Kvinnors kunskaper om och attityder till klimakteriet och hormonbehandling inklusive Hur avslutas bäst behandling med östrogen? | Application
Kvinnors kunskaper om och attityder till klimakteriet och hormonbehandling inklusive Hur avslutas bäst behandling med östrogen?
Registration number: LIO-12095
Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
Application started by: Lotta Lindh-Åstrand, 2007-09-24
Professional title at the time of application: Leg sjuksköterska/forskningssköterska
Work place at the time of application: Kvinnoklinikens Forskningsmottagning, Universitetssjukhuset Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-03-31
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Lotta Lindh-Åstrand
Med. dr, leg sjuksköterska/forskningskoordinator, Barn- och kvinnocentrum

Fortsättning på tidigare ansökan om forskningsveckor (föregående ansökan är elektronisk)

 1. LIO-5931 : Kvinnors kunskaper om och attityder till klimakteriet och hormonbehandling - inklusive Hur avslutas bäste behandling med östrogen?, Forskningsveckor för landstingsanställda med 3-årig vårdutbildning
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2005-12-05 , Applicant: Lotta Lindh-Åstrand, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Linköping
 2. LIO-8329 : Kvinnors kunskaper om och attityder till klimakteriet och hormonbehandling inklusive Hur avslutas bäst behandling med östrogen?, Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2006-09-20 , Applicant: Lotta Lindh-Åstrand, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Linköping
 3. LIO-12095 : Kvinnors kunskaper om och attityder till klimakteriet och hormonbehandling inklusive Hur avslutas bäst behandling med östrogen?, Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2007-09-24 , Applicant: Lotta Lindh-Åstrand, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Ansökan avser

Forskningsveckor för odisputerade landstingsanställda med medellån vårdutbildning

Handledare / Medarbetare

Mats Hammar
Överläkare, professor, Kvinnokliniken
Roll i projektet:
Huvudhandledare för sökandes doktorandprojekt
Produktionsenhet:
Hälsouniversitetet, Linköping
Postadress:
581 85 Linköping

Projektets innehåll

Kort sammanfattning

Bakgrund: Användandet av hormonbehandling (Hormone therapy, HT) ökade undr 1980-1990 talen till nästan 50 % hos kvinnor kring menopaus i vårt land och i flera andra länder i västvärlden. Åren 2001-2002 kom resultaten av några större studier från USA och Storbritanien, som visade på större risker med HT än vad som tidigare setts. Det har lett till att synen på HT har ändrats från att ha ansetts ha såväl positiva behandlingseffekter som preventiva effekter till att numera enbart rekommenderas till kvinnor med uttalade klimakteriesymtom och då under en begränsad behanlingstid. De flesta kvinnor i Sverige påbörjar HT pga värmevallningar och/eller svettningar och under de senaste 4-5 åren har användandet av HT nästan halverats i vårt land. Många kvinnor upplever ambivalens när det gäller användandet av HT, särkilt om man har mycket besvär.
För anpassad rådgivning till den enskilda kvinnan rörande HT är det viktigt att kartlägga kvinnors attityder till och kunskpaer om klimakteriet och HT och hutr attityderna eventuellt ändrats efter nya forskningsrön.
I dag saknas nästan helt evidens för hur HT bäst ska avslutas för att minimera riskerna för att återfå vallningar och/eller svettningar. Både North American Menopause Society och svenska Läkemedelsverket har uttalat att en angelägen forskningsfrågs är om plötsligt avslutande eller nedtrappning av HT skiljer sig åt avseende risk att återfå besvär.
Frågeställning: Innebär en halvering av hormondosen under 4 veckor innan HT helt avslutas en mindre risk för kvinnan att vallning och/eller svettning återkommer och att livskvaliteten försämras än om hon avslutar HT abrupt? Innebär en nedtrappning av HT en mindre risk att kvinnan inom 4 respektive 12 månader återupptar behandling pga vallning och/eller svettning än om man slutar abrupt?
Metod: Prospektiv, randomiserad, klinisk prövning. Antal flusher/dybn enligt dagbok. Livskvalitet enligt Psychological General Wellbeing (PGWB), ett validerat livskvalitetsformulär ofta använt för kvinnor i klimakteriet. Andelen kvinnor som åerupptar behandling inom 4 respektive 12 månader i respektive grupp.
Kunskapsvinst: Studien kan ge oss evidensbaserad kunskap om hur kvinnor på bästa sätt ska avsluta HT för att miska risken för att återfå besvär vilket kan ha praktiskt värde i rådgivning till den enskilda kvinnan i framtiden.

Vetenskaplig redovisning

Lägesrapport /Uppdaterad lägesrapport är lämnad i originalansökan

not checked Ja

Decision

Decision date: 2007-12-19

Decision 
Applied sum135 000
Granted sum90 000

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Forskningsveckor för odisputerade landstingsanställda med medellån vårdutbildning

Contributes with 90000 SEK


Kvinnors kunskaper om och attityder till klimakteriet och hormonbehandling inklusive Hur avslutas bäst behandling med östrogen? | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/12095