Biokemiska markörer för skelett och mineralmetabolism | Application
Biokemiska markörer för skelett och mineralmetabolism
Registration number: LIO-11967
Forskningsveckor för DISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2008
Application started by: Per Magnusson, 2007-09-19
Professional title at the time of application: Forskarassistent
Work place at the time of application: Avdelningen för klinisk kemi
Last updated / corrected by: Forskningsveckor för leg vårdyrken Beslut, 2007-12-06
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Per Magnusson
Forskningschef, Diagnostikcentrum

Ansökan avser

Forskningsveckor för disputerade landstingsanställda med medellång vårdutbildning

Projektets innehåll

Sammanfattning

Det är allmänt känt att skelettet är avgörande för kroppens rörelseförmåga och hållfasthet. Det är däremot mindre känt att skelettet är ett aktivt organsystem som hela tiden förnyas och anpassas till behoven. I benvävnaden finns särskilda celler (osteoklaster) som bryter ner ben och andra som bygger upp nytt ben (osteoblaster). Den vuxna människan förnyar cirka 10% av skelettet per år, d.v.s. hela skelettet är förnyat under loppet av 10 år. Vår förståelse om de mekanismer som reglerar benomsättningen är förhållandevis liten i jämförelse med andra organsystem. När balansen rubbas mellan skelettets nedbrytning och uppbyggnad kan sjukdomar som osteoporos utvecklas. Osteoporos ökar risken för frakturer och sjukdomen blir allt vanligare framför allt i Skandinavien. I projektet studerar vi biokemiska skelettmarkörer, d.v.s. molekyler som kan påvisas genom laboratorieanalyser av blod- eller urinprover som speglar vad som händer i skelettet under benomsättningen. Vi är särskilt intresserade av markören skelettspecifikt alkaliskt fosfatas (ALP), ett enzym som ursprungligen kommer från de celler som bildar nytt ben, s.k. osteoblaster. Skelettspecifikt ALP består egentligen av tre olika isoformer (B/I, B1 och B2) som alla cirkulerar fritt i vårt blod. Nyligen har vi också upptäckt en fjärde isoform (B1x) hos patienter med kronisk njursjukdom som löper risk för skelettpåverkan och osteoporos på sikt. Isoformerna bildas i olika grad vid olika sjukdomstillstånd som t.ex. vid brist av tillväxthormon och hos cancerpatienter med skelettmetastaser. Trots att total ALP (alla ben och lever isoformer sammantaget) är en av de mest beställda analyserna i den dagliga rutinsjukvården, är funktionen fortfarande inte helt klarlagd och betydelsen av olika isoformer av samma enzym är helt okänd.

Vår generella målsättning är att identifiera funktionella skillnader mellan de fyra skelettisoformerna av ALP, men också att studera och vidareutveckla den kliniska nyttan av dessa isoformer. Inom ramen för en internationell arbetsgrupp kring skelett ALP kommer antikroppar att karakteriseras med avseende på hur de “känner igen” den nyupptäckta isoformen B1x. Noterbart är att vi nyligen har beskrivit skillnader mellan dessa antikroppar med avseende på hur de binder till de övriga isoformerna. För att studera den kliniska nyttan av skelettspecifikt ALP kommer blodprover samlas in från patienter (barn och vuxna) med olika skelettsjukdomar, men även från patienter med njursjukdomar som löper risk för tillväxtstörningar och osteoporos på sikt. Resultaten från denna forskning ökar den generella kunskapen om skelettet och dess omsättning. Med mer specifika och förenklade analysmetoder för biokemiska skelettmarkörer kan dessa användas i allt högre omfattning inom sjukvården, exempelvis för att utvärdera benomsättningen hos patienter med skelett- och mineralmetabola sjukdomar eller för att ge ett tidigt svar på om en insatt behandling har avsedd effekt.

Decision

Decision date: 2007-12-19

Decision 
Applied sum225 000
Granted sum0

Biokemiska markörer för skelett och mineralmetabolism | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/11967