations of serum aminotransferase levels in healthy subjects.”, Submission pending to The British Medical Journal.
2007Warntjes, M., Dahlqvist, O., Lundberg, P. (2007) Novel Method for Rapid, Simultaneous T1, T*2, and Proton Density Quantification, Magn Reson Med, 57: 528-537.
2007Engström, M., Landtblom, A.-M., Antepohl, W., Ragnehed, M., Lundberg, P. (2007) Paradigm design of language tests in clinical fMRI to study rehabilitation after stroke. (Submission pending)
2007Ragnehed, M., Håkansson, I., Nilsson, M., Lundberg, P, Söderfeldt, B., Engström, M. (2007) ”Effect of diazepam on clinically designed fMRI”, J Neuropsych Clin Neurosci, 19: 1-9.
2007Noren, B., Dahlqvist, O., Lundberg, P, Almer, S., Kechagias, S., Ekstedt, M., Franzen, L., Wirell, S., Smedby, Ö. (2007) ” 31P MR spectroscopy separates advanced fibrosis from mild fibrosis in diffuse liver disease”, (Final revision to Eur J Radiol).
2007Ragnehed, M., Engström, M., Lundberg, P, Söderfeldt, B., Knutsson, H (2007) ”Performance of canonical correlation analysis in language tests by functional MRI”, (Submission pending).
2007Gustavsson, M., Dahlqvist, O., Jaworski, J., Lundberg, P., Landtblom, A-M, (2007) Low Choline in normal appearing white matter of patients with multiple sclerosis and normal MRI brain scans, Am J Neuroradiol, August issue.
2006Antonsson J, Eriksson O, Lundberg P, Wårdell, K. (2006) “Optical measurements during experimental stereotactic RF-lesioning”, Stereotact Funct Neurosurg, 84: 118-124.
2005Noren, B, Lundberg, P, Ressner, M, Wirell, S, Almer, S, Smedby, Ö (2005) ”Absolute quantification of human liver metabolite concentrations by localized in vivo 31P NMR spectroscopy – with respect to diffuse liver disease.”, Eur J Radiol, 15: 148 - 157. 0
2005Engström, M, Ragnehed, M, Lundberg, P. (2005) “Projection screen or video goggles as stimulus modality in functional magnetic resonance imaging.”, Magn Reson Imag 23: 695-699. 0
2004Lundberg, P, and Lundquist, P-O (2004) "Primary metbolism in N2-fixing Alnus incana-Frankia symbiotic root nodules studied with 15N and 31P nuclear magnetic resonance spectroscopy", Planta, 219: 661- 672. 2

Projektbudget

Summa projektbudget

212 000.00

Ange antal år projektbudgeten är baserad på

1 år

Äskade medel

DescriptionShort description of the costSum
Lönemedel övriga medarbetarelönemedel187 000
Allmän forskningsersättningövriga kostnader25 000
Sum 212 000

Decision

Decision date: 2007-11-12

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoU (kr)Decision comment
Lönemedel övriga medarbetare
lönemedel187 00000 
Allmän forskningsersättning
övriga kostnader25 00000 
sum212 00000 

Utveckling av säkerhetsdatabas för magnetresonansdiagnostik | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10937