Förekomsten av tinnitusbesvär hos patienter med sensourineurala hörselnedsättningar | Application
Förekomsten av tinnitusbesvär hos patienter med sensourineurala hörselnedsättningar
Registration number: LIO-11655
Forskningsveckor för ODISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2008
Application started by: Reza Zarenoe, 2007-09-12
Professional title at the time of application: Leg. Audionom
Work place at the time of application: Hörselvården US Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-05-11
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Reza Zarenoe
Leg. Audionom, Hörselvården US Linköping

Fortsättning på tidigare ansökan om forskningsveckor (föregående ansökan är elektronisk)

 1. LIO-11655 : Förekomsten av tinnitusbesvär hos patienter med sensourineurala hörselnedsättningar, Forskningsveckor för ODISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2008
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2007-09-12 , Applicant: Reza Zarenoe, Hörselvården US Linköping
 2. LIO-28881 : Förekomsten av tinnitusbesvär hos patienter med sensorineurala hörselnedsättningar, Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2008-09-19 , Applicant: Reza Zarenoe, Hörselvården US Linköping
 3. LIO-83731 : Förekomsten av tinnitusbesvär hos patienter med sensourineurala hörselnedsättningar, Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
  Rejected Rejected
  application started: 2009-09-29 , Applicant: Reza Zarenoe, Hörselvården US Linköping

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Torbjörn Ledin
professor /överläk, Hu, IKE, Öron

Projektets innehåll

Sammanfattning

Bakgrund: Upplevelsen av att höra ljud i örat eller i huvudet utan någon yttre ljudkälla (Tinnitus) är ett vanligt fenomen. Ungefär 15% av Sveriges befolkning upplever tinnitus, men endast 2-3 % av dem har svåra besvär. De flesta patienter med tinnitus uppger att de även har någon storts hörselnedsättning. Det kan vara antingen ett ledningshinder så som otoscleros och infektioner i örat eller en sensorineural hörselnedsättning som presbyakusis och bullerskada. För ca 20% av dessa är tinnitus en källa till svårt psykologiskt lidande (åtföljs t ex ofta av depression eller ångest) som kräver specialisthjälp. Normalfallet går tinnitus inte att behandla medicinskt. Däremot har psykologisk behandling, framför allt träning med kognitiva beteendetekniker, kunnat minska de besvär som tinnitus orsakar hos både normalhörande och personer med hörselskada. Men det är inte bevisat om det finns skillnader i upplevelsen av besväret hos dessa grupper. Det är inte bevisat heller om hörapparat spelar viktigare roll i behandlingen av tinnitusbesvär eller om enbart den psykologiska behandlingen är tillräckligt för att hjälpa patienterna.
Det är av stort intresse att ta reda på förekomsten av tinniusbesvär hos patienter med sensorineural hörselnedsättning, kartlägga eventuella subgrupperingar inom den patientgruppen och även utvärdera behandlingsmetoder som idag tillämpas för mer riktad behandling i framtiden.
Syfte: Att ta reda på förekomsten av tinnitusbesvär bland patienter med sensorineural hörselnedsättning, kartlägga eventuella subgrupperingar inom den patientgruppen och även utvärdera behandlingsmetoder som idag tillämpas.
Metod: En genomgång av samtliga journaler på ca. 1 500 patienter med sensorineural hörselnedsättning och tinnitusbesvär som sökt öronmottagningen i Linköping mellan åren 2004 – 2007 kommer att genomföras. Två beprövade frågeformulär (Tinnitus Questionnaire och APHAB) kommer att skickas ut till de patienter som är mellan 20 - 80 år gamla och har hörselnedsättning med ett tonmedelvärde (500, 1000, 2000, 4000 Hz) på max 60 dB HL. Ingen hänsyn till kön tas i första skedet, men eventuella avvikelser ska redovisas i resultatet. Barndomshörselskadade samt patienter med cochleaimplantat och mellanöreproblematik utesluts från studien. Detta gäller även multihandikappade patienter och patienter som haft tolk vid sitt besök på öronmottagningen.

Vetenskaplig redovisning

Rapporteringsläge

Lägesrapport

Rapporteringsdatum

2009-09-28

Decision

Decision date: 2007-12-19

Decision 
Applied sum135 000
Granted sum36 000

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Forskningsveckor för odisputerade landstingsanställda med medellån vårdutbildning

Contributes with 36000 SEK


Förekomsten av tinnitusbesvär hos patienter med sensourineurala hörselnedsättningar | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/11655