Utveckling av operationsteknik för vaginoplastik på transexuella | Application
Utveckling av operationsteknik för vaginoplastik på transexuella
Registration number: LIO-114081
Medel för Resestipendium
Application started by: Johan Thorfinn, 2010-03-30
Professional title at the time of application: Specialistläkare
Work place at the time of application: Hand- och plastikkirurgiska kliniken
Last updated / corrected by: Gästforskare/Resebidrag Beslut, 2010-04-29
Application received by: Region Östergötland
GrantedGranted
Applicant: Johan Thorfinn
Överläkare, Hand- och plastikkirurgiska kliniken i Linköping

Övergripande projektinformation

Kön (för statistiska ändamål)

Man

Klinik

Hand- och plastikkirurgiska kliniken med brännskadeenheten

Ansökan avser

Medel för Resestipendium

Forskningsområde

Medicin generellt

Projektplan

Beskrivning av den tid och lokalisation som stipendiet avser

Medel sökes för auskultation vid Preecha Aesthetic Institute (PAI) samt Chulalongkorn University Hospital (CUH), Bangkok, Thailand, i syfte att få ökade kunskaper om nya behandlingsmetoder inom könskorrigerande kirurgi.

Thailand har under många år varit ett av världens ledande center för könskorrigerande kirurgi. Dr Tiewtranon är en internationellt framstående kirurg och pionjär inom området, och har en mycket stor verksamhet.

I samband med sin keynote lecture på världskongressen i plastikkirurgi 2009 (IPRAS, New Delhi, Indien) presenterade han bl a nya metoder för rekonstruktion av yttre gentialia (vaginoplastik) vid operation från man till kvinna. Dessa metoder ger inte bara ett estetiskt mer tilltalande resultat, utan resulterar framför allt även en bättre sexuell funktion i och med att vävnad från det manliga preputiet och glans används vid rekonstruktionen.

För operation från man till kvinna utförs idag i Sverige standardmässig vaginoplastik med penishud som försthandsmetod. Det har fungerat bra, men i och med den utveckling som sker internationellt inom området så efterfrågar fler och fler patienter en mer sofistikerad operation med rekonstruktion även av labia minora och klitoris.

Tiden vid PAI spenderas på mottagning och operationsavdelningen i syfte att följa Dr Tiewtranon och hans kollegor då de arbetar med könskorrigerande operationer. Möjlighet till hands-on träning och att grundligt tillgodogöra sig nya operationsmetoder kommer att ges. Därutöver kommer möjlighet ges att ta del av hur man har valt att organisera verksamheten, patientflöden mm.

Tiden vid PAI/CUH beräknas bli 3 veckor beroende på utfall av ansökningar om medel, och i denna ansökan söks medel för resa, uppehälle och 2 veckors lönemedel.

Decision

Decision date: 2010-06-01

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lön inkl LKP
Lön 2 veckor inkl LKP47 25047 250 
Resekostnader
Resa t o r med China Air (prisuppgift fr seat24.com)15 50815 300 
Hyreskostnader
Boende på hotell/vandrarhem (prisuppgift fr hotels.com)8 5848 000 
Traktamente (50%)
Fördyrade levnadsomkostander beräknas till 350 kr/dygn, varav 50% av detta belopp ansökes om under 2 veckor2 4502 450 
sum73 79273 000 

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Medel för Resestipendium

Contributes with 73000 SEK


Utveckling av operationsteknik för vaginoplastik på transexuella | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/114081