Prediktivt värde för P-proteiner hos äldre-äldre relaterat till dagens referensvärden. | Application
Prediktivt värde för P-proteiner hos äldre-äldre relaterat till dagens referensvärden.
Registration number: LIO-12021
Forskningsveckor för ODISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2008
Application started by: Maria Edvardsson, 2007-09-21
Work place at the time of application: Laboratoriemedicisinkst centrum i Östergötland, Närsjukvården i Finspång
Last updated / corrected by: Forskningsveckor för leg vårdyrken Beslut, 2007-12-06
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Maria Edvardsson
Biomedicinsk analytiker, Region Östergötland

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Ewa Grodzinsky
Avdelningschef, Docent, Statligt - Övrigt

Rita Ylikivelä
Statistiker, FoU-enheten för Närsjukvården i Östergötland
Märta Sund Levander
Docent, Medicinska fakulteten, Specialiserad vård
Elvar Theodorsson
Professor, Medicinska fakulteten, Medicinska fakulteten

Projektets innehåll

Sammanfattning

Att mäta olika plasma proteiners/kemiers nivåer hos äldre-äldre (>80 år) i särskilt boende och jämföra det med respektive analys aktuella referensvärden. Skiljer sig dagens referensvärden på några vanliga laboratorieanlyser framtagna på en yngre population mot nivåer förekommande hos äldre-äldre boende på sjukhem med kroniska sjukdomar och olika läkemedelsintag. 138 äldre personer i särskilt boende gav sitt samtycke till extra blodprover för studier av referensvärden. Vi har sett att de äldre-äldre verkar ligga på andra nivåer än gällande referensvärden för IgG, IgM, C3, C4, ALAT (alaninaminotransferas), albumin, fosfat, natrium och urea. Det är viktigt att få kunskap om våra vanligaste plasma proteiners nivåer hos den äldre populationen med samtidig förekomst av kroniska sjukdomar.

Decision

Decision date: 2007-12-19

Decision 
Applied sum72 000
Granted sum0

Prediktivt värde för P-proteiner hos äldre-äldre relaterat till dagens referensvärden. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/12021